SCR1!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

77 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-50 of 77 results.
 • Company BOUWJOBS in Antwerpen
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Voor onze klant in Oudenaarde actief in algemene renovatiewerken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde student bouw .  Wij zijn op zoek naar ... Een gemotiveerde student die een bouwopleiding volgt Graag de handen uit de mouwen steekt & niet bang is van fysiek werkVroeg opstaan is geen probleem voor jou Je raakt zelf tot op het depot in Oudenaarde ...

 • Company StepStone in Leuven
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Algemeen inwendige ziekten/daghospitaal oncologie is een gecombineerde afdeling oncologie engastro- enterologie. Je staat in voor de integrale zorg afgestemd op de zorgbehoeften van de patiënt. Door je eigen bijdrage in een multidisciplinaire samenwerking zorg je dat de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening optimaal verloopt. Je bent een bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde (HBO-5), ervaring op een internistische (oncologische) afdeling en/of een beroepstitel oncologie is een pluspunt Je kan vlot samenwerken in multidisciplinair verband Je bent bereid in shiften te werken Je kan jezelf empathisch opstellen en bent patiëntvriendelijk Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig ...

 • Company UC Leuven in Leuven
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.500 medewerkers en meer dan 13.000 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil bij ons Expertisecentrum Resilient people als projectmedewerker. De projectmedewerker werkt mee aan de uitbouw van de Expertiselijn Stimulans, waarin de focus ligt op het stimuleren van ethische veerkracht in mensen en organisaties in zorg, welzijn en onderwijs do...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Uw opdracht · U doceert onderwijs in de bachelor Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (module infectieziekten, deel vaccinatie & zwangerschap), in de master Biomedische Wetenschappen (module clinical drug research/ clinical drug research application) en in de LIVE master Vaccinology. · U doceert in de Summerschool on Vaccinology. · U bouwt onderzoek uit binnen de vakgroep VAXINFECTIO, meer bepaald in het domein van de maternale vaccinatie. · U hebt een groeiende track record in het verwerven van onderzoeksfondsen. · U begeleidt masterstudenten (nationaal en internationaal) in het kader van stages. · U begeleidt masterthesissen. · Ook dienstverlening behoort tot uw takenpakket: u fungeert als expert voor binnen- en buitenlandse instellingen en adviesraden rond maternale vaccinatie, u...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen zoekt een voltijds Mandaatassistent in het domein medische biochemie Jouw opdracht · Je staat in voor onderwijs- en onderzoekondersteuning bij diverse opleidingsonderdelen georganiseerd door het Departement Farmaceutische Wetenschappen. · Je begeleidt practica bij het opleidingsonderdeel Biochemie (Ba 2, 20 u) en opdrachten binnen de opleidingsonderdelen Toxicologie (Ma 1 FZ en GO, 12 u) en Farmaceutische Toepassingen van de Moleculaire Biologie (Ma 1 GO, 12 u) en je staat de praktijkassistent in de vaardighedenapotheek bij tijdens de formatieve toetsingsmomenten gedurende de stage (Ma 2 FZ en GO). Daarnaast ondersteun je de opleidingsonderdelen Moleculaire en cellul...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  De opleiding interieurarchitectuur van de Faculteit Ontwerpwetenschappen zoekt een voltijds Doctor-assistent in het domein interieurarchitectuur Jouw opdracht Je staat in voor onderwijs- en onderzoekondersteuning in het domein van interieurarchitectuur. Je doceert en bent titularis van een aantal opleidingsonderdelen in het bachelor- en mastertraject, equivalent aan 50% van je taakbelasting, onder meer Masterproef IA (24 ECTS) en Onderzoeksproject (12 ECTS). Je werkt actief mee aan de onderzoekoutput van de ontwerpstudio’s met betrekking tot de Masterproef. Je dingt mee naar extern gefinancierde onderzoeksbeurzen. Je valoriseert eigen onderzoek en zet je persoonlijke onderzoekexpertise in bij de verdere uitbouw van het onderzoek in het domein van interieurarchitectuur. · Je bezit (of beha...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jouw opdracht Je staat in voor onderwijsondersteuning in het domein van de veterinaire biochemie. Meer specifiek sta je in voor de begeleiding, het uitdenken, het updaten en het bijwerken van de practica Biochemie van de Huisdieren, en Veterinaire Volksgezondheid – partim Voedsel- en Milieuchemie. Daarnaast begeleid je theoretische oefeningensessies Biomoleculen. Je neemt initiatief in onderwijsvernieuwing. Je verricht (eco)toxicologisch onderzoek, in het bijzonder naar endocrien verstorende stoffen. Je maakt hierbij gebruik van vismodellen zoals de zebravis en het zebravisembryo, en in chemico- en in vitro-methoden. Je ontwikkelt en publiceert adverse outcome pathways (AOPs) volgens de officiële OESO-richtlijnen en procedures. Jouw profiel Je bezit een masterdiploma in één van de biowe...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  De Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en de Masteropleiding Stedenbouw & Ruimtelijke Planning van de Faculteit Ontwerpwetenschappen zoeken een veelbelovend talent voor een voltijdse Doctoraatsbeurs in het domein van stedenbouw en ruimtelijke planning. Jouw opdracht Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van stedenbouw en ruimtelijke planning. Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling en de Masteropleiding Stedenbouw & Ruimtelijke Planning. Je bezit een diploma van Master/Licentiaat in Stedenbouw & Ruimtelijke Planning of gerelateerde relevante discipline. Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen. Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen. Je legt in je onderwijs de juiste...

 • Company KU Leuven in Brussel
  27.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Je geeft les in en bent medeverantwoordelijk voor het ontwerponderwijs aan de campussen Sint-Lucas Brussel en Gent. Voor het titularisschap van de vakken ben je onderworpen aan de KU Leuven reglementering terzake.Je geeft ontwerpvakken binnen de bijhorende leerlijnen mee gestalte. Je ontwikkelt het nodige studiemateriaal, houdt dit up-to-date en bewaakt de link met de actuele ontwerppraktijk. Deze opdrachten verlopen in het Nederlands en mogelijks Engels.Je begeleidt studenten, geeft hen feedback en evalueert ze.Je werkt nauw samen met studenten, onderzoekers en docenten op een internationale campus.Projecten vormen een belangrijk onderdeel van de opleidingen. Jouw praktijkexpertise verrijkt jouw onderwijsopdracht in het kader van AOB’s en bij het  coachen van studenten tijdens hun onderwi...

 • Company Odisee in Anderlecht
  27.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  JOB As a part of our BBM (Bachelor of Business Management) team, you’ll be bringing the right experience to the table, combined with a passion for education. Your competences and enthusiasm are in line with the assignment you will be taking on. You will be employed as both a lecturer and a coach. Clearly communicating with students and being able to convey a message are key components for this position. As the BBM is an English degree program, all classes are taught in English, implying you’ll need a C1 CEFR English for this role. In brief the assignment will consist of: · Lecturing Business and ICT. · Coaching students. · Supervising theses and work placements.PROFILE · You believe in what Odisee stands for and believe you can be an added value to our program. · You have a Bachelor’s o...

 • Company VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) in Brussel
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  De vzw Universitaire Associatie Brussel (UAB) heeft de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel als partners.De Universitaire Associatie Brussel heeft verschillende projecten lopen waarin zij door uitwisseling van expertise en in wederzijdse dialoog en samenwerking het onderwijs en onderzoek binnen de associatie versterken en promoten.De hoofdtaak van de (halftijdse) beleidsmedewerker bestaat erin de samenwerking tussen de lerarenopleidingen van VUB en EhB te bevorderen binnen het kader van het centrale UAB-project, genaamd EDU XL. De stuurgroep EDU XL zet in op samenwerking onderling maar ook op deze met het Brusselse leerplichtonderwijs.De beleidsmedewerker faciliteert en volgt de volgende UAB-projecten op: Project 'Samenwerking Lerarenopleidingen (LO) VUB-EhB' (zg...

 • Company VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) in Alle
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  De dienst studiebegeleiding biedt een geïntegreerd begeleidingsaanbod voor alle studenten van de VUB gedurende de volledige studieloopbaan. Binnen studiebegeleiding is de career coach verantwoordelijk voor het thema carrièrebegeleiding waarbij studenten, ook internationale studenten, voorbereid worden op de arbeidsmarkt. De career coach is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een beleid rond carrièrebegeleiding en voor het uitwerken van een professioneel begeleidingsaanbod rond carrièrebegeleiding. De career coach organiseert evenementen en workshops rond carrièrebegeleiding en biedt individuele begeleiding aan studenten bij dit thema. De career coach zorgt voor een integratie van het loopbaandenken bij opleidingen en bij de studentgerichte diensten van de VUB. De career coach onderho...

 • Company StepStone in Brussel
  27.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  De vzw Universitaire Associatie Brussel (UAB) heeft de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel als partners.De Universitaire Associatie Brussel heeft verschillende projecten lopen waarin zij door uitwisseling van expertise en in wederzijdse dialoog en samenwerking het onderwijs en onderzoek  binnen de associatie versterken en promoten.De hoofdtaak van de (halftijdse) beleidsmedewerker bestaat erin de samenwerking tussen de lerarenopleidingen van VUB en EhB te bevorderen binnen het kader van het centrale UAB-project, genaamd EDU XL. De stuurgroep EDU XL zet in op samenwerking onderling maar ook op deze met het Brusselse leerplichtonderwijs.De beleidsmedewerker faciliteert en volgt de volgende UAB-projecten op:    Project 'Samenwerking Lerarenopleidingen (LO) VUB-EhB' (zgn...

 • Company StepStone in Brussel
  27.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  De dienst studiebegeleiding biedt een geïntegreerd begeleidingsaanbod voor alle studenten van de VUB gedurende de volledige studieloopbaan. Binnen studiebegeleiding is de career coach verantwoordelijk voor het thema carrièrebegeleiding waarbij studenten, ook internationale studenten, voorbereid worden op de arbeidsmarkt. De career coach is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een beleid rond carrièrebegeleiding en voor het uitwerken van een professioneel begeleidingsaanbod rond carrièrebegeleiding. De career coach organiseert evenementen en workshops rond carrièrebegeleiding en biedt individuele begeleiding aan studenten bij dit thema. De career coach zorgt voor een integratie van het loopbaandenken bij opleidingen en bij de studentgerichte diensten van de VUB. De career coach onderho...

 • Company RANDSTAD in Anderlecht
  27.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  En tant que secrétaire, vous êtes chargé:d'assurer le support administratif quotidien auprès du corps médical :de la rédaction et du classement de courriers et procès- verbauxd ela gestion d'agendasde l'organisation de séminaires, voyagesde la planification de l'activité médicale en collaboration avec les Chefs declinique/servicede la transmission des informations tant vers l'équipe médicale qu'administrativede la réalisation de tableaux Excel (encodage, formules, statistiques de base)de la dactylographie et mise en page des rapports médicauxde l'accueil téléphonique et physique des patients, médecins externes, déléguésmédicauxd'assurer le suivi lié à l'activité scientifique et académique de la gestion de l'accréditation des médecinsde la participation à l'organisation des stages des élève...

 • Company LGA Engineering in Antwerpen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  LGA Engineering is kantoor gespecialiseerd in de selectie en rekrutering van technische profielen in West- en Oost-Vlaanderen.Voor een Internationaal bedrijf in de Gentse haven die de productie doet van koolstof gebaseerde materialen gaan wij op zoek naar een Milieucoördinator. Deze prestigieuze multinational telt 15 productiesites verspreid over Amerika, Azië en Europa. Bent u de geschikte kandidaat? Aarzel niet langer en solliciteer!FunctieomschrijvingSamen met de Head of Departement Kwaliteit en Milieutechnologie de nieuwe milieutechnieken en energie efficiëntie onderzoeken en toepassenU staat garant voor de milieu en energieadministratie en de opmaak van de vergunningsdossiersDe normen en tendensen van het energie en milieugebeuren opvolgen om de actualisatie van de organisatie mogelij...

 • Company HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN in Kortrijk
  27.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  De dienst onderwijs zoekt tijdelijke versterking voor het ondersteunen van opleidingen op vlak van onderwijsontwikkeling en opleidingskwaliteitszorg. Als procesbegeleider van de Howest Opleidingstoets (HOT) zal je een aantal opleidingen kunnen ondersteunen in het voorbereiden en uitvoeren van de HOT. Tijdens de HOT bewaak je of het panel, samen met de verschillende stakeholders, alle topics voldoende heeft onderzocht. Je maakt het verslag van de HOT.Naast procesbegeleider ben je tevens panellid en neem je de rol van interne onderwijskundige op. Je reflecteert samen met het panel over de kwaliteit van de opleiding en formuleert ontwikkelingsgericht advies. Als procebegeleider ben je verantwoordelijk voor de procesbewaking van het nieuwe concept van de HOT: je evalueert en stuurt bij in ove...

 • Company Scholengemeenschap Sint-Vincentius in Kortrijk
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  De Waterlelie Moorsele, school buitengewoon basisonderwijs voor leerlingen type Basisaanbod en type 2, is op zoek naar een (ortho)pedagoog voor 30/40 sten en dit vanaf 1 september 2020. Omschrijving opdracht : - als beleidsmedewerker de visie en pedagogische inhouden helpen uitschrijven - opvolgen leerlingen via ons leerlingenvolgsysteem i.s.m. het team, over alle leergebieden heen - vanuit uw opleiding en expertise leerlingen en personeel ondersteunen in onze onderwijssetting - deel uitmaken van het team via overlegmomenten, werkgroepen, diverse taken en activiteiten verbonden aan onze school - ...Enthousiast, flexibel, vlot, ervaring, orde, stiptheid, positief, duidelijk, toegewijd, vertrouwen, ......

 • Company AZ JAN PORTAELS VZW in Vilvoorde
  27.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Het AZ Jan Portaels is een ziekenhuis met 405 erkende bedden in het hartje van Vilvoorde. Het ziekenhuis behaalde in 2017 het internationale kwaliteitslabel NIAZ-Qmentum. Kwaliteit en veiligheid staan centraal gekaderd met warme en toegankelijke zorg. Het ziekenhuis werkt naar een patiëntgeoriënteerd beleid en alle processen worden hier maximaal op afgestemd. Voor ons dagziekenhuis inwendige geneeskunde en oncologie zijn we op zoek naar extra versterking (min.80%). Je komt terecht in een klein team waarbij open communicatie en wederzijds vertrouwen cruciaal is. Je functie Je werkt als verpleegkundige binnen een interdisciplinair team op de afdeling. Je hecht belang aan professionaliteit en persoonlijke zorg voor elke patiënt. Je draagt mee zorg voor de patiënten die opgenomen worden in he...

 • Company Katholieke Hogeschool VIVES Zuid in Kortrijk
  27.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  - Je staat in voor het verstrekken van onderwijs binnen de bacheloropleiding autotechnologie; - Je profileert jezelf als elektronica- en diagnose specialist binnen de voertuigsector; - Je begeleidt studenten bij stages, projectwerk en bachelorproeven; - Je verleent als vakexpert medewerking aan onderzoeksprojecten, aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, en aan maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening; - Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam autotechnologie; - Je geeft les in navormingen betreffende autonome mobiliteit, netwerken in voertuigen en CODESYS; - Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv. vergaderingen, ...). - Je bent gepassioneerd betreffende voertuigelektronica en autonome mobiliteit; - Je besc...

 • Company AZ Turnhout in Turnhout
  27.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Wij zijn steeds op zoek naar getalenteerde medewerkers om mee te werken aan mensgerichte zorg.Had je graag bij AZ Turnhout gewerkt als vroedkundige?Solliciteer dan hier spontaan, zodat we je kunnen contacteren wanneer we een job hebben die overeenkomt met jouw profiel.-...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Lier
  27.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je beschikt over een relevant Bachelor of Master diploma.Je bent pragmatisch ingesteld en beschikt over gedegen Informatica, ICT kennis wo Java, C#, Eisenanalyse en UML.Je hebt een hart voor onderwijs.Je wil actief en flexibel meewerken aan de uitbouw van de opleiding.Je wil studenten ondersteunen i.h.k.v. hun studie, projectwerk.Je beantwoor...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  27.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je beschikt over een relevant Bachelor of Master diploma.Je bent pragmatisch ingesteld en beschikt over voldoende affiniteit met IT.Je hebt een hart voor onderwijs.Je wil actief en flexibel meewerken aan de uitbouw van de opleiding.Je wil studenten ondersteunen i.h.k.v. hun studie, projectwerk.Je beantwoordt aan het profiel van de Thomas More...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  27.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je beschikt over een relevant Bachelor of Master diploma.Je bent pragmatisch ingesteld en beschikt over gedegen Informatica, ICT kennis waar onder Agile and Testing, Scrum, Eisenanalyse en UML, Azure Devops.Je hebt een hart voor onderwijs.Je wil actief en flexibel meewerken aan de uitbouw van de opleiding.Je wil studenten ondersteunen i.h.k.v...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  27.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je beschikt over een relevant Bachelor of Master diploma.Je bent pragmatisch ingesteld en beschikt over gedegen Informatica, ICT kennis waar onder Java, C#, Eisenanalyse en UML.Je hebt een hart voor onderwijs.Je wil actief en flexibel meewerken aan de uitbouw van de opleiding.Je wil studenten ondersteunen i.h.k.v. hun studie, projectwerk.Je b...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  27.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je beschikt over een relevant Bachelor of Master diploma.Je bent pragmatisch ingesteld en beschikt over gedegen Informatica, ICT kennis waar onder windows, netwerken, routing en switching.Je hebt een hart voor onderwijs.Je wil actief en flexibel meewerken aan de uitbouw van de opleiding.Je wil studenten ondersteunen i.h.k.v. hun studie, proje...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  27.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je beschikt over een relevant Bachelor of Master diploma.Je bent pragmatisch ingesteld en beschikt over gedegen Informatica, ICT kennis wo Java, C#, Eisenanalyse en UML.Je hebt een hart voor onderwijs.Je wil actief en flexibel meewerken aan de uitbouw van de opleiding.Je wil studenten ondersteunen i.h.k.v. hun studie, projectwerk.Je beantwoor...

 • Company StepStone in Meer
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Elektromechanieker | zeer uitdagend voor Bachelor schoolverlatersWat ga je doen?Als Technieker met een Bachelor Elektromechanica kom je terecht bij een bedrijf met volledig geautomatiseerd machinepark binnen de voedingssector. Jouw core business bestaat uit het voorkomen van stilstaande productie. Dit doe je door storingsanalyse en het effectief oplossen van defecten als het uitvoeren van curatief en preventief onderhoud. Aan variatie zal het je net ontbreken. Ideaal dus voor iemand die van uitdaging houdt en daarbij ook nog eens veel wilt bijleren.Wat wordt jou geboden?* Mooi en marktconform loon* Zeer mooie en stabiele organisatie met een gemoderniseerd machinepark* veel opleiding + doorgroeimogelijkhedenWat wordt er van jou verwacht?* BA Elektromechanica - net afgestudeerd of studeer je...

 • Company Thomas More Mechelen-Antwerpen in Mechelen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Referentie: TMMA-2020-EA-363 - publicatiedatum 24/06/2020Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaringJe hebt bij voorkeur een master in de onderwijskunde, master in de pedagogische wetenschappen, master in de opleidings- of onderwijswetenschappen, master in de psychologie of master in de educatieve studies.Je hebt een diploma lerarenopleiding/ bewijs van pedagogische bekwaamheid.Je bent...

 • Company Thomas More Mechelen-Antwerpen in Mechelen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Referentie: TMMA-2020-EC-396 - publicatiedatum 25/06/2020Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Inhoud van de opdrachtJe lesopdracht valt binnen de Professionele Bachelor Toegepaste Architectuur (dagopleiding) op de campus Lucas Faydherbe, Mechelen. Meer bepaald zal je tewerkgesteld worden in de leerlijn “Architectuur & Technologie” van onze opleiding in het eerste en tweede semester van fase 3.Een b...

 • Company Thomas More Mechelen-Antwerpen in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Referentie: TMMA-2020-EC/EV-406 - publicatiedatum 25/06/2020Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Inhoud van de opdrachtBij de opleiding Graduaat in de HR-support van Thomas More vind je een dynamisch team dat deze tweejarige graduaatsopleiding sinds academiejaar 19-20 inricht. Deze compacte hogeschoolopleiding met focus op de praktijk vormt samen met de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie i...

 • Company Thomas More Mechelen-Antwerpen in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Referentie: TMMA-2020-EV-407 - publicatiedatum 25/06/2020Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaringJe hebt minimaal een bachelor diploma in de humane wetenschappenJe kunt vlot schriftelijk en mondeling communiceren in het Nederlands en het Engels (minimaal C1-niveau)Je bezit kennis van de methodische/oplossingsgerichte hulpverlening en kan deze toepassenJe hebt ervaring in psychosocia...

 • Company UZ BRUSSEL in Brussel
  26.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  De dienst neurologie van UZ Brussel is een academisch kenniscentrum met focus op en zorg voor neurologische aandoeningen. Onze dienst beschikt over een uitgebreide staf van neurologen, allemaal experten in algemene neurologie en deelgebieden zoals beroerte, MS, hoofdpijn, epilepsie, neuromusculaire ziekten, dementie, Parkinson en bewegingsstoornissen. Onze dienst speelt op verschillende van deze aandachtsgebieden een voortrekkersrol. Patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek staan hoog in ons vaandel.Om onze verdere groei te waarborgen, kijken wij uit naar versterking door een stafmedewerker. Wat zijn je voornaamste taken en verantwoordelijkheden als stafmedewerker?Je ondersteunt in hoofdzaak het nieuwe diensthoofd en het nieuwe afdelingshoofd.Je houdt de dagplanning scherp in...

 • Company BIJLESHUIS in Aalst
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Heb jij een goede kennis van SPSS? Ben je onderzoeker of op een andere manier dagelijks met SPSS bezig? Heb je wel het juiste diploma, maar nog geen werkervaring? Sta je te trappelen om anderen te helpen en zo een centje bij te verdienen? Dan ben jij de bijlesdocent die we zoeken! Als bijlesdocent SPSS ondersteun je voornamelijk studenten uit het hoger onderwijs bij hun studies. Je zorgt voor inhoudelijke begeleiding en stuurt de specifieke studiemethodiek aan.Je beschikt over een diepgaande kennis van SPSS en kunt de materie overbrengen op een didactische manier. Je bent gemotiveerd om studenten te ondersteunen en hebt de nodige zin voor verantwoordelijkheid. Tijdens de week (en het weekend) ben je flexibel beschikbaar om de student(en) op regelmatige tijdstippen te begeleiden....

 • Company StepStone in Antwerpen
  25.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Je bepaalt het meest optimale verwerkingsproces per (kandidaat)solvent. Je beheert de master data in ERP. Je stelt de capaciteitsplanning van de plant op. Je begeleidt test-runs. Je bent verantwoordelijk voor het geven van interne opleidingen. Je voert onderzoek uit naar nieuwe scheidingstechnieken. Je onderhoudt contact met onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen. Je stelt lastenboeken van investeringsprojecten op. Je documenteert onze processen om een efficiente werking van onze organisatie te garanderen. Je hebt een Master/ PHD in Chemie of Engineering ProcesTechnologie.   Je hebt bij voorkeur reeds een eerste ervaring in de chemische industrie (ervaring met destillatie is een pluspunt). Je bent gebeten door de circulaire economie en hebt interesse in ISO 900...

 • Company Katholieke Hogeschool VIVES Zuid in Kortrijk
  25.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  - Je staat in voor het verstrekken van onderwijs binnen de bacheloropleiding autotechnologie en binnen de graduaatopleiding voertuigtechnieken; - Je profileert jezelf als werkplaats-chef en coördineert de praktijksessies; - Je brengt ervaring en kennis over, gerelateerd aan de praktijk, met de nadruk op een correcte diagnose; - Je begeleidt studenten bij stages, projectwerk en bachelorproeven; - Je verleent als vakexpert medewerking aan onderzoeksprojecten, aan het ontsluiten van kennis en expertise in functie van onderwijs, en aan maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening; - Je maakt deelt uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam auto/voertuigtechnologie; - Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv. vergaderingen, ...). - Je beschikt over een bachelor of...

 • Company Odisee in Anderlecht
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  zie bijlagezie bijlage...

 • Company Odisee in Anderlecht
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  zie bijlagezie bijlage...

 • Company Odisee in Anderlecht
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  zie bijlagezie bijlage...

 • Company Odisee in Anderlecht
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Als lid van het onderwijsteam in de graduaatsopleiding Accounting Administration/ bacheloropleiding Bedrijfsmanagement combineer je de juiste werkervaring met nuttige skills die studenten nodig hebben op de werkvloer. Je tewerkstellingspercentage kan variëren tussen 20% en 100% afhankelijk van je mogelijkheden en interesses. Je verzorgt leeractiviteiten binnen de fiscale leerlijn en/of binnen de leerlijn ICT en/of marketing. In jouw rol zal je verder volgende taken opnemen · nieuwe leerinhouden en innoverende methodieken ontwikkelen, co-creatief met het werkveld; · studenten begeleiden bij opdrachten en projecten tijdens het werkplekleren en hen coachen in functie van hun individueel leerproces binnen het graduaat Accounting Administration; · werkplekleren/stage en evaluatiemethodieken ver...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je hebt een diploma van Industrieel Ingenieur – master in de industriële wetenschappen of van Industrieel Ingenieur – master in de biowetenschappen.Of je hebt een diploma professionele bachelor in de elektromechanica of autotechnologie of gelijkwaardig door ervaring.Je hebt een netwerk binnen de sector landbouwmechanisatie. Kennis van en prak...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Combinatie mogelijk met vacature TMK-2020-EA-U4-209: Een halftijdse onderwijsdeskundige ondersteuning voor 50% Campus GeelThomas More Kempen zet in haar strategie de komende jaren in op trajecten voor studiekiezers die werken met studeren willen combineren. Voor deze doelgroep en trajecten is het cruciaal te kunnen beschikken over een performante hybride leeromgeving, waarbij een doeltreffende onderwijsaanpak, met kwaliteitsvol (digitaal) studiemateriaal & evaluatievormen, ontwikkeld wordt. Daarom wil de regio opleidingen en docenten extra ondersteunen in enerzijds het ontwerpen van nieuwe opleidingen en anderzijds in de verdere ontwikkeling van eigentijdse innovatieve curricula voor afstandsonderwijs en bijhorende opleidingsonderdelen. Wij zoeken iemand die van 'AHA naar TADAA' kan gaan. ...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Thomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Bachelor of Master in Financieel, Economisch of Bedrijfsmanagement.Kennis of werkervaring in de retailsector.Ondernemende en goed georganiseerde teamspeler die haar/zijn passie voor de retail wil doorgeven aan gedreven jonge bedrijfsmanagers in spe.Ervaring in lesgeven is een sterk pluspunt.Je beantwoordt aan het profiel van de Thomas More-me...

 • Company THOMAS MORE KEMPEN in Geel
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Combinatie mogelijk met TMK-2020-I/EC-RDK-197: Een deeltijds E-learning developer voor 'werken en studeren' (WES) trajecten voor 50% Campus GeelThomas More is de hogeschool voor wie meer verwacht van de toekomst: meer mogelijkheden én meer uitdagingen. Om onze visie als innovatieve hogeschool met een sterke regionale dynamiek verder te realiseren zijn wij op zoek naar mensen met Lef, Enthousiasme, Focus en Vertrouwen. Geïnspireerd door deze vier waarden bieden wij je een uitdagende job binnen een dynamische onderwijsomgeving waarin vernieuwing en samenwerking cruciaal zijn.Profiel en ervaring:Je hebt een master opleidings- en onderwijswetenschappen, master in de onderwijskunde, master in de pedagogische wetenschappen of master in de educatieve studies.Je hebt inzicht in curriculumontwikkel...

 • Company Katholieke Hogeschool VIVES Zuid in Roeselare
  24.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  Binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie zijn we op zoek naar een coördinator navormingen : - Je implementeert de visie van IWT op levenslang leren; - Je koppelt de algemene organisatie en werking van de navormingen aan deze van de reguliere opleidingen; - Je zet de commercieel-administratieve processen op punt; - Je zit in de cockpit van de digitalisering en zoekt proactief naar nieuwe software om de administratieve processen te optimaliseren; - Je coördineert de totstandkoming van een nieuwe wervende website. - Je beschikt over een bachelor of masterdiploma; - Je hebt affiniteit met IT-architectuur; - Je hebt een brede interesse in de bedrijfswereld en hebt ervaring in onderwijsprocessen; - Je bent commercieel ingesteld. Functie specifieke competenties...

 • Company Katholieke Hogeschool VIVES Zuid in Roeselare
  24.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  De afstudeerrichting biotechnologie, binnen de opleiding agro- en biotechnologie, is sterk in het opleiden van labo-biotechnologen die breed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. We beschikken over een ruim netwerk van laboratoria en bedrijven waarop we een beroep kunnen doen voor het aanbieden van stages en het implementeren van werkveldverkenning binnen ons curriculum. Binnen het expertisecentrum agro- en biotechnologie focust een team van een 30 tal onderzoekers zich op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in tal van domeinen. Door de groei binnen onze richting zijn we op zoek naar een dynamische kracht die ons gedreven docentenkorps kan komen versterken. - Je staat in voor het verstrekken van onderwijs binnen de opleiding agro- en biotechnologie; - Je begeleidt studenten bij sta...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  24.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  De Faculteit Ontwerpwetenschappen heeft volgende voltijdse vacature: Zelfstandig academisch personeel in het domein erfgoedstudies gericht op digitaal erfgoed en metadata-management Uw opdracht U doceert en draagt bij aan opleidingsonderdelen op bachelor- en masterniveau binnen de leerlijn Dataconservator Erfgoed, erfgoedonderzoeker en erfgoed(proces)ontwerper (24 ECTS/jaar), zoals bijvoorbeeld Digital Humanities (Ba1 C/R, 6 ECTS), Onderzoekstechnieken voor erfgoedlabo’s (Ba2 C/R, 6 ECTS), Toepassingssoftware in de erfgoedsector (Ba3 C/R, 3 6 ECTS, nieuw te ontwikkelen), Digitalisering en erfgoed (Ma1 ERF, 3 ECTS, nieuw te ontwikkelen), en te ontwikkelen opleidingsonderdelen in de afstudeermodule digitaal erfgoed (Ma2, ERF) en stage. U begeleidt bachelor-, master- en doctoraatsstudenten. ...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  24.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  Het Departement Politieke Wetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen heeft volgende deeltijdse (10%) vacature: Je krijgt de volgende onderwijstaken toegewezen die actief bijdragen tot het ‘joint UA/AMS executive PhD programma’: de kandidaat geeft een aantal lessen rond kwalitatieve onderzoeksmethoden gefocust op interpretivistische benaderingen. Een succesvolle sollicitant weet data op systematische wijze te interpreteren a.d.h.v. heuristische benaderingen. Hij/zij heeft ervaring in constructivistische en interpretivistische methoden. Als onderdeel van de constructivistische lessenreeks zal hij/zij een les ontwerpen rond de causale en/of constitutieve rol van ideeën in het bepalen van resultaten. De kandidaat die we zoeken is in staat les te geven rond het dualisme tussen kwalit...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  24.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  De Academische Lerarenopleiding (ALO) van de Antwerp School of Education (ASoE) zoekt een deeltijds (50%, mogelijk te verdelen over verschillende aanstellingen) Academisch medewerker in het domein didactiek gezondheidswetenschappen Jouw opdracht Je staat in voor praktijkgebonden onderwijs in de vakdidactiek gezondheidswetenschappen: medische wetenschappen, vakdidactiek gezondheidswetenschappen: verpleegwetenschappen en vakdidactiek gezondheidswetenschappen: farmaceutische wetenschappen binnen de Educatieve Master in de gezondheidswetenschappen (ALO); Je biedt ondersteuning bij de taken van de academisch verantwoordelijke voor de Vakdidactieken gezondheidswetenschappen o.a. bij de opleidingsonderdelen introductie vakdidactiek gezondheidswetenschappen: medische wetenschappen/ verpleegwetens...

 • Company Universiteit Antwerpen in Antwerpen
  24.06.2020 Updated on: 24.06.2020

  De Academische Lerarenopleiding (ALO) van de Antwerp School of Education (ASoE) zoekt een deeltijds (45%) Academisch medewerker in het domein Vakdidactiek wijsbegeerte Jouw opdracht Je staat in voor praktijkgebonden onderwijs in het domein Vakdidactiek wijsbegeerte binnen de Educatieve Master in de cultuurwetenschappen (ALO); Je biedt ondersteuning bij de taken van de academisch verantwoordelijke voor het domeinen Vakdidactiek wijsbegeerte (o.a. bij de opleidingsonderdelen Introductie vakdidactiek wijsbegeerte met praktijkoefeningen, Vakdidactiek wijsbegeerte met oefenlessen en Groeistages wijsbegeerte); Je werkt samen met mentoren en andere betrokkenen uit het werkveld voor de opleiding van de studenten van de lerarenopleiding; Je werkt in permanent teamoverleg samen met de vakgroep gesc...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters