Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

960 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-50 of 960 results.
 • Company LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES Communauté Française in
  06.06.2020

  La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques recherche un assistant social pour son bureau de Charleroi Votre fonction: accompagner au sens large et de façon personnalisée les personnes atteintes et leur entourage; visites à domicile dans la région du Grand Charleroi Consulter l'offre d'emploi sur le site du Forem...

 • Company CSD de la Province de Namur in
  06.06.2020

  Vous assurez aux personnes qui font appel à la CSD (Service des soins à Domicile) une coordination des soins et des services de qualité afin de permettre leur maintien à domicile dans le respect de la législation. Consulter l'offre d'emploi sur le site du Forem...

 • Company 't ELANDJE KINDERDAGVERBLIJF in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  We zoeken een enthousiaste en gemotiveerde dagelijks verantwoordelijke met een groot hart voor groot en klein! De dagelijks verantwoordelijke staat in voor de praktische organisatie van het kinderdagverblijf conform de algemene afspraken binnen de vzw Emanuela. Zij/hij ondersteunt en begeleidt de kinderbegeleidsters zodat zij hun taken op de juiste wijze uitvoeren. Zij/hij is het aanspreekpunt voor ouders en studenten. Zij/hij werkt in nauw overleg met algemeen directeur en geeft rechtstreeks leiding aan de pedagogisch coach, de maatschappelijk assistenen, de kinderbegeleidsters, het onderhoudspersoneel en de vrijwilligers. Je beschikt over goede communicatieve en coachende vaardigheden Je bent spontaan, goedlachs, flexibel, vriendelijk, discreet en positief ingesteld. Je hebt leidinggeven...

 • Company OLO vzw in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OLO vzw heeft een ruim aanbod van mobiele en ambulante vormen van opvoedingsondersteuning aan gezinnen en de begeleiding van volwassenen met een beperking. Door onze jarenlang opgebouwde expertise kunnen cliënten bij ons terecht met vragen en problemen gaande van een doorsnee opvoedings- of begeleidingsvraag tot ernstige problematische opvoedingssituaties of zware ondersteuningsnoden. We willen laagdrempelig en toegankelijk werken vanuit verschillende huizen in onze regio. We zijn op zoek naar een verantwoordelijke voor Vizier, OLO-huis Antwerpen. Vizier biedt contextbegeleiding in een verontrustende opvoedingssituatie, Crisishulp aan Huis en Crisisinterventie. Het team bestaat uit 22 gedreven thuisbegeleiders die, verspreid over twee locaties (Borgerhout en Deurne), ondersteund worden doo...

 • Company CM ANTWERPEN-MECHELEN-TURNHOUT in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  CM Antwerpen streeft naar een optimale dienstverlening ter bevordering van het algemeen welzijn. Als ziekenfonds staan we immers in voor de organisatie van de verplichte ziekteverzekering. Daarnaast staan we leden bij met raad en daad bij ziekte en bij belangrijke levensmomenten. Ook op het vlak van ziektepreventie organiseren we een brede waaier aan socio-culturele activiteiten. Om de continuïteit te garanderen binnen de dienst Maatschappelijk Werk, team Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), is CM op zoek naar een refertemedewerker m/v (100%) in een contract van bepaalde duur. Regio van tewerkstelling is provincie Antwerpen. Je hoofdopdracht bestaat uit de volledige dossiersamenstelling voor personen met een handicap die een ondersteuningsvraag stellen aan het Vlaams Ag...

 • Company UNIE-K vzw in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Je staat in voor het begeleiden en ondersteunen van cliënten bij de dagdagelijkse zorg in de leefgroep. Je biedt cliënten een zinvolle vrije tijdsinvulling/dagbesteding aan. Je observeert cliënten naar lichamelijk en emotioneel welzijn en rapporteert dit mondeling en schriftelijk. Je vervult een aantal huishoudelijke taken ( o.a. was in de kasten leggen, boterhammen smeren, vaatwasmachine vullen en legen, opruimen van de keuken en leefruimte, etenskar klaarzetten, slaapkamer en badkamer opruimen na de verzorging, incontinentiemateriaal aanvullen, materiaal aanvullen,…). Je heb het diploma van A2 opvoeder of A2 zorgkundige of je studeert voor Bachelor Orthopedagogie of verpleegkundige (A2 of HBO5 of bachelor). Je hebt de juiste grondhouding en de attitudes om de cliënten te begeleiden w...

 • Company UNIE-K vzw in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Je wordt tewerkgesteld in een woning met diverse cliënten met een niet aangeboren hersenletsel. Deze groep is nog steeds in ontwikkeling. Je biedt de nodige ondersteuning bij alle domeinen van het wonen : Je ondersteunt bij ADL(verzorging, wassen, maaltijdassistentie…), je dient de medicatie toe en volgt op. Je begeleidt de cliënten naar de dagbesteding of organiseert zelf zinvolle dagbesteding en vrije tijd in samenwerking met andere diensten. (Inclusieve activiteiten, cognitieve stimulatie, groepsactiviteiten) Je hanteert hierbij een emancipatorische en respectvolle begeleidingsstijl. Je ondersteunt de cliënten op agogisch vlak: Je volgt de ondersteuningsplannen van de cliënten op en hebt hierbij oog voor de individuele behoeften van de cliënt. Je volgt één of meerdere cliënten individ...

 • Company OZC Sint-Vincentius in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Je bent samen met je team verantwoordelijk voor het aanbieden van een aangepaste dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking en voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de dagbesteding.Eerdere ervaring in een dagcentrum strekt tot aanbeveling....

 • Company JUNO in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar. Naast jongeren die vanuit een problematische opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven krijgen ook Niet - Begeleide Minderjarige Vluchtelingen hier een plek. In Juno is de werking onderverdeeld in Kits, Krinkel,Tokaido en Biz Ikki waarbij contextbegeleiders overkoepelend over diensten met de gezinnen werken. Opdracht • Samen met het begeleidingsteam zet je in op maximale samenwerking op maat van de noden binnen het gezin. Je hebt hierbij wekelijks contact (face to face/telefonisch) met de ouders en/of voogd. • Je staat in voor contacten met de verwijzer en eventuele derden. • Je werkt vlot samen met de begeleidingsteams van de leefgroepen onder aansturing ...

 • Company REYMEERS in
  06.06.2020

  Je werkt als begeleider in het activiteiten- en ontmoetingscentrum. Je hoofdtaak bestaat uit: - het organiseren en begeleiden van arbeidsmatige activiteiten; - het begeleiden van vrijetijdsactiviteiten; - het opvolgen van de deelnemers arbeidsmatige activiteiten; - het uitvoeren van dossierbeheer en registratie; - het mee ondersteunen van de teamwerking; - deelname aan teamvergaderingen.- Je hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting. - Je hebt bij voorkeur de basisopleiding SRH gevolgd. - Je hebt affiniteit voor het werken met personen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en de vaardigheid om jouw begeleidingsstijl hierop aan te passen. - Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde. - Je beschikt over de vaardigheden om de nodige be...

 • Company Basisonderwijs Dominiek Savio in
  06.06.2020

  Je ondersteunt leerlingen met een (neuro)motorische problematiek binnen het buitengewoon onderwijs, meerbepaald leerlingen met een meervoudige beperking. Je staat in voor de verzorging van onze leerlingen tijdens de schooluren. Ook ADL-assistentie/begeleiding tijdens de lessen, het zwemmen, pauzemomenten, … behoren tot jouw taak. Nog specifieke taken zijn toezicht op de speelplaats, instaan voor transfers binnen DSI van onderwijskundige opdrachten en in functie van extra-muros activiteiten. E kan ook gevraagd worden verpleegkundige handelingen te stellen. Op regelmatige basis zit je samen met het team om het functioneren van de leerling te bespreken. Je hebt oog voor de mogelijkheden van het kind, activeert en stimuleert; Je biedt veiligheid en structuur aan de kinderen Je bent discree...

 • Company PEGODE WOONHUIS in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  1. je werkt aan een toekomstvisie en vertaalt dit naar het dienstverleningsaanbod 2. je motiveert en coacht medewerkers 3. je bent een enthousiaste ambassadeur van Pegode 4. je coördineert het dagelijks operationeel beleid zie verder in de vacature aub Ervaring met coachen van medewerkers is een pluspunt Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met een beperking . Je bent vertrouwd met MS Office ...

 • Company ZONNESTRAAL vzw in
  06.06.2020

  Zonnestraal vzw ondersteunt mensen met een beperking in de regio Vlaams-Brabant en is daardoor een erkende en vergunde (VAPH) zorgaanbieder. www.zonnestraalvzw.be Wij zoeken woonbegeleiders die deel willen uitmaken van een dynamische team om samen in te staan voor het aanbieden van zorg op maat aan personen met een beperking. Als woonbegeleider: - Ondersteun je de gebruiker - al dan niet met fysieke en/of psychische zorgvragen - met betrekking tot alle activiteiten van het dagdagelijks leven en vangt hiermee de tekorten in de zelfzorg op. - Je waarborgt als coach de maximale zelfredzaamheid van de gebruiker. - Je staat als begeleider in voor de persoonsgerichte zorg en de zorg voor het algemeen functioneren op fysiek, sociaal en psychisch vlak.Je kan je werkopdrachten organiseren en z...

 • Company CBJ De Wending in
  06.06.2020

  Voor De Wending zoeken we een ervaren leefgroepbegeleider! Als leefgroepbegeleider maak jij deel uit van een team dat instaat voor de opvang, opvoeding en begeleiding van de kinderen/ jongeren die residentieel opgenomen zijn in CKG of centra bijzondere jeugdzorg. Samen met jouw collega’s creëer je een warme tweede thuis voor de kinderen en/of jongeren. Op een fijne en positieve manier zorg je voor de nodige structuur en routine in hun dagelijks leven. Je hebt oog voor het emotioneel welbevinden van ieder kind en doet het nodige om dit te verhogen. De ouders betrekken in de leefgroepenwerking doe je met plezier en absolute discretie. Ouders zijn voor jou partners: je betrekt hen maximaal Crisissituaties benader je in alle rust en kalmte. Individuele aandacht geven aan één of twee kinderen ...

 • Company KIDS in
  06.06.2020

  De maatschappelijk werker maakt deel uit van het begeleidingsteam en rapporteert aan de directeur zorg. Verantwoordelijkheden 1. onderschrijven van missie, visie en waarden 2. verantwoordelijke voor ouder/gezinsbegeleiding 3. bespreekbaar maken en opvolgen van knelpunten/gevoeligheden t.a.v. context 4. verzorgen/stimuleren van communicatie tussen de context en de medewerkers KIDS 5. up-to-date blijven m.b.t. de doelgroep Doven en slechthorenden Taken 1. uitvoeren van de intakeprocedure 2. opzetten en uitvoeren van ouder/gezinsbegeleiding (informeren, hulp bieden bij aanvaardingsproces, opvolgen verhouding draagkracht-draaglast, ondersteuning bieden in de thuissituatie,...) 3. alle nodige administratieve taken (charter, verslaggeving, aanvragen VAPH, tegemoetkomingen,...) 4. opvolgen ...

 • Company Agilitas Leuven in
  06.06.2020

  Het doel van de sociale dienst is het garanderen van een menswaardig bestaan aan elke inwoner van Kortenberg. De hulpverlening die geboden wordt bestaat uit verschillende aspecten: informatie en advies, ondersteuning bij het uitoefenen van rechten, psychosociale begeleiding, financiële steun, budgetbeheer en -begeleiding.werkt met enthousiasme en gedrevenheiddurft verantwoordelijkheid te nemenleeft zich in de situatie van klanten inje hebt affiniteit met de sector van gezinsondersteuningje beschikt over een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijsrelevante ervaring met pedagogisch adviseren en opvoedingsondersteuning is een pluspuntadministratief sterk onderlegddegelijke kennis van de informaticatoepassingenje kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid opje bent  communic...

 • Company SOCIAAL VERHUURKANTOOR OPTREK in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  De huurbegeleider staat in voor de intensieve begeleiding van de huurders en het verhuren aan kandidaat-huurders. Via individuele gesprekken, begeleiding en huisbezoeken zal de huurbegeleider een vertrouwensrelatie opbouwen met de huurders om zo te waken over de rechten en plichten van het SVK en de huurders. Bij voorkeur een bachelor-opleiding in de menswetenschappen Een eigen wagen is noodzakelijk Technische kennis is een pluspunt...

 • Company VZW 't Zonnetje in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  U bent verantwoordelijk voor de werking van een team van 4 vaste begeleiders (en enkele flexibele medewerkers) waar u zelf deel van uitmaakt : uw gevoel voor (eind)verantwoordelijkheid is dan ook sterk ontwikkeld, waardoor uw betrouwbaarheid groot is. U voldoet aan één van deze kwalificaties : www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-vanaf19plaatsen.pdf U realiseert zich dat u dagelijks na de schooluren, maximaal (niet altijd) tot 18:30 moet werken, alsook in alle schoolvakanties en u bent in staat om dit probleemloos met uw privéleven af te stemmen. U bent collegiaal en loyaal, zowel aan uw eigen teamgenoten, als aan de organisatie en de vele collega’s van de andere afdelingen. U vervult dus moeiteloos de brug tussen team(noden) en beleid(snoden). U maakt deel uit van het beleidsteam v...

 • Company Covida in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Individuelebegeleiding van volwassen personen met een handicap die zelfstandig wonen. Begeleiding bieden ineen kleinschalige leefgroep (totaal 6 bewoners) De Opstap/De Spil Deze functie wordt verloond conform het betreffende barema van het VAPH. De invulling vat aan vanaf 29 juni. Er wordt regelmatig avond- én weekendwerk verwacht. § Vereisten Diploma van maatschappelijk assistent(e) of in een ortho-agogische richting. Met eigen vervoer verplaatsingen kunnen en willen maken naar en tussen de diverse locaties. Flexibiliteit is een absolute voorwaarde: de ondersteuning wordt aangepast in functie van (veranderende) noden van cliënten en bewoners. § Profiel - Flexibel inzetbaar zijn; zowel inhoudelijk (verschillende types ondersteuningsnoden) als praktisch (avond- en weekendwerk). Bereid...

 • Company MONNIKENHEIDE in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Als opvoeder in een leefgroep op het domein van Monnikenheide sta je in voor de ondersteuning van een gevarieerde groep volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Je begeleidt hen bij alle aspecten van het dagelijkse leven met een grote gedrevenheid en met oog voor ieders individuele vraagstelling. In interactie met de cliënt en de teamcollega's werk je aan de kwaliteit van leven van elke bewoner in een ondersteunende woonomgeving, met een gevarieerde dagbesteding en ontspanning, geïntegreerd in een multidisciplinaire context. Je kan getuigen van ondernemingszin en initiatief, maar je bent daarin bovenal een teamspeler. Je neemt en erkent de cliënt als een gesprekspartner. Je laat je niet afschrikken door conflicten of geblokkeerde situaties en blijft mee zoeken naa...

 • Company INFANO in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Zou jij jezelf omschrijven als iemand die een passie voelt voor werken met mensen en een groot hart heeft voor kinderen? Je houdt ervan om kindbegeleider te ondersteunen en begeleiden in hun job en je kan je als geen ander verplaatsen in de leefwereld van de kinderen met als doel een warm nest te creëren waarin kinderen zich thuis voelen? Dan is Infano VZW op zoek naar jou! Je functie: - Je bent verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang - Je maakt wekelijks een planning op voor de begeleiders die je aanpast indien nodig. - Je ondersteund en coacht de begeleiders op de werkvloer alsook plan je op regelmatige basis evaluatiemomenten in. - Waar nodig draai je zelf mee in de opvang (bv. ziekte, verlof, …) - Jij bent de 1e contactpersoon voor begeleiders en ouders. - Je neemt het adminis...

 • Company INFANO in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Zou jij jezelf omschrijven als iemand die een passie voelt voor werken met mensen en een groot hart heeft voor kinderen? Je houdt ervan om kindbegeleider te ondersteunen en begeleiden in hun job en je kan je als geen ander verplaatsen in de leefwereld van de kinderen met als doel een warm nest te creëren waarin kinderen zich thuis voelen? Dan is Infano VZW op zoek naar jou! Je functie: - Je bent verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang - Je maakt wekelijks een planning op voor de begeleiders die je aanpast indien nodig. - Je ondersteund en coacht de begeleiders op de werkvloer alsook plan je op regelmatige basis evaluatiemomenten in. - Waar nodig draai je zelf mee in de opvang (bv. ziekte, verlof, …) - Jij bent de 1e contactpersoon voor begeleiders en ouders. - Je neemt het administr...

 • Company VOLKSHAARD in
  06.06.2020

  Je bent het aanspreekpunt voor huurders: je informeert op een professionele manier en geeft advies op maat. Je verdiept je snel en grondig in de reglementering van de sociale huisvesting, volgt aanvraagdossiers correct op en bereidt toewijzingsdossiers voor. Vanuit je sociale bewogenheid bied je een luisterend oor bij vragen en twijfels: je voelt de actuele noden van de doelgroep goed aan en bemiddelt bij probleemsituaties. Je overlegt efficiënt en communiceert vlot met diverse sociale voorzieningen uit het werkveld. e hebt minimum een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in de huisvestingssector is een pluspunt. Attitude: flexibel, verantwoordelijkheidszin, stressbestendig, assertief en enthousiast. Vaardigheden: kennis ...

 • Company BOND MOYSON in
  06.06.2020

  Als maatschappelijk werk(st)er werk je mee aan de zorg voor een bereikbare en toegankelijke informatie- en adviesverlening. Je biedt een eerste opvang aan personen die in een materiële, sociale en/of psycho-sociale noodsituatie verkeren en om hulp verzoeken. Je informeert, adviseert, begeleidt en bemiddelt zodat zieken, personen met een handicap, ouderen en zorgbehoevende personen maximale toegang krijgen tot alle wettelijke en sociale voorzieningen waar zij recht op hebben, zodat hun zelfredzaamheid en welzijn wordt bevorderd. Je staat in voor indicatiestellingen in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden(over heel West-Vlaanderen) Je staat in voor de telefonische permanentie van de dienst Maatschappelijk Werk Je kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslac...

 • Company AGILITAS GROUP in
  06.06.2020

  Elke dag is anders wanneer je werkt met mensenVariatie en communicatie, dat zijn de keywords in deze functie! Als uitzendconsulent in Gent-zeehaven ga jij op zoek naar de perfecte match:Kandidaten die zich inschrijven op kantoor screen je op profiel, motivatie en sterktes. Je zoekt ook actief naar potentiële kandidaten, die je telefonisch screent en op kantoor uitnodigt voor een verkennend gesprek.Jouw uitdaging is het vinden van een kwalitatieve match tussen kandidaat en vacature. Sterke kandidaat gevonden? Dan overtuig je ook jouw klant van het talent van je kandidaat.Een top-kandidaat, maar geen vacature beschikbaar? Dan ga je voor die extra uitdaging en doe je proactieve voorstellingen. Zo kan je een nieuwe klant mee binnenhalen!Zowel klant als kandidaat volg je van begin tot einde nau...

 • Company BEGELEIDINGSCENTRUM STAPPEN in
  06.06.2020

  Vzw Begeleidingscentrum Stappen (CANO – organisatie in de Bijzondere Jeugdbijstand voor meisjes tussen 14 en 21 jaar) zoekt een contextbegeleider A1 voor een deeltijdse betrekking (30/38ste) vervangingscontract. (ongeveer een jaar) Opdracht: Ambulant begeleidingswerk van jongeren (meisjes) die verblijven binnen en buiten de voorziening. Het gaat om een combinatie van dag-, avond-, en sporadisch weekendwerk waarin we individuele begeleiding van meisjes en hun context (residentieel, in context of in Autonoom Wonen) opnemen. De contextbegeleider organiseert deze hulpverlening vanuit volgende basishoudingen: Participatie van het cliënt(systeem) garanderen in zijn hulpverleningstraject. Bij jongeren en hun context wordt permanent appèl gedaan op hun medeverantwoordelijkheid , zodat aanwezige...

 • Company OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUBBEEK in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Taakomschrijving - wat houdt de functie concreet in: Je werkt op de sociale dienst van het OCMW onder leiding van het diensthoofd van de sociale dienst en help je cliënten om problemen en noodsituaties op te lossen en / of te verbeteren (intake, hulpverleningsplan, psychosociale begeleiding, ¿)., Je beschikt over een bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijks assistent. Je bent een nauwgezette, flexibele, klantvriendelijke en stressbestendige collega. Relevante beroepservaring is een pluspunt. Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige kunnen tot maximum van 12 jaar in aanmerking worden genomen. Diensten gepresteerd bij een ander bestuur in eenzelfde functie worden volledig in aanmerking genomen. Je hebt kennis van de regelgeving (o.a. OCMW...

 • Company MINOR-NDAKO in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Minor-Ndako vzw biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen. Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. Functie In de leefgroep Benjamin verblijven 10 tot 12 kinderen tussen 0 en 12 jaar. Als leefgroepbegeleid(st)er bij Benjamin maak je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de hoofdbegeleider. Je staat voornamelijk als derde begeleider samen met 2 andere collega’s op di...

 • Company kinderdagverblijf HELMETJE in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ben je een enthousiaste, geëngageerde persoon die ons team wilt versterken met de pedagogische ondersteuning van de begeleiders en de coaching op de werkvloer? Observeren van de kinderen en het opvolgen van hun ontwikkeling samen met de kindrbegeleiders. Dit regelmatig bespreken en bijhouden. Opvolgen van de procedures in het kwaliteitshandboek en actueel houden alsook de hygiëne en Haccp reglementeringen opvolgen en bijhouden. Opleiding van de nieuwkomers en de stagiaires alsook maken van evaluaties. Opvolging van de vormingen voor de kinderbegeleiders. Voorbereiden van de teamvergaderingen, overleg en personeelsvergaderingen en verslagen maken. Bereid zijn om aan externe vergaderingen deel te nemen.Goed in team kunnen werken en ervaring in leiding geven....

 • Company Randstad in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Je bent een steun voor kinderen die tijdelijk geplaatst zijn in deze voorziening. Je biedt hen rust en regelmaat en bent er voor hen doorheen de dag. Je luistert naar hen en gaat in op hun individuele noden, conflicten ga je niet uit de weg en bespreek je met zorg en belang voor hun emoties. Ook sta je in contact met de ouders en heb je veel overleg met je collega's.Communicatie is in deze functie dus zeer belangrijk in je rol als opvoeder.Je hebt een relevant diploma in de zorg, vergelijkbaar met jeugd en gehandicaptenzorg, leefgroepenbegeleiding, opvoeder of ...Indien je reeds een ervaring achter de rug hebt, is dat een mooie plus.Je communiceert duidelijk met kinderen en volwassenen, kan tegen een portie stress en bent een teamplayer.Je spreekt Nederlands en een mondje Frans.Je bent in ...

 • Company VIVALDIS INTERIM SCHOTEN (VG/609/U/BUOSA 54-406 54-405) in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Soms ben je toe aan een job waarin je écht het verschil maakt. Dan is werken bij Vivaldis Interim een waardevolle optie.Je brengt mensen bij elkaar om er samen beter van te worden. Een vak dat je ligt of niet, maar dat je nooit echt koud laat.Vivaldis Interim staat voor een persoonlijke aanpak en grote betrokkenheid, van a tot z.Wij gaan consequent voor de best mogelijke match.Als uitzendconsulent leer je zowel de kandidaten als de bedrijven door en door kennen en sta je tussen hun wederzijdse verwachtingen in.Geen makkelijke positie, wel een boeiende. Alleen met veel mensenkennis, eerlijkheid en doorzettingsvermogen red je het en wordt dit wellicht dé job van je leven. Een job, bovendien, met mooie doorgroei kansen.Als uitzendconsulent werk je iedere dag aan de instroom en rekrutering van...

 • Company ODISEE - CAMPUS GENT in
  06.06.2020

  Als expert inclusiecoach ben je lid van het team studentenbegeleiding van STUVO+ en sta je in voor het begeleiden van studenten met functiebeperkingen op de Odisee-campus in Gent. Je werkt nauw samen met de zorgcoördinator die als eerste aanspreekpunt fungeert. Jouw taken omvatten o.a.: · handicap-specifieke begeleiding van studenten met functiebeperkingen (aanvraag onderwijsleermiddelen en hulpmiddelen/examenondersteuning); · individuele coaching (studiemethode en studieplanning) van deze studenten en studietrajectbegeleiding i.s.m. studietrajectbegeleiders van de opleiding; · de studenten met een functiebeperking ondersteunen in hun sociaal-emotioneel welzijn en hun integratie optimaliseren; · verzorgen van infomomenten en groepstrainingen (bv. voor studenten met ADHD, dyslexie, …) · com...

 • Company DOMINIEK SAVIO INSTITUUT in
  06.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Als thuisbegeleider bied je psycho-sociale ondersteuning aan huis aan volwassenen met een motorische beperking of niet aangeboren hersenletsel. De ondersteuning is specifiek én ruim: Je biedt zowel emotionele ondersteuning aan de cliënt als aan zijn netwerk. Je duidt de impact van het hersenletsel of de motorische beperking en zoekt met de cliënt en zijn netwerk naar handvatten om het leven met de beperking zo kwaliteitsvol mogelijk uit te bouwen. Je vindt je weg doorheen de sociaal-administratieve mallemolen en ondersteunt de cliënt bij het organiseren van de zorg, met of zonder persoonsvolgend budget. Je werkt in het noorden (ten westen van Brugge, ten noorden van Gits) van de provincie West-Vlaanderen Als thuisbegeleider word je vaak geconfronteerd met verhalen van verlies die ster...

 • Company TEN ANKER in
  06.06.2020

  In ons activiteitencentrum ‘Acar’ komen mensen met een verstandelijke beperking naar een dagbesteding voor atelierwerk, sport of begeleid werk. Jij bent hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het atelier semi-industrieel werk. Daarbij ondersteun je de cliënten bij diverse activiteiten in opdracht van bedrijven. Daarnaast word je ook ingeschakeld voor andere creatieve ateliers zoals naai- en kookatelier. Jouw verantwoordelijkheden zijn o.a.: § Ondersteunen van cliënten in een dagbestedingsactiviteit. § Ondersteunen van cliënten bij dagelijkse activiteiten (zoals maaltijden en medicatie). § Instaan voor het dagelijkse beheer van het atelier. § Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team. Jouw natuurlijk werkhouding valt samen met onze kerncompetenties: klantgeri...

 • Company FORUM JOBS LEUVEN in
  05.06.2020

  Forum Jobs kiest resoluut voor de langetermijnrelatie met klanten, uitzendkrachten en medewerkers en trekt hiervoor de kaart van ‘Drive and Experience'.Vanuit een persoonlijke gedrevenheid zetten onze medewerkers zich iedere dag opnieuw in om uw vertrouwen te verdienen.Onze consulenten zijn ervaren in personeelsrekrutering en weten als geen ander bedrijven en kandidaten te matchen.Die gedrevenheid en expertise zorgen voor een bijzondere chemie: de ‘Drive and Experience' van Forum Jobs.Momenteel zijn wij voor ons kantoor in Leuven op zoek naar een Commercieel Consulent.Als Commercieel Consulent ben jij de go-getter die geen enkele uitdaging uit de weg gaat om onze klant en uitzendkracht gelukkig te maken.Tot jouw verantwoordelijkheden behoort:Je verzorgt de dagdagelijkse leiding op het kant...

 • Company DE KRINGWINKEL MIDDEN-WEST-VLAANDEREN in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Functiedoel:De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een werkbegeleider/fietshersteller voor het fietspunt Eco-velo. Dit is een tijdelijke versterking van het omkaderingsteam Eco-velo in functie van een tijdelijke bijkomende werkvloer in het kader van Covid 19 en de verdere ontwikkelingen binnen het fietspunt. Je maakt deel uit van het omkaderingsteam van het fietspunt, bestaande uit een uitbater en een werkbegeleider-coach. Je bent verantwoordelijk voor specifieke deelaspecten, in afspraak met de uitbater. Voor wie ?Wil jij werken in een organisatie met aandacht voor de mens en milieu ? Een organisatie die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen geeft ? Een organisatie die de fiets promoot als een goedkoop en gezond vervoermiddel ? Kent een herstelling van een fiets geen ge...

 • Company OOIEVAARSNEST in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  In kinderdagverblijf Ooievaarsnest kom je terecht in een volledig gerenoveerde kinderopvang met gemotiveerde medewerkers. Als verpleegkundige heb je een essentiële bijdrage om kwaliteit van zorg te bieden aan onze kinderen door opvolging, stimulering en observatie. Je werkt samen met directie, stafmedewerkers, kinderbegeleid(st)ers, keuken en onderhoudspersoneel. Je geeft informatie aan ouders en organiseert infomomenten. Je hebt kennis van preventie en volgt de richtlijnen van Kind en Gezin. Je beschikt over een bachelor in de verpleegkunde. Je bent contactvaardig, klantgericht, flexibel en werkt graag in teamverband. Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden. Je bent een positief-contructief persoon die kwaliteit van zorg ondersteunt....

 • Company VRIJE - C.L.B. - KOEPEL in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Halle is op zoek naar een maatschappelijk werker. Je kan worden ingezet als onthaler of als trajectbegeleider, in het basisonderwijs of in het secundair onderwijs. Als onthaler ben je eerste aanspreekpunt van de scholen en sta je in voor onthaal en vraagverheldering van nieuwe zorgvragen van ouders, school en leerlingen binnen de 4 CLB-begeleidingsdomeinen. Je leidt de vragen intern toe naar een CLB-trajectbegeleider of verwijst naar externe diensten.. Je kan ook als trajectbegeleider aan de slag. Daarbij werk je samen met de leerling, de ouders en de school een begeleidingstraject uit dat beantwoordt aan de hulpvraag. Je neemt kortdurende begeleidingen op van leerlingen en ouders. Indien nodig, sta je in voor de doorverwijzing en toeleiding van ...

 • Company MFC Sint-Gregorius in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor: jongeren met een auditieve beperking; kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking; kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek; kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. In het MFC engageren zich elke dag 320 medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers. Binnen de afdeling voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking zijn wij op zoek naar een begeleider. Jouw funct...

 • Company KEYWORKS in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Sinds 2007 staat Keyworks, als uitzendkantoor, garant voor een kwalitatieve en efficiënte invulling van de wensen van zowel het bedrijf als de uitzendkracht. Wij hebben ons in de loop der jaren opgewerkt , en gevestigd, als betrouwbare partner, met een persoonlijk karakter! Onze core business bestaat uit 5 pijlers: · Industrie & Techniek · Transport & Logistiek · Administratie & Sales · Metaal & Laswerken · Agrarische sector & Seizoensarbeid Onze klanten zijn voornamelijk industriële KMO¿s en afdelingen van grote bedrijven actief in diverse (technische) sectoren voornamelijk gelokaliseerd over Vlaanderen. Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een gedreven en ondernemend uitzendconsulent(e) om het team te versterken en het kantoor te Tienen mee op de kaart te ze...

 • Company BESCHUTTENDE WERKPLAATS PAJOTTENLAND in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Als Monitor/Ploegbaas leid en coach je een ploeg van 4 tot 6 doelgroepmedewerkers.Je begeleidt hen bij groenonderhoud zowel op openbare terreinen als privéterreinen.Je vertrekt hiervoor vanuit Lennik.,Je bent ervaren in het leiden en coachen van een groep medewerkers.Je genoot een opleiding in Tuinbouw of hebt een gelijkwaardige kennis door ervaring.Ervaring in groenaanleg en -onderhoud is gewenst.Je bent zelf een voorbeeld voor je medewerkers zowel op niveau van werk als wat je houding betreft.Je werkt zelfstandig en bent sociaal geëngageerd.Je hebt oog voor de veiligheid zowel voor jezelf als voor je medewerkers als voor de omgeving.Aangename werksfeer Correcte verloning en arbreidsvoorwaarden volgens het PC 327.01...

 • Company De Frisse in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Organiseren van een maandelijks activiteitenaanbod van groepsactiviteiten (een divers en betaalbaar aanbod van 3 avond en 2 weekendactiviteiten). Organiseren van de werking van de ontmoetingsruimte (maandag, dinsdag en donderdag tussen 10u en 13u). Organiseren en coördineren van de grote evenementen van Mekanders Turnhout. Coaching en ondersteuning van vrijwilligers Je hebt ervaring in het werken met personen met een beperking. Je kan vlot plannen en organiseren en bent stressbestendig. Je beschikt over voldoende aanpassingsvermogen (oa. je weet jezelf gemakkelijk aan te passen bij veranderende omstandigheden). Je kan groepen begeleiden en weet om te gaan met groepsdynamische processen. Je beschikt over coachende vaardigheden. ...

 • Company LOKAAL BESTUUR DESTELBERGEN in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  De Sociale dienst van het OCMW verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening die elke burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Kerntaken Hulpvraag inventariseren De maatschappelijk werker ontvangt de hulpvraag en verduidelijkt deze door analyse of door het stellen van bijkomende vragen of zoektocht naar informatie. De maatschappelijk werker heeft een juist begrip van het probleem dat is afgestemd met de cliënt. Uitvoeren van een hulpverleningsproces De maatschappelijk werker verleent een voldoende uitgebouwd en gestructureerd hulpverleningstraject. Communiceren De maatschappelijk werker communiceert open naar de medewerkers, leidinggevenden en het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD). De maatschappelijk werker informeert de clië...

 • Company Spectrum in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Het team De Vlotter ondersteunt een 25 cliënten in dagbesteding. Je werkt mee aan een gevarieerd atelier aanbod, op maat van de cliënten - Je beschikt over een rijbewijs B - Je beschikt over bovenvermelde begeleidershouding. - Je kan zelfstandig en probleemoplossend werken. - Je kan correct rapporteren - Je hanteert een coachende begeleidersstijl. - Je bezit een goede teamspirit en kan constructief denken en handelen. Je kan samenwerken in een zelfsturend team. - Je bent creatief, flexibel en bereid om zowel verzorgende als begeleidingstaken te vervullen - Je kan contextueel denken en werken vanuit de concentrische cirkels...

 • Company RODE KRUIS - VLAANDEREN in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Rode Kruis-Vlaanderen is op zoek naar getalenteerde werknemers met de meest uiteenlopende expertises.We zorgen ervoor dat ziekenhuizen in Vlaanderen altijd beschikken over voldoende veilig en kwalitatief bloed. Een belangrijke opdracht waarin we elke dag slagen dankzij de enthousiaste inzet van talloze medewerkers.Onze humanitaire diensten zijn dan weer actief in binnen- en buitenland. Samen met onze vrijwilligers staan we in voor de meest diverse opdrachten: jeugdwerking, preventie, hulp bij rampen en events, sociale hulpverlening, internationale hulp, opvang van verzoekers om internationale bescherming, eerstehulpopleidingen, enzovoort.Onze experts ICT, Finance, Aankoop, Logistiek, HR en Communicatie vind je in onze Centraal Ondersteunende Diensten. Zij zorgen er elke dag voor dat alle m...

 • Company ONS KINDERHUIS in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Wie zijn we: Vereniging Ons Kinderhuis vzw is een organisatie voor Integrale Jeugdhulp binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg. Wij bieden verblijf aan 34 meisjes en jongens aan van 0-18 jaar in vier leefgroepen. Daarvan kunnen 12 jongeren kamertraining leren vanaf 16 jaar. Vanaf 17 jaar kunnen jongeren vanuit Kamertraining doorgroeien naar Zelfstandig Wonen. Daarnaast krijgt elke betrokkene contextbegeleiding. Onze visie: Vzw Ons Kinderhuis kiest bewust voor een Christelijke identiteit. Christelijke waarden en normen vormen, samen met professionaliteit, het fundament van onze organisatie. Zie ook http://kinderhuis.net/onzevisie/ . Functieomschrijving: - De nachtbegeleider zorgt voor een rustig en veilig verloop van de nacht en bewaakt de nachtrust van de cliënten. - De nachtbegeleider v...

 • Company OCMW OUD-HEVERLEE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OCMW OUD-HEVERLEE organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een maatschappelijk assistent ouderenbeleid, overwegend belast met de coördinatie en de leiding over de dienst huishoudhulp (B1-B3). Taakomschrijving: Je geeft leiding aan de medewerkers van de dienst huishoudhulp, coördineert de werkorganisatie, verlofregeling, vervangingen,… Je legt huisbezoeken af voor de intake bij de aanvragen huishoudhulp. Je bouwt, samen met de andere maatschappelijk assistente ouderenbeleid, het ouderenbeleid in de gemeente uit. Bovendien kan je ingezet worden in de organisatie van de andere thuisdiensten van het OCMW : de externe boekendienst aan huis en de externe oppas- en gezelschapsdienst, de toekenning van mantelzorg- en verwarmingstoelagen, het afleggen van huisbezoeken bij alleensta...

 • Company OCMW KONTICH in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  De maatschappelijk werker verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening, die de burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De maatschappelijk werker biedt psychosociale hulp, informatie en advies en financiële en concrete dienstverlening aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Als maatschappelijk werker werk je binnen de afdeling burger en welzijn onder rechtstreekse leiding van het diensthoofd sociale dienst. Je rapporteert aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en werkt nauw samen met andere diensten van het lokaal bestuur en externe organisaties, diensten en instellingen.Degelijke kennis van de werking en de belangrijkste regelgeving van het OCMW en de praktische toepassing van de sociale wetgeving D...

 • Company SERIS SECURITY in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Je bent student in het 7e jaar 'Integrale Veiligheid', 'Veiligheidsberoepen' of 'Maatschappelijke Veiligheid' ?Heb je een uitgesproken interesse voor veiligheid en technologie én ga je graag aan de slag met de nieuwste tools?Anderen helpen en veilig stellen geeft je voldoening?Ben je beschikbaar vanaf 1 juli ?Beschik je over een rijbewijs en een voertuig?Ben je meertalig? Dan is dit zeker een pluspunt.Behaal je tegen het einde van het schooljaar een bekwaamheidsattest als bewakingsagent?Dan ben je bij SERIS aan het juiste adres.SERIS zoekt voortdurend gemotiveerde medewerkers om onze missie mee te helpen uitstralen.Herken je jezelf in het hierboven beschreven profiel?Aarzel niet om ons jouw kandidatuur snel door te sturen...

 • Company ATREVERSE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Laat u door ons inpakken! Flexpack bundelt een ambitieus netwerk van activiteiten en is in volle expansie. Ondanks de huidige bijzondere omstandigheden blijft Flexpack aanwerven. Dankzij de combinatie van het optimaliseren van maatregelen en creatieve oplossingen blijven ze groeien en zijn ze een baanbreker in hun sector. Om mee te werken aan de toekomst van deze innoverende organisatie, rekruteren we een TALENT COACH. Functie Krijg jij energie van mensen die trots zijn op zichzelf omdat ze bijleren? Lees dan snel verder over de rol van Talent Coach. Jij zet je dagelijks in voor het begeleiden van maatwerk-medewerkers om uit de comfortzone te stappen en hun vaardigheden te vergroten en verbreden. Hiervoor werk je samen met de medewerkers van de sociale dienst en je collega-coachen van de v...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters