Jobmonitor. Search results for Special needs teachers. Page 5

423 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 374-423 of 423 results.
 • Company SCHOLENGROEP 13 : LANAKEN - TONGEREN - SINT-TRUIDEN in Sint-Truiden
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof is voor schooljaar 2019 - 2020 op zoek naar een leerkracht voor het vak economie. Het betreft een deeltijdse job vanaf 16 september in de 2e graad BSO en TSO.,Je bent enthousiast om binnen ons team aan de slag te gaan en je kennis met onze jongeren te delen.Deeltijdse job. Je ontvangt een verloning op basis van de onderwijsbarema's....

 • Company SCHELDE - DENDER - DURME in Dendermonde
  25.08.2019 Updated on: 26.08.2019

  Plannen en voorbereiden van het lesgeven. Op basis van de leerplannen, een jaarvorderingsplan opstellen en bijsturen in functie van de resultaten. Lesgeven en leerlingen op een zelfstandige manier 'leren leren' met maximale kans op slagen teneinde de doelstellingen te realiseren. Een geschikt en motiverend leef- en leerklimaat creëren De leerlingen individueel en als klasgroep sociaal en pedagogisch begeleiden teneinde hun persoonlijke ontplooiing te bevorderen, hen te helpen om goede studieresultaten te bereiken en hen te oriënteren bij de keuze van een verdere studierichting Als vakleerkracht participeren aan de klassenraad. Tijd nemen om naar leerlingen en ouders te luisteren. Eerste lijnszorg naar de leerlingen verzekeren en, wanneer nodig, in overleg met de directie, contact opnemen ...

 • Company IKORN in Ninove
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Hartencollege Secundair Onderwijs · Onderwijslaan, een school voor technisch en beroepssecundair onderwijs in hartje Ninove met de studiegebieden Creatie, Handel en Personenzorg, is op zoek naar een leerkracht Verzorging.,Je bent geëngageerd, enthousiast en kan vlot samenwerken met collega's. Je begeleidt graag leerlingen in hun leerproces. Voor deze job beschik je over voldoende flexibiliteit en verantwoordelijkheid.De opdracht omvat:6 uur Gezondheid en welzijn in 5 Gezondheid- en welzijnswetenschappen (parallel)2 uur Anatomie in 6 Gezondheid- en welzijnswetenschappen4 uur Indirecte zorg in 7 Thuis- en bejaardenzorg 4 uur stage...

 • Company DIOCESAAN SCHOOLCOMITÉ - DURMESTREEK in Other
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Je geeft les in het vijfde en zesde jaar aso,We zoekn een master wiskundeJe maakt deel uit van een wiskundeteam en je geeft les aan 5 en 6 aso....

 • Company DIOCESAAN SCHOOLCOMITÉ - DURMESTREEK in Other
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  We zoeken een master Frans voor een 4/5 opodracht tot aan de kerstvakantie.,We zoeken een master FransJe geeft een aantal lesuren parallel en komt in een goed team terecht....

 • Company SCHOLENGROEP 11: LEUVEN - TIENEN in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Onze campus zoekt een gemotiveerde en enthousiaste leraar kantoortechnieken (verkoop) en toegepaste informatica (dactylo) voor een halftijdse opdracht.,Je beschikt minstens over een bachelordiploma. Je beschikt bij voorkeur ook over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of over onderwijservaring.Halftijdse opdracht binnen een enthousiast team dat bereid is om de nodige ondersteuning te bieden. Lesvrij op woensdagnamiddag....

 • Company SCHOLENGROEP 11: LEUVEN - TIENEN in Antwerpen
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Onze campus zoekt voor het schooljaar 2019-2020 en gemotiveerde en enthousiaste leraar wiskunde voor de derde graad TSO. Het gaat om een opdracht van 19 lesuren (bijna voltijds) voor het hele schooljaar. De opdracht bestaat uit 17 lesuren wiskunde en 2 lesuren BZL (begeleid zelfstandig leren) voor wiskunde.,Je beschikt minstens over een masterdiploma met bij voorkeur een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak wiskunde (pakket van 2 lesuren per week op klasniveau). Je beschikt bij voorkeur ook over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of over onderwijservaring.Nagenoeg voltijdse opdracht voor het volledige schooljaar. Aangename werkomgeving in een fijn en gemotiveerd team. Lesvrij op woensdagnamiddag. Het betreft geen vervangopdracht, verlenging voor volgend schooljaar is mogelijk....

 • Company SCHOLENGROEP 11: LEUVEN - TIENEN in Antwerpen
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Onze campus zoekt voor het schooljaar 2019-2020 en gemotiveerde en enthousiaste leraar Engels en Nederlands voor de tweede en derde graad TSO. Het gaat om een voltijdse opdracht voor het hele schooljaar met kans op verlenging voor volgend schooljaar.,Je beschikt over een masterdiploma in de taal- en letterkunde: Engels en Nederlands. Je beschikt bij voorkeur ook over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of over onderwijservaring.Voltij dse opdracht voor het volledige schooljaar. Aangename werkomgeving in een fijn team. Lesvrij op woensdagnamiddag....

 • Company SCHOLENGROEP 11: LEUVEN - TIENEN in Antwerpen
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Onze campus zoekt voor het schooljaar 2019-2020 en gemotiveerde en enthousiaste leraar geschiedenis/kunstgeschiedenis/toerisme voor de tweede en derde graad. Het gaat om een halftijdse opdracht voor het hele schooljaar.,Je beschikt minstens over een bachelordiploma in het studiegebied geschiedenis/kunstgeschiedenis of een aanverwant studiegebied. Je beschikt bij voorkeur ook over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en/of over onderwijservaring.Halftijdse opdracht voor het volledige schooljaar. Aangename werkomgeving in een fijn team dat ondersteuning kan bieden. Minstens lesvrij op woensdagnamiddag (het rooster wordt nog samengesteld)....

 • Company SCHOLENGROEP 11: LEUVEN - TIENEN in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Ben jij een enthousiaste leerkracht met oog voor de noden van onze leerlingen en een passie voor de zorg? Dan ben jij degene die ons team mag vervolledigen! We zoeken dringen een leerkracht huishoudkunde/expressie 85% (= 20u / week)5Vz Huishoudkunde (4u) praktijk en theorie en expressie (2u)6Vz Huishoudkunde (4u) praktijk en theorie en expressie (2u)7Kiz Huishoudkunde (2u) praktijk en theorie en expressie (2u)7Tbz Huishoudkunde (3u) praktijk en theorie Voorlopig zoeken we een nieuw teamlid tot 20 september, maar deze opdracht wordt mogelijk verlengd.,We zoeken een enthousiateling die zich thuisvoelt in zowel de theoretische als de praktische aspecten van huishoudkunde (en het liefst daarvoor een bekwaamheidsbewijs kan voorleggen). Daarnaast beschik je ook over creativiteit, enthousiasme en...

 • Company SCHOLENGROEP 11: LEUVEN - TIENEN in Komen
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Onze campus zoekt voor het schooljaar 2019-2020 een gemotiveerde en enthousiaste leraar PAV voor de tweede en derde graad. Het gaat om een opdracht voor het hele schooljaar, die, afhankelijk van jouw profiel, eventueel kan uitgebreid worden met andere (vervang-)opdrachten.,Bij voorkeur zoeken we een collega met een bekwaamheidsbewijs voor PAV. Bij uitbreiding komen ook leraren met andere bekwaamheidsbewijzen in aanmerking. Ervaring, ook binnen PAV, is een plus, maar geen absolute vereiste.Deeltijdse opdracht voor het volledige schooljaar. Aangename werkomgeving in een fijn team. Lesvrij op woensdagnamiddag, andere vrije momenten afhankelijk van het rooster dat nog wordt opgesteld....

 • Company SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL in Vilvoorde
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Je bent leerkracht voor de opleiding medewerker snackbar en taverne op onze campus te Vilvoorde. In het CLW Castor volgen leerlingen tussen 15 en 25 jaar een individueel leertraject (ILT). Jij brengt dit voor jouw praktijkopleiding voor iedere leerling nauwkeurig in kaart en remedieert waar nodig zodat de leerlingen op het einde van hun opleiding een certificaat kunnen behalen. Het gaat over 8 uur te presteren op 1 dag + 1 begeleidingsuur per week voor werkbezoeken. De lesdag zal (onder voorbehoud) op dinsdag gepland worden. Takenpakket: Plannen en voorbereiden van het lesgeven. Je geeft op een pedagogisch verantwoorde wijze gevarieerd en efficiënt les. Je begeleidt leerlingen om inzicht te verwerven in de leerstof en differentieert en remedieert waar nodig. Je bevordert hun sociale vaar...

 • Company SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL in Vilvoorde
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Je bent personal coach in Castor, Centrum Leren en Werken. Samen met jouw collega¿s bouw je deze werking uit. Voor elke jongere stel je een trajectbegeleidingsplan op. Je bent voor de leerling de contact- en vertrouwenspersoon vanaf de inschrijving tot de proclamatie. Je loodst de jongeren op eigen tempo naar arbeidsdeelname. Op basis van de screening oriënteren we leerlingen naar een NAFT traject ( naadloos aansluitende flexibele trajecten), aanloopfase ( vorming of tewerkstelling) of reguliere tewerkstelling, Jij volgt deze trajecten op vanuit de school. Daarnaast volg je de aanwezigheden op van jouw leerlingen en onderneem je indien nodig acties tegen spijbelen. Je werkt nauw samen met de PAV- en praktijkleerkrachten van jouw leerlingen. Je volgt de administratie rond de leerling en z...

 • Company IGNATIUS SCHOLEN BRUSSEL in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  16 lesuren natuurwetenschappen in de derde graad A.S.O.,gemotiveerde leerkracht met goede vakkennisgeinteresseerde leerlingen goed ingericht vaklokaal levendige school...

 • Company SCHOLENGROEP 10 : MIDDEN-BRABANT in Tervuren
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Leerkracht Katholieke Godsdienst 2de en 3de graad ASO en TSO (16 uur) tot einde schooljaar Het Koninklijk Atheneum van Tervuren wil jongeren voorbereiden op hun plaats in de maatschappij van morgen. We zijn, zoals dat heet, een middelgrote ASO school met daarnaast de TSO richtingen handel en boekhouden-informatica (ongeveer 680 leerlingen samen). De grote interesse van de school in elke leerling als persoon en het stimuleren van leergierigheid, is één van de troeven van het KAT.,diploma leerkrachtVerloning volgens de barema's van het departement onderwijs....

 • Company REGINA - CAELI DILBEEK in Dilbeek
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Wij zijn dringend op zoek naar een leraar Frans vanaf 1 september 2019 voor 17 uur Frans in de eerste graad ASO en dit tot einde schooljaar.,U bent in het bezit van een bachelordiploma en een pedagogische opleiding.U wordt bezoldigd volgens de geldende barema's van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs....

 • Company REGINA - CAELI DILBEEK in Dilbeek
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Wij zijn dringend op zoek naar een leraar Nederlands voor 20 uur Nederlands, dit kan aangevuld worden met Aardrijkskunde tot een voltijdse opdracht. U geeft les aan onze leerlingen van de 1ste graad ASO en dit tot einde van het schooljaar.,U bent in het bezit van een bachelor diploma secundair onderwijs Nederlands, met optie aardrijkskunde.U wordt bezoldigd volgens de geldende barema's van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs....

 • Company ONDERWIJSINRICHTINGEN VOORZIENIGHEID in Other
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Voltijdse opdracht in de eerste graad van het SO (22u). Interim van 2 weken (vaderschapsverlof),In het bezit zijn van een professionele bachelor onderwijs.voltijdse opdracht: 22 u 13 u aardrijkskunde in het 1e en 2e jaar 8 u Nederlands in het 2e jaar 1 klassenuur ondersteuning door vakgroep en mento...

 • Company ONDERWIJSINRICHTINGEN VOORZIENIGHEID in Other
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Lesopdracht van 20 uur: - 18 u in de eerste graad A- en B-stroom - 2 u in de tweede graad ASO 12 van de 20 u zijn een interim die minstens tot eind december loopt 8 van de 20 u zijn uren voor het ganse schooljaar (mogelijke uitbreiding tot 10 u),Beschikken over het mandaat om Rooms-katholieke godsdienst in het SO te geven.Lesopdracht van 20 u Ondersteuning door vakgroep en mento...

 • Company KATHOLIEK ONDERWIJS ASSE TE ASSE in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Je geeft 21u wiskunde in de tweede graad TSO.,Ervaring in lesgeven wiskunde is een meerwaarde.De school voorziet in aanvangsbegeleiding. Er is kans op verlenging van de opdracht....

 • Company KATHOLIEK ONDERWIJS ASSE TE ASSE in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Je geeft Engels aan 2 klassen in de 2de graad BSO. De leerlingen volgen de richting office & retail en hebben 4u Engels per week. De opdracht is voor een volledig schooljaar. Daarnaast zijn er voor minstens 3 maanden ook nog enkele klassen uit de 2de graad TSO (6u),Leergierigheid is een troef.De lesopdracht bestaat uit open uren wat op termijn kan resulteren in een vaste benoeming. De school voorziet in aanvangsbegeleiding. Daarnaast is er nog een interimopdracht voor minstens 3 maanden van 6u Engels in de 2de graad TSO....

 • Company SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL in Werken
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Leerkracht bedrijf in 3de graad BSO 6u + kantoortechnieken in 2de graad BSO 6u,Je bent flexibel, bereidt om met collega's samen te werken en houdt van een uitdaging. Creatief, je zet je 100% in voor je job.Gemotiveerd team Ondersteuning door mentoraat Groene omgeving...

 • Company SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL in Werken
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Leerkracht Nederlands / taalsteun in de 1ste graad A-stroom 14u,Je bent flexibel, bereidt om met collega's samen te werken en houdt van een uitdaging. Creatief, je zet je 100% in voor je job.Gemotiveerd team Ondersteuning door mentoraat Groene omgeving...

 • Company SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL in Werken
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Leerkracht Verkoop in 3de graad TSO 2u + Toegepaste economie en Verkoop in 2de graad BSO 20u,Je bent flexibel, bereidt om met collega's samen te werken en houdt van een uitdaging. Creatief, je zet je 100% in voor je job.Gemotiveerd team Ondersteuning door mentoraat Groene omgeving...

 • Company BERKENBOOMSCHOLEN in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Voor het volgende schooljaar zijn wij opzoek naar een nieuwe collega.,-12u wiskunde 2de graad TSO 2u natuurwetenschappen BVL...

 • Company IMMACULATA INSTITUUT - DE PANNE in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  De opdracht omvat 10 uur natuurwetenschappen en 4 uur wiskunde in de eerste graad. De opdracht geldt voor een volledig schooljaar.,De sollicitanten beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijs en staan achter het opvoedingsproject van een katholieke school.De opdracht omvat 10 uur natuurwetenschappen en 4 uur wiskunde in de eerste graad. De opdracht geldt voor een volledig schooljaar....

 • Company DIOCESAAN SCHOOLCOMITÉ DENDERSTREEK-ZUID in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Full-time leerkracht techniek 1ste graad,Geen algemene vereistenGeen...

 • Company DIOCESAAN SCHOOLCOMITE SINT-NIKLAAS in Other
  25.08.2019 Updated on: 28.08.2019

  Bachelor 22u Techniek of bachelor PO met interesse voor techniek,leerkrachttreinvergoeding, busvergoeding...

 • Company SCHOLEN ONZE-LIEVE-VROUW-PRESENTATIE, SINT-NIKLAAS in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  een volledige betrekking Engels: 6u in ASO 13u in TSO 2u in 6 Office en Retail = 20u,master Germaanse Filologie Engels, bij voorkeur in het bezit van een diploma van leraavolledige betrekking, leerkracht Engels ter vervanging van een personeelslid met ziekteverlof, verlenging: zeer waarschijnlijk...

 • Company SCHOLENGROEP 20 ZUID-OOST-VLAANDEREN in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Voor een tijdelijke opdracht tot 11-10-2019, zoeken wij een godsdienstleerkracht.,Beschikken over een vereist bekwaamheidsbewijsVervangingsopdracht van 01-09-2019 tot 11-10-2019. Voltijds...

 • Company PROVINCIE OOST-VLAANDEREN in Gent
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  In PM Gent hebben we onderstaande vacature - 4/22 techniek ste graad - 6/22 voeding 1ste graad - met ingang van 2/09/19 tem einde schooljaar Solliciteren? Stuur zsm je recentste cv naar dhr. Vlerick (directeur) .,In PM Gent hebben we onderstaande vacature - 4/22 techniek ste graad - 6/22 voeding 1ste graad - met ingang van 2/09/19 tem einde schooljaar Solliciteren? Stuur zsm je recentste cv naar dhr. Vlerick (directeur) .In PM Gent hebben we onderstaande vacature - 4/22 techniek ste graad - 6/22 voeding 1ste graad - met ingang van 2/09/19 tem einde schooljaar Solliciteren? Stuur zsm je recentste cv naar dhr. Vlerick (directeur) ....

 • Company SINT-GOEDELE BRUSSEL in Anderlecht
  25.08.2019 Updated on: 26.08.2019

  De Tienerschool brengt leerlingen van de 3e graad lager en de eerste graad secundair samen in één doorlopende leerlijn. Aan de hand van 4 schooleigen leerlijnen bereiden we elke jonge tiener voor op een bewuste studiekeuze voor de 2e graad secundair. Daartoe focust de Tienerschool op: · communicatie; · zelfsturing; · talentontdekking; · samenwerking. Leerlingen doorlopen een kerncurriculum met de basisleerstof, een thematisch curriculum waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, en een persoonlijk curriculum met ruimte voor differentiatie, verkenning, remediëring en uitbreiding.,Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van bachelor of master en over een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Je bezit bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing. Een ruime onderwijs...

 • Company SINT-GOEDELE BRUSSEL in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Vervangopdracht in de 1ste graad A tem de herstvakantie,Pedagogische bekwaamheidVoltijdse opdracht in de 1ste graad...

 • Company INSTITUT CARDIJN - LORRAINE, AUMONIERS DU TRAVAIL, ARLON DIFFERT ATHUS in Athus
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Vous êtes chargé des cours de sciences au degré inférieur, prestations sur Cardijn Differt et Athus .,--...

 • Company INSTITUT CARDIJN - LORRAINE, AUMONIERS DU TRAVAIL, ARLON DIFFERT ATHUS in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Vous êtes chargé des cours de néerlandais (10p) et anglais (10p) au degré supérieur, prestations sur Cardijn Arlon.,--...

 • Company SINT - JOZEFSCOLLEGE in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  voltijdse lesopdracht Nederlands - Engels 2de en 3de graad aso van 1 tot 27 september 2019 (eventueel langer),Master Taal- en Letterkunde Nederlands - Engels Master Toegepaste taalkunde Nederlands - Engelsvoltijdse lesopdracht Nederlands - Engels 2de en 3de graad aso van 1 tot 27 september 2019 ( eventueel langer) lesopdracht kan opgesplitst worden in 8 u. Nederlands (4de jaar) en 13 u. Engels (5de jaar)...

 • Company BETHANIËNHUIS in Werken
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Binnen de activering en specifiek binnen het domein arbeid willen we personen met psychische kwetsbaarheid, buiten het therapeutisch aanbod van de zorgeenheid, professionele ondersteuning bieden. Je begeleidt de persoon met een psychische kwetsbaarheid in zijn vraag naar arbeid en dagbesteding vanuit het medium natuur en dieren (vb. onderhouden van de dierenomgeving, werken op zorgboerderijen, verzorgen van ezels, kippen, geiten en damherten, …)Je bouwt een netwerk op met partners om kansen te creëren en drempels te verlagen voor cliënten/patiënten die een vraag hebben om met dieren te werken ( vb. onderhouden van contacten met dierenarts, steunpunt groene zorg, uitbouwen van projecten dierenwelzijn, contacten ifv tijdelijke dierenopvang, …)Je creëert een omgeving die uitnodigt om mogelij...

 • Company SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE in Werken
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Wij zoeken een master LO voor volgende vacature 10u LO 3de graad ASO/TSO 6u sport 2de graad LO-sport 5u wetenschappen (biologie/fysica) 3ASO/TSO,ten minste masteWerken in een toffe school in een dynamisch team...

 • Company SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE in Werken
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Wij zoeken een bachelor LO voor vervanging zwangerschapsverlof,gemotiveerdWerken in een toffe school in een dynamisch team...

 • Company SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE in Werken
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Wij zoeken een leerkracht Frans-Nederlands voor de vervanig van een zwangerschapsverlof (vanaf 9/10/2019),Diploma pedagogische bekwaamheidWerken in een toffe school in een dynamisch team...

 • Company SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Master wiskunde in de tweede en derde graad ASO.Opdracht 19/21 tot einde schooljaar,Master in de wiskundeLesgeven in de tweede en derde graad ASO voor een volledig schooljaar....

 • Company SCHOLENGROEP 19 AALST DENDERLEEUW LIEDEKERKE NINOVE in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Leerkracht Aardrijkskunde 15/20 TSO,15 lesuren in de 3de graad TSO: enkel licentiaat/master mogelijkTijdelijke vacante opdracht voor een volledig schooljaa...

 • Company KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LIMBURG-HOUTHALEN in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Opdracht Frans in de 2de graad Fultime opdracht,In het bezit van een diploma om Frans te mogen onderwijzen.Betaling volgens diploma en ancienniteit...

 • Company KONINKLIJK ONDERSTEUNINGSCENTRUM TE VZW in Maaseik
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Opdracht: Ondersteunen van een cliënt (een jongeman) in de thuissituatie (regio Maaseik). Momenteel gebeurt deze ondersteuning in 2 dagen en 1 avond (dit kan wijzigen op vraag van de zorgvrager en zijn netwerk). Tijdens sluitingsdagen van dagcentrum De Giek ...

 • Company ST VINCENTIUSCOLLEGE in Buggenhout
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Voor een tijdelijke vervangingsopdracht vanaf 2 september tot eind oktober is Sint-Vincentiuscollege Buggenhout op zoek naar een leerkracht wiskunde voor 10u in de 3de graad ASO,VE voor wiskunde 3de graad ASOStandaard aanbod vrij gesubsidieerd onderwijs...

 • Company DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  We zijn op zoek naar een leerkracht die 12 uur fysica kan geven in het zesde jaar en twee uur chemie in het vierde jaar. De vervangingsopdracht loopt momenteel tot en met 31 oktober 2019.,We zijn op zoek naar een leerkracht die 12 uur fysica kan geven in het zesde jaar en twee uur chemie in het vierde jaar. De vervangingsopdracht loopt momenteel tot en met 31 oktober 2019.We zijn op zoek naar een leerkracht die 12 uur fysica kan geven in het zesde jaar en twee uur chemie in het vierde jaar. De vervangingsopdracht loopt momenteel tot en met 31 oktober 2019....

 • Company DON BOSCO ONDERWIJSCENTRUM in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  We zijn op zoek naar een leerkracht die 8 uur godsdienst kan geven in het vierde jaar, 2 uur godsdienst in het zesde jaar en 4 uur cultuurwetenschappen in het vierde jaar.,We zijn op zoek naar een leerkracht die 8 uur godsdienst kan geven in het vierde jaar, 2 uur godsdienst in het zesde jaar en 4 uur cultuurwetenschappen in het vierde jaar.We zijn op zoek naar een leerkracht die 8 uur godsdienst kan geven in het vierde jaar, 2 uur godsdienst in het zesde jaar en 4 uur cultuurwetenschappen in het vierde jaar....

 • Company DIOCESANE INSTITUTEN TIENEN in Other
  25.08.2019 Updated on: 27.08.2019

  Via Secundair zoekt een leerkracht voor een deeltijdse opdracht (70%) om volgende vakken te geven: Elektriciteit & Labo (2e graad TSO) STEM (2e graad ASO) Digitale systemen (3e graad TSO) Tech Explore (3e graad TSO) Deze opdracht kan mogelijk op termijn aangevuld worden tot een voltijdse opdracht.,---Verloning volgens barema Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets. Voordelen van het onderwijs...

 • Company PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  De opdracht bestaat uit minstens 10/20 in de 3de graad ASO,Je bent ten minste in het bezit van een bekwaamheidsbewijs VO voor het vak economie.4 lesuren economie in de 3de graad ASO...

 • Company PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE in Other
  25.08.2019 Updated on: 29.08.2019

  Voltijdse opdracht elektriciteit in de 3de graad TSO/BSO.,Ten minste in het bezit van een bekwaamheidsbewijs VO voor het vak elektriciteit.Een voltijdse lesopdracht in de 3de graad TSO/BSO...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters