Jobmonitor. Search results for Senior government officials

635 Jobs found

Used filters:
 • Senior government officialsx
Displaying 1-50 of 635 results.
 • Company AGO TECHNICS in Gent
  14.10.2019

  Voor onze klant, een chemiebedrijf gelegen in de regio van Oudenaarde en ook een vestiging in de regio van Gent, is AGO Technics op zoek naar een project ingenieur automatisatie. Je zal verantwoordelijk zijn voor het correct programmeren van de processturingen om zo de productieprocessen vlot te laten verlopen. Als tweede luik sta je ook in voor het onderzoeken van storingen en het bieden van oplossingen hiervoor. Tot slot stuur je ook een projectteam aan. Meer concreet ziet jou takenpakket eruit als volgt: - je programmeert de verschillende besturingssystemen (PLC Siemens TIA 7, Delta V) - bestaande programmaties verbeter je en je zorgt ervoor dat deze up to date blijven - storingen breng je in kaart en in samenspraak met de project manager stel je een actieplan op waarin de methodologie,...

 • Company KOCA vzw in Antwerpen
  14.10.2019

  Als technisch adviseur coördinator (TAC) ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijk en praktische organisatie, opvolging en bijsturing van onze praktijkvakken en leerlingenstages. Hiertoe volg je de regelgeving, pedagogisch-didactische en technische evoluties op binnen de verschillende gebieden. Je legt en onderhoudt vakgebonden relaties met stageplaatsen en de bedrijfswereld. Samen met de technisch adviseur adviseer en coach je de vakleerkrachten. Je beheert het gebruik van materialen, machines en praktijklokalen en beheert hiervoor het beschikbare budget. Je staat in voor de infrastructuur en de veiligheid op school. Je bespreekt de adviezen van de preventieadviseur met de directie en coördineert de besluitvorming. ...

 • Company BOUWJOBS in Leuven
  14.10.2019

  Actief Interim is op zoek naar een projectleider met een commerciële flair voor een firma die onderhoudsprojecten uitvoert aan installaties op industriële sites, raffinaderijen, tankterminals.Jouw takenpakket:Beheren van een project van A tot Z- voorbereiding van de offertes- de uitvoering tot de voorbereiding van de facturatie- analyseren van bestekaanvragen en meet projecten- contact met leveranciers- calculaties uitvoeren- de organisatie en planning voor de uitvoering van het projectJe stuurt de ploegen op de werven aan en begeleidt hen bij techniche vragen of moeilijkhedenJe signaleert en corrigeert afwijkingen tijdens de werkzaamheden en rapporteert deze afwijkingen aan de klant.Je bent de schakel tussen de klant en uitvoering. Je zal ongeveer 60% op de werf of op de baan zijn en 40% ...

 • Company Jobat in Other
  13.10.2019

  Je coördineert de werkzaamheden op de bouwplaats; planning en controle.Je bent verantwoordelijk voor het tijdig afroepen en laten aanvoeren van materialen en onderaannemers.Je woont diverse werkoverleggen bij en onderhoudt contacten met de opdrachtgevers.Je neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de werkplaats.Je houdt het periodiek van de werkplaatsinspecties....

 • Company KONVERT OFFICE in Kortrijk
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Voor een bouwbedrijf, regio Wortegem-Petegem, is Konvert Office op zoek naar een projectleider (m/v).Jouw takenpakket:- Je bent verantwoordelijk over de uitvoering en afhandeling van diverse montage- en/of bouwprojecten vanaf de overdracht tot en met de definitieve oplevering- Jij bent de schakel tussen de klant en de uitvoering. Tijdens de uitvoering ben jij het aanspreekpunt voor de bouwheer en het studiebureau.- Je waakt over het respecteren van de gedetailleerde planning, de veiligheidsvoorschriften en over de productiviteit op de werf- Je stuurt de ploegen (arbeiders en onderaannemers) op de werven aan, begeleidt hen en helpt hen met technische vragen of moeilijkheden...

 • Company ANDERLECHT MOULART in Anderlecht
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tâches:CONTEXTE Différents acteurs publics (Commune d¿Anderlecht, région de Bruxelles Capitale, Union Européenne, Citydev) et privés ( Abattoir) ont conjugué leurs efforts pour rénover le bâtiment du COOP et mener des actions pour le  progrès des quartiers du canal à Anderlecht. Le bâtiment COOP intègre différentes activités : 1. un espace de 3000m2 qui héberge 20 entreprises et organisations, 2. des espaces de grande qualité pour l¿organisation d¿événements en particulier une cafétéria ouverte au public du bâtiment et extérieur, 3. un atelier de travail du bois orienté vers la création de bateaux en bois, 4. un espace muséal (expositions permanente, ateliers créatifs,¿) destiné à favoriser la découverte des quartiers populaires de Bruxelles. Le bâtiment a été ouvert en 2016. Les ...

 • Company WERKERS in Affligem
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Als projectleider zorg je voor de coördinatie van projecten. Je berekent budgetten en stelt offertes op. Je volgt de werven op, organiseert de teams en overlegt met onderaannemers. Je bent betrokken bij ontwerp, realisatie en onderhoud van groenprojecten: een job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid!- Overleggen met klanten, leveranciers en andere contractoren- Projecten en werven opvolgen- Offertes en nacalculaties opmaken in samenwerking met afdeling projectleiding- Werfplanning opstellen- Offertes onderaannemers opvragen- Aanlegploegen en diverse onderaannemers opvolgen op de werf- Communicatie met opdrachtgevers, terugkoppeling uitvoeringsdirectie en studiebureau- Deelnemen aan vergaderingen- Oplossingsgericht adviseren aan klanten, collega's en externe partijen...

 • Company 3Wplus in Drogenbos
  13.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  3Wplus vzw is een dienstverlenende organisatie die wil bijdragen tot de ontwikkeling van Halle-Vilvoorde op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn. Onze bevoorrechte partners zijn de lokale besturen van het arrondissement Halle-Vilvoorde. We ondersteunen het beleid van de Provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen door in te tekenen op concrete projecten. Het project ‘Woonwinkel Noord' is één van de projecten van 3Wplus vzw. Deze interlokale vereniging ondersteunt de gemeenten Grimbergen, Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout, Wemmel en Drogenbos op vlak van woonbeleid. Voor dit project zijn wij momenteel op zoek naar een halftijdse woonconsulent(e) voor de gemeente Wemmel. FUNCTIEOMSCHRIJVING : · Dienstverlening/loketfunctie: Als woonconsulent(e) geef je informatie en advies rond wonen en wo...

 • Company SCHOLENGROEP 14 MAASLAND in Tongeren
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Je bent een goede tussenschakel tussen de AD en het veld door contacten te onderhouden met directies en hun secretariaten. Je staat mee in voor de coaching en ondersteuning van directies. Je staat in voor het algemeen en pedagogisch beleid: uitbouwen, bezielen en voorzitten van de scholengemeenschap(pen), verzekeren van een optimale werking en opvolgen van de opdrachten van de scholengemeenschap(pen).. Je denkt mee in de visieontwikkeling binnen de scholengroep. Je coördineert de zorg- en nascholingsinitiatieven op scholengroepniveau: ontwikkelen, ondersteunen, begeleiden en coördineren van initiatieven die resulteren in een meer gestroomlijnd zorg- en navormingsbeleid en een optimale zorgcultuur in de scholengroep. Je stimuleert de kwaliteitsbewaking van het schoolbeleid door ...

 • Company RECYCLART in Anderlecht
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Taken:Je heb een leidinggevende functie: je coördineert de artistieke en sociale projecten en coacht de betrokken medewerkers en stagiairs Je neemt deel aan het directieoverleg en interne teamvergaderingen, je bent het aanspreekpunt voor de artiesten tijdens evenementen en je vertegenwoordigt Recyclart in andere netwerken Je schrijft de artistieke beleidsplannen (Vlaanderen, CFWB) en stuurt hen bij Je definieert de artistieke inhoudelijke visie en krachtlijnen in samenspraak met directie en raad van bestuur Je vertaalt die visie en krachtlijnen lijnen in een kwalitatieve artistieke programmatie Je onderhoudt en ontwikkelt samenwerkingsverbanden met externe projectpartners (organisaties, scholen, overheidsdiensten, jongeren, kunstenaars,...) en bent verantwoordelijk voor zaalgebruik do...

 • Company Jobat in Antwerpen
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Onze klant is actief in isolatie en waterdichting van platte daken.  Enkele prestigieuze projecten die zij met trots mocht helpen realiseren zijn bijvoorbeeld het MAS te Antwerpen, de MG Tower te Gent en in Brussel o.a. het Berlaymontgebouw en Upsite.JobomschrijvingGeen zin in een 9 tot 5 job op kantoor, maar zoek jij daarentegen een uitdaging waarbij je technische kennis, organisatorisch talent en people management skills ten volle worden benut? Wil jij bovendien tewerkgesteld worden in een innovatieve firma waar familiewaarden nog steeds centraal staan, waar out of the box denken geapprecieerd wordt, waar kansen gecreëerd worden voor ambitieuze medewerkers en waar doorgroeien vanzelfsprekend is? Dan ben jij waarschijnlijk de projectleider die we zoeken!TakenpakketTechnische voorbereiding...

 • Company Jobat in Kortrijk
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Onze klant is actief in de waterdichting van platte en hellende daken en is één van de grootste spelers op de Belgische markt met vestigingen verspreid over gans België.JobomschrijvingJe bent verantwoordelijk voor het opmeten van projecten en de bijhorende werfadministratie. Tevens assisteer je de projectleider in het toezicht op de uitvoering van projecten....

 • Company GO! SBSO Sterrebos - Campus Ter Sterre in Roeselare
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Het Pedagogisch Project van het gemeenschapsonderwijs (PPGO) streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na en draagt bij tot de vorming van vrije mensen. Het gemeenschapsonderwijs beperkt zich niet tot onderricht, maar beoogt eveneens de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerling. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben karakteristieke behoeften en noden. Een antwoord geven op hun hulpvragen is de taak van elk teamlid, ook van de orthopedagoog. Die kan vanuit zijn discipline een zinvolle bijdrage leveren. Om zijn orthopedagogisch concept op te stellen, vertrekt de orthopedagoog vanuit de karakteristieke vraag om hulp. Dat concept bepaalt zijn typerend handelen binnen een totaal opvoedingsgebeuren waarin naar integratie van de leerling wordt gestreefd via emancipa...

 • Company ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN in Antwerpen
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  De instroom van studenten in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Meertaligheid, anderstaligheid, afkomst, een bepaalde vooropleiding of een combinatie van deze factoren kunnen de oorzaak zijn van enerzijds een gebrek aan start- taalcompetenties in de onderwijstaal of anderzijds een sterke voorkennis. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarde die AP hecht aan de erkenning van diversiteit wil het taalbeleid van AP bijdragen tot een succesvolle academische en sociale integratie van alle studenten. Het centrale doel van het taalbeleid is daarom expliciet en zichtbaar inzetten op de taalcompetentieontwikkeling en persoonlijke groei van alle studenten, met het oog op een betere doorstroom enerzijds en een kwaliteitsvolle, beroepscompetente uitstroom anderzijds. Om deze...

 • Company ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN in Antwerpen
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Studentgerichte Diensten draag je bij aan de begeleiding, coaching, doorstroom en doorverwijzing van studenten. Je staat onder andere in voor: • de procesbegeleiding van werkgroepen: organisatie en planning van vergaderingen van de werkgroep, voorbereiding en leiding van de vergadering, opvolging en verslaggeving van de vergadering, en briefing van de collega’s nadien. Daarnaast breng je ook de vormingsnoden van de deelnemers van de werkgroep in kaart en probeer je daar een vormingsaanbod tegenover te stellen. • het voorbereidend werk voor het ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal rond de thema’s waarrond de cel Studentgerichte Diensten werkt • toegankelijke informatie voor studenten: ondersteunen bij de input van het intranet voor studen...

 • Company ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN in Antwerpen
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderwijsontwikkeling en- innovatie werk je aan het beleid voor didactische ontwikkeling in de hogeschool. Als onderwijskundige bied je ondersteuning aan lesgevers, opleidingshoofden en opleidingsteams op het gebied van onderwijsontwikkeling en -vernieuwing. Als expert bouw je actief interne en externe contacten uit om collega’s verder bij te staan en processen optimaal te begeleiden. • Meer specifiek ondersteun je lesgevers bij het hanteren van didactische werkvormen, het uitwerken van onderwijsleermiddelen en het adequaat beoordelen van het leerproces en -product. Vanuit je ervaring in het begeleiden van processen selecteer je de meest passende ondersteuningsvorm. • Je ontwikkelt mee het intern beleid m.b.t. onderwijsontwikkeling en – vernie...

 • Company ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN in Antwerpen
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Binnen de directie Financiën adviseer en ondersteun je het diensthoofd Onderwijs- en Studentenadministratie bij de dagelijkse werking van de dienst enerzijds en bij de coördinatie van projecten anderzijds. In nauwe samenwerking met de adviseurs Onderwijs- en Studentenadministratie begeleid je de departementen en Schools of Arts. Op die manier vertaal en vervul je de behoeftes van de opleidingen en de personeelsleden m.b.t. onderwijs- en studentenadministratie, en optimaliseer je de dagelijkse werking van de dienst. Je staat onder andere in voor: • de opvolging van opdrachten binnen de jouw toegewezen thema’s en dit ter ondersteuning van de verschillende opleidingen binnen de departementen en de Schools of Arts. Thema’s kunnen betrekking hebben op het invoeren van curricula, puntenadministr...

 • Company ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN in Antwerpen
  13.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  AP Hogeschool draagt wetenschapscommunicatie hoog in het vaandel, niet alleen omwille van het maatschappelijk nut, maar ook vanuit het belang voor onze individuele onderzoekers en onze opleidingen. Binnen de directie Onderwijs en Onderzoek en onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek, Maatschappelijke dienstverlening en Internationalisering sta je in voor de uitbouw van wetenschapscommunicatie binnen de hogeschool. Je staat in voor een performante wetenschapscommunicatie om de zichtbaarheid van het onderzoek en de expertise in AP Hogeschool te verhogen. Daarnaast sta je in voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de AP-STEM academies. Je werkt in deze taken samen met onze communicatiemedewerkers, onderzoekers, lectoren en opleidingen. Je bouwt ook een extern netwerk o...

 • Company Jobat in Werken
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Wij zijn op zoek naar een ervaren Projectleider die zal instaan voor het leiden van projecten ruwbouw. Onze klant is een gekende speler in de bouwwereld. Je zal trots zijn om voor zo'n naam te mogen werken!Als gemotiveerde teamspeler weet je je team aan te sturen zodat alles efficiënt en vlot verloopt. Door je technisch inzicht verzeker je de klanten van een correcte opvolging.Je planmatige aanpak zorgt ervoor dat projecten qua timing goed verlopen. ...

 • Company Jobat in Meer
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Wat verwachten we van onze Consultant Werfleiding?Als Consultant Werfleiding ben je het visitekaartje van buro NexusJe staat in voor de uitvoering, dagdagelijkse organisatie en de opvolging van de werfJe leidt werfvergaderingen en staat in contact met de opdrachtgeverDe werfadministratie neem je ook voor jouw rekeningCoördineren en controleren van onderaannemersJe hebt oog voor risico’s op de werf en gaat er proactief mee omJe krijgt de kans om meer verantwoordelijkheden op te nemen en jouw kennis verder uit te breiden...

 • Company Jobat in Other
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Als Consultant Projectvoorbereiding ben je verantwoordelijk voor:• Dossier instuderen en uitvoeringsplannen nazien• Uitzoeken en uitwerken van prijsgunstige en evenwaardige voorstellen in overleg met de projectleider.• Prijsaanvragen opvragen en onderhandelen.• Prijsvergelijk opmaken en analyseren.• Voorbereiden bestellingen en contracten.• Opmaken van contracten.• Evaluatie van de onderaannemers in overleg met de projectleider.• Bijkomende prijscalculaties en eventueel nacalculatie per post....

 • Company Jobat in Werken
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van werfleiders, meestergasten en arbeiders in wegenbouw-, industriële- en residentiële bouwprojecten. Belangrijk is ook dat je moet overleggen en rapporteren aan de directie. Er zijn zowel openbare projecten als privéprojecten. Het uitzetwerk wordt gerealiseerd met behulp van 3D systemen. Tijdens de uitvoerende werken sta jij centraal in contact met openbare besturen en klanten....

 • Company Jobat in Alle
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Als Assistent-Projectleider ondersteun je de ervaren projectleiders met hun administratie en organisatie. Dit betekent het verzorgen van administratieve en technische voorbereiding. Je maakt de planning op van de werf en zorgt ervoor dat er geen overlappingen zijn van eenzelfde ploeg op verschillende projecten. Eens de werven opgestart zijn ben jij verantwoordelijk voor alle opvolging van de administratie. Dit is bijvoorbeeld alle prijsaanvragen beheren, alle budgetten in het oog houden, de vorderingsstaat aanvullen en alle rekeningen (bvb. Betonbonnen) bijhouden. Jij staat dus ook in contact met verscheidene externe partners zoals (onder-)aannemers, leveranciers, studiebureau,… Bij al deze taken hou je als assistent-projectleider de veiligheidsvoorschriften nauw in de gaten en communiceer...

 • Company Regiotalent in Werken
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Voor uw ambitie, het centrum van waaruit u verder komt als (m/v): Expert duurzaamheid (B1-B3) voltijds - contractueel - aanleg wervingsreserve van twee jaar - knelpuntberoep Het stadsbestuur streeft naar een (pro-)actief milieu- en duurzaamheidsbeleid. Het bestuur wordt hierin ondersteund door de dienst omgeving die het milieu-, groen- en duurzaamheidsbeleid van de stad plant, uitwerkt, uitvoert en opvolgt. Op het vlak van milieu staat de dienst in voor een correct vergunningenbeleid, het opzetten van eigen sensibiliseringsacties en milieu-initiatieven. De dienst biedt ook ondersteuning aan landbouwers en bedrijven. Daarnaast zet de dienst ook actief in op duurzaamheid en klimaat. Als expert duurzaamheid staat u in voor de dossiers in verband met milieu, natuur, ...

 • Company Ausy Engineering in Brugge
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Je maakt hiervoor gebruik van de DMAIC methodologieJe verzorgt hierbij ook een coaching rol zodat wijzigingen/problemen direct duidelijk zijn en human error proof.Je ontwikkelt en voorziet wetenschappelijke en technische assistentie:Door middel van seminars, professionele relaties, technische literatuur en dagdagelijkse contactenDoor ondersteuning van kennismanagementJe bent verantwoordelijk voor het implementeren van standaardisatie van complexe productie en proces technologieën.ProcesparametersProcesverbeteringenFMEABest beschikbare technologieënJe bent CI specialist en drijft zo de afdeling naar het volgende niveau.Je trekt de CI meetings/ CI loopJe bent een essentieel lid van het PCT ...

 • Company AGO TECHNICS in Gent
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Voor onze klant, een chemiebedrijf gelegen in de regio van Oudenaarde en ook een vestiging in de regio van Gent, is AGO Technics op zoek naar een project ingenieur automatisatie. Je zal verantwoordelijk zijn voor het correct programmeren van de processturingen om zo de productieprocessen vlot te laten verlopen. Als tweede luik sta je ook in voor het onderzoeken van storingen en het bieden van oplossingen hiervoor. Tot slot stuur je ook een projectteam aan. Meer concreet ziet jou takenpakket eruit als volgt: - je programmeert de verschillende besturingssystemen (PLC Siemens TIA 7, Delta V) - bestaande programmaties verbeter je en je zorgt ervoor dat deze up to date blijven - storingen breng je in kaart en in samenspraak met de project manager stel je een actieplan op waarin de methodologie,...

 • Company ERGON RECRUITMENT in Kortrijk
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  In deze functie ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het logistiek departement (bestaande uit 3 afdelingen). Je stuurt hierbij een 20-tal medewerkers aan. Concreet behoren volgende zaken tot jouw takenpakket: Je bent verantwoordelijk voor het sturen en coachen van het logistiek team. Je zorgt voor een efficiënte personeelsplanning en je bewaakt de bezetting van het team. Daarnaast sta je garant voor een goede organisatie van de operationele dagtaken van het team. Je bewaakt de correctheid van de voorraden in de magazijnen en je organiseert tellingen en de jaarlijkse inventaris. Je zorgt ervoor dat het magazijn een sterke schakel vormt in het productieproces. Hiertoe heb je dagelijks overleg met de afdeling productie en customer service. Je werkt mee aan diverse projecte...

 • Company AGO Jobs & HR in Putte
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Voor onze klant, een bouwbedrijf in Putte, zijn we op zoek naar een Projectleider. Jij zorgt voor de begeleiding van de klanten en zorgt ervoor dat alles optimaal verloopt. Calculaties maken, klanten laten bevestigen… hoort ook bij je job. Je bent eveneens het aanspreekpunt voor het samenwerken op de werf en het maken van praktische afspraken. Kortom jij bent steeds verantwoordelijk voor het goede verloop op de werf....

 • Company KONVERT KONSTRUKT in Anzegem
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Voor een firma gelegen te Anzegem zijn wij op zoek naar een operationele manager (Projectleider HVAC met daarnaast een commerciële functie). Je hebt een hele grote kennis van HVAC en wenst in deze sector door te groeien. Je zal leiding geven aan een team van 6 sanitaire installateurs en zorgt dat de werking op de werven vlot verloopt. Naast de opvolging van de werven sta je ook in voor het opmaken van de planning, bestellingen doorgeven, klanten contacten en offertes opmaken. Samen met de zaakvoerder zal je de offertes bespreken en de planning opmaken. Er is veel afwisseling in de job aangezien het kleine projecten zijn (particulieren) en moet je dus ook goed oplossingsgericht kunnen te werk gaan. ...

 • Company GEMEENTEBESTUUR BEERSEL in Affligem
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Als directeur sta je in voor het beheer en de uitbating van het patrimonium van het AGB. Je adviseert en overlegt met de voorzitter van het AGB over het beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend werk en je werkt in nauw overleg met de gemeentelijke diensten. Je adviseert het directiecomité en de raad van bestuur van het AGB en stuurt de dagelijkse werking van het bedrijf....

 • Company A & S SOLUTIONS in Gent
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Doel van de functie :Als teamverantwoordelijke sta je in voor alle aspecten van het stadsvernieuwingsbeleid en bewaak je het omgevingsbeleid. Je stuurt stadsvernieuwingsprojecten aan, je geeft de publieke ruimte vorm, je past de juiste instrumenten toe waaronder ruimtelijke planning en strategische grondaankopen. Je zorgt dat de verkeersleefbaarheid in de stad verbetert en dat de ambities voor onder meer Kortrijk Fietst gerealiseerd worden.Verantwoordelijkheden : Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau met aandacht voor alle actoren en stakeholders. Je stuurt de beleidsplanning aan, onder meer via het nieuw op te maken mobiliteitsplan en het ruimtelijk beleidsplan. Je kent de evoluties en de uitdagingen voor al de beleidsthema's. Je hebt oog voor de relevante tren...

 • Company KONVERT INTERIM in Beringen
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Voor een industriële groep regio Beringen, zijn we op zoek naar een projectmanager ventilatietechnieken.Je krijgt de verantwoordelijkheid over de kwalitatieve, technische, organisatorische en fianciële aspecten vanaf contractvorming tot aan de definitieve oplevering van projecten.Je onderhoudt de relatie met de klanten, de leveranciers en werkt samen met de interne administratie, calculatie en uitvoerders.Als eindverantwoordelijke rapporteer je rechtstreeks aan de business unit manager.Heb je interesse in deze vacature? Neem contact op met Konvert Interim Tessenderlo op 013 66 77 55 en ...

 • Company VIVALDIS CONSTRUCT in Beerse
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Voor een bedrijf in Beerse, gespecialiseerd in het maken van aluminium ramen en deuren, zijn wij op zoek naar een projectleider Je hebt de volgende taken en verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan jou toegewezen projecten: van voorbereiding tot aan oplevering.Je bespreekt de technische mogelijkheden en uitvoeringswijzen met de klant.Je volgt de werkzaamheden nauwgezet op.Je werkt nauw samen met de projectvoorbereider.Je zorgt voor de (technische) aansturing van de montageploegen en eventuele onderaannemers.Je houdt toezicht over het veilig uitvoeren van de werkzaamheden.Je zorgt voor een gestroomlijnde communicatie met de klant.Je bent verantwoordelijk voor de financiële opvolging van het projectdossier....

 • Company GEMEENTEBESTUUR STADEN in Roeselare
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Je staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid inzake sport en toerisme in de gemeente. Het accent ligt in hoofdzaak op het sportgebeuren....

 • Company Jobat in Antwerpen
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  In uw rol als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van de toegewezen bouwprojecten. Je levert kwalitatieve gebouwen op en dit binnen het voorziene budget en planning. Goede werforganisatie, opvolging en administratie zijn zeer belangrijk. Als projectleider volg je verscheidende werven gelijktijdig op maar krijg je wel ondersteuning van de werfleider.Je volgt het volledige uitvoeringsdossier op van het begin tot en met de oplevering hiervan. In samenwerking met de interne afdelingen en de werfleider stuur je alle interne medewerkers en onderaannemers, bewaak je kwaliteit en het behaalde rendement. Wekelijks woon je ook de werfvergaderingen bij en ben jij het aanspreekpunt voor de bouwbeheer en aanverwante partners.???????...

 • Company DE MUSEUMSTICHTING in Antwerpen
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Depotmedewerker in extern depot gelegen in KalloDe Museumstichting, een entiteit van de Groep Antwerpen, is op zoek naar een depotmedewerker voor haar drie musea DIVA, FOMU en MOMU. Heb je kennis van depotbeheer, actieve en preventieve conservatie? Ken je de regelgeving met betrekking tot depots? Heb je minstens 3 jaar ervaring in depotbeheer? Dan is deze job op voor jou!Meer info vind je /  / / divaantwerp.beWat doe je?DIVA, FOMU en MOMU zijn drie musea met een aanzienlijk grote collectie. Waarvoor onvoldoende plaats is binnen de musea zelf. De deelcollecties van deze drie musea worden overgebracht naar een extern depot. Aangezien het grootste deel van de collectie van MOMU zich in het externe depot zal bevinden, is dit een collectie waar je deeltijds op zal werken en deeltijds voor FOM...

 • Company Absolute@work Brugge in Brugge
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Voor onze klant in interieur- en exterieurafwerking zijn we op zoek naar een projectleider. Je coördineert en leidt interieur- en exterieurprojecten van opmeting tot afrekening. Je bewaakt continu onze hoge afwerkingsgraad. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en zorgt voor coaching en planning van je team....

 • Company SOLID TALENT NV in Sint-Niklaas
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Heb je ervaring als projectleider STIP? Heb je ervaring met het organisaniseren en het opmaken van werf planningen? Spreek je perfect Nederlands, Frans en Engels? Meertaligheid is een absoluut voordeel! Je bent als Projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan jou en jouw team toevertrouwde opdrachten/contracten op bepaalde bouwplaatsen. Je geeft als Projectleider direct leiding aan de werfleiders en/of werfverantwoordelijken aanwezig op deze werven. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de controle, de planning, de financiële opvolging, de communicatie met de klant, … met betrekking tot de uit te voeren opdracht. Dit met de nodige aandacht voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Je rapporteert rechtstreeks aan de Operationeel Manager en de Operationeel Directeur. Je ...

 • Company VastWerk in Aalst
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  De volgende jaren hebben wij ambitieuze plannen in Schoten. Op het vlak van wegenbouw willen de kern versterken,  invalswegen naar het centrum vernieuwen en de fiets- en voetpaden veiliger maken. Om deze omvangrijke projecten te coördineren hebben wij een gloednieuwe functie voorzien (m/v)PROJECTCOÖRDINATOR WEGENContractueel  –  Voltijds –  A1a-A1b-A2a Denk jij soms bij wegenwerken: ‘ Dat kan ik beter organiseren’? Voel jij je geroepen om de wegeninfrastructuur van Schoten beter te maken? Dan bij je misschien wel onze nieuwe college die verschillende wegenisprojecten kan beheren en coördineren in samenwerking met aannemers. Je zorgt ervoor dat elk project tijdig en kwalitatief wordt opgeleverd.De jouw toegewezen projecten behelzen een budget van 1 à 3 miljoen euro per pr...

 • Company SELECT HR in Mechelen
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Voor een farmaceutische klant regio Puurs zijn wij momenteel op zoek naar een packaging engineer met minimum 5 jaar ervaring binnen packaging in Farma, Food of Cosmetica met project management ervaring. Je takenpakket zal onderandere bestaan uit : Schrijven van lastenboeken met betrekking tot verpakkingsmachines (inclusief palletizeermachines) evaluatie van aanbiedingen opvolging van de leveranciers na bestelling  testen van de machines volgens vooraf gedefinieerde protocols  gedocumenteerde overdracht regelen naar productie en onderhoudBedrijfsprofiel:Select Projects maakt deel uit van een internationale full-service Human Resources-organisatie, Select HR. Select Projects is specialist in het aanbieden van oplossingen via projectsourcing. Vanuit onze vestigingen in België, Nederland en Du...

 • Company Zelzate Gemeentebestuur in Eeklo
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Als stafmedewerker sta je in voor het formuleren van adviezen op juridisch vlak en sta je in voor diverse ondersteunende administratieve en juridische taken. Verder sta je samen met je collega’s in voor de coördinatie van de secretariaatsdienst en denk je beleidsvoorbereidend mee. ...

 • Company HEEFT-NIEUWE-JOBS in Affligem
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Als R&D Medewerker ben jij gedreven om op verschillende vlakken een meerwaarde te betekenen voor ons labo.Hij/zij is een onderzoeker. Na een grondige interne opleiding bent u verantwoordelijk voor verschillende ontwikkelingsprojecten. U staat in voor het complete traject van idee tot industrialisatie van deze nieuwe, hoogtechnologische bouwproducten.Hij/zij levert technisch advies. Door een goede product- en applicatiekennis (na een grondige interne opleiding) en met oplossingsgericht denken geeft u support bij toepassingsproblemen en vragen van klanten en vertegenwoordigers.Hij/zij is een ambitieuze all-rounder. Na verloop van tijd zult u extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen op het vlak van veiligheid, certificatie, milieu en/of kwaliteit. U rapporteert aan de R&D Manager. ...

 • Company ITZU JOBS in Mechelen
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Samen met onze klant in de regio van Zandhoven zijn we op zoek naar een Machinist Mobiele Torenkraan. Het bedrijf heeft een groot aanbod van mobiele torenkranen en heeft hierin ook de langste ervaring op de Belgische markt. Ze zijn actief in heel België en er zijn mogelijkheden daarbuiten. Ze zoeken iemand - die gemotiveerd is - die zal instaan voor het rijden en het werken met een mobiele torenkraan - die in het bezit is van een rijbewijs C en die natuurlijk geen hoogtevrees heeft, omdat je in een cabine tussen de 30 en 60 meter hoog zal zitten. Het is de bedoeling dat je in de ochtend zelf met eigen vervoer naar de regio van Zandhoven kan komen. ...

 • Company Gemeentebestuur Meise in Meise
  12.10.2019 Updated on: 13.10.2019

  Taakomschrijving mobiliteitsambtenaar Je coördineert de opmaak, uitvoering en opvolging van het mobiliteitsplan, waarbij: Je analyseert verkeersproblemen op het grondgebied van de Gemeente Meise. Je werkt een visie uit op lokale mobiliteit. Je voert verkeersstudies uit. Je maakt een jaarlijks actieprogramma van het mobiliteitsplan. Je coördineert verschillende projecten omtrent verkeer en mobiliteit. Je volt de wetgeving en regelgeving op het vlak van mobiliteit en verkeer. Je verleent advies inzake mobiliteitsvraagstukken, verkeersveiligheid, vervoersmiddelen. Je stelt een verkeerskundig advies op bij openbare werken, signalisatiewerken, inname van de openbare weg. Je beheert en volgt de meldingen omtrent verkeer en mobiliteit op. Je bent contactpersoon van de...

 • Company BOUWJOBS in Halen
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Je organiseert en realiseert bouwprojecten in de industrie, en mogelijk ook in de gebouwen en de burgerlijke bouwkunde. Je houdt hierbij rekening met de vooropgestelde specificaties, de te halen termijnen en het financieel rendement.Je definieert het project, stelt een strategisch plan op en bepaalt de uitvoeringswijzeJe organiseert de uitvoering, staat in voor de bestellingen & onderaannemingscontracten en volgt de werf op, van opstart tot opleveringJe waarborgt de strikte naleving van Veiligheids-, Kwaliteits- en Milieunormen, zowel door onze eigen medewerkers als door onderaannemersJe begeleidt het projectteam (projectingenieur / werfleider), verdeelt de taken en verantwoordelijkheden en doet de nodige opvolging. Zelf rapporteer je aan één van onze Directeurs ProjectenSamen met de Direc...

 • Company BOUWJOBS in Oudenaarde
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Als rechterhand van de zaakvoerder ontwerp je installaties voor HVAC en sanitair.Je stelt prijsoffertes op, je geeft technisch advies aan de klanten en collega's. Je verschaft informatie aan de klanten over de toepassingsmogelijkheden van de producten en je zoekt altijd naar de beste oplossing.Je maakt technische berekingen en tekeningen is samenspraak met de klant. Informatie haal je bij de betrokken leveranciers....

 • Company BOUWJOBS in Oudenaarde
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  U beheert deze projecten van A tot Z vanaf de prijsbepalingen tot de facturatie van de werfU bestudeert het project en de noden van de klant die je vervolgens vertaalt in een beschrijving van materiaal en dienstenU stelt een prijsofferte op, rekening houdend met alle verplichte elementen (o.a. veiligheid), die u voorlegt ter goedkeuring van de klantIn geval van bestelling voorzie je het nodige materiaal, indien nodig in overleg met de aankoopafdeling, en u maakt een deal met de onderaannemersU stelt de planning op en organiseert de werf in overeenstemming met alle veiligheidsregels. U neemt initiatieven.U bent ook verantwoordelijk voor het contact met de klantU werkt voornamelijk voor de verschillende overhedenU stuurt arbeiders aan...

 • Company HAMONT-ACHEL in Maaseik
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Als administratief medewerker behandel je de dossiers, onder supervisie van het diensthoofd openbare ruimte en patrimonium, die betrekking hebben op de wettelijke, decretale en gemeentelijke bepalingen inzake de openbare ruimte en patrimonium....

 • Company WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE - WVI in Brugge
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Als stafmedewerker of deskundige mobiliteit en verkeerskunde staat u onder meer in voor volgende opdrachten: - de ondersteuning van de gemeenten bij de uitbouw van hun mobiliteitsbeleid in al zijn facetten - het evalueren en actualiseren van de bestaande gemeentelijke mobiliteitsplannen - het uitwerken van mobiliteitsprojecten in het kader van subsidiedossiers - het begeleiden van gemeenten in kader van dorpskernvernieuwing en herinrichting publiek domein - het uitwerken en onderzoeken van mobiliteitsvraagstukken, o.m. parkeeronderzoeken, verkeerssimulaties, kruispuntanalyses, analyses schoolomgevingen… - de uitwerking van inter- en bovengemeentelijke mobiliteitsprojecten in het kader van de ontsluiting en bereikbaarheidsvragen bij respectievelijk industriezones en woonprojecten, beleidska...

 • Company WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE - WVI in Brugge
  12.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Als intergemeentelijk omgevingsambtenaar word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV) Omgeving” en versterk je, al dan niet tijdelijk, de stedenbouwkundige dienst van één of meerdere gemeenten die om diverse redenen een capaciteitsprobleem hebben. De behandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voor één of meerdere gemeenten is de kerntaak van jouw job. Als omgevingsambtenaar vervul je hierin een belangrijke taak. Je staat in voor het inhoudelijk nazicht van dossiers en adviesverlening vanuit stedenbouwkundig oogpunt, om te komen tot een concrete verslaggeving aan het gemeentebestuur. Daarnaast neem je ook volgende zaken op indien gevraagd: - Begeleiding van stedenbouwkundige projecten tot aan de vergunning: je begeleidt het voortraject van grotere projecten in functie van...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Senior government officials Edit filters