SCR1!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Psychologists

119 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 119 results.
 • Company RESIDENCE DE L'AIR DE PAIX in Colfontaine
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Le Réseau ABILIS regroupe une vingtaine d'établissements, répartis dans toute la Belgique francophone, notre réseau accueille des enfants et adultes présentant une déficience mentale de légère à sévère associée parfois à une maladie mentale. Pour le foyer RESIDENCE DE L'AIR DE PAIX à COLFONTAINE.   En tant que Psychologue, vous concevez, élaborez et mettez en oeuvre des actions préventives et curatives à travers une démarche qui prend en compte la vie psychique du résident et du groupe, et ce, afin de promouvoir le bien-être et l'autonomie de la personne.  Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et conseillez l'équipe éducative. Vous vous chargez de l'accompagnement psycho éducatif des résidents de manière individuelle. Vous établissez lors de réunions avec l'ensemble des ...

 • Company Non renseigné in Cours
  29.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Le Centre de Formation à Distance (CFD) est actuellement à la recherche d'un formateur motivé pour réaliser une formation en lithothérapie.En tant que formateur, vous êtes responsable du développement du cours (rédaction du syllabus) et du suivi des étudiants par e-mail. Vous travaillez depuis la maison et gérez votre propre emploi du temps.Vous serez apte à rédiger des chapitres sur les différents concepts et connaissances propres à la lithothérapie. ,Nous offrons : Un contrat sous statut indépendant (le professeur a min 3 ans d'expérience en tant qu'indépendant) Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 3 ans Avoir des compétences bureautiques Internet et traitement de texte Ecrire le français sans faute ...

 • Company CGG MANDEL en LEIE in Kortrijk
  29.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  U maakt deel uit van het multidisciplinaire team onder de leiding van een kinderpsychiater. U biedt psychologische hulpverlening aan cliënten én hun context binnen de tweedelijnsopdracht van het CGG. Behandelingsdiagnostiek en behandeling zijn uw kerntaken. Naast uw klinische blik, houdt u rekening met de informatie van het breder netwerk en hanteert u diagnostische tools om antwoorden te formuleren op de vragen. Hierbij betrekt u het kind, de ouders, de verwijzers en de andere behandelaars. U zorgt voor een goede indicatiestelling om te komen tot een onderbouwd en onderhandeld behandelplan en advies. U vervult een rol in het therapeutisch proces bij minderjarigen en ouders volgens het eigen gemaakt therapeutisch kader en de recente evidence-based methodieken. U bent een teamwerker. ...

 • Company PSYCHEPOLIS in Antwerpen
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  - Deeltijds contract als zelfstandig psycholoog, onmiddellijk beschikbaar, met optie tot uitbouw. - Snelle opstart nodig wegens grote aanmeldvraag van nieuwe patiënten. - De mogelijkheid tot individuele begeleiding met de optie om in de nabije toekomst ook groepstherapieën en workshops te realiseren - Masterdiploma Klinische psychologie - Aanvullende psychotherapie-opleiding of bereid deze te volgen...

 • Company Non renseigné in Son
  29.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Tâches: Le Centre Paramédical Upsylon recherche pour son Centre d'Auderghem , afin de compléter son équipe, un(e) NEUROPSYCHOLOGUE INDEPENDANT(E) désireu(se)x de débuter ou de compléter sa patientèle.,Le Centre Paramédical Upsylon recherche pour son centre d(Auderghem un(e) NEUROpsychologue motivé(e), indépendant(e), autonome, capable de travailler en équipe. Nous travaillons selon le principe de la location, pas de rétrocession.    NEUROPsychologue diplômé(e) Indépendant(e) Motivé(e) Autonome Proactif (ve) Capable de travailler en équipe. ...

 • Company PARAMEDISCHE GROEPSPRAKTIJK ORIGO in Dendermonde
  29.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Zie bijgevoegde vacature · Gepassioneerd in het werkveld staan · Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn je eigen in het beheren van je caseload · Engagement van minimaal 10 begeleidingen per week · Je bent een geëngageerd en sociaal vaardig persoon die mee de schouders wil zetten onder een bloeiende groepspraktijk · Bereidheidtotavond- en/of weekendwerk · Master in de psychologie · Erkende, langdurige therapieopleiding gericht naar kinderen, jongeren en gezinnen...

 • Company PARAMEDISCHE GROEPSPRAKTIJK ORIGO in Dendermonde
  29.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Zie bijgevoegde vacature · Gepassioneerd in het werkveld staan ·Z elfst andigheid en verantwo ord elijkheid zijn je eigen in het beheren van je caseload · Engagement van minimaal 10 begeleidingen per week · Je bent een geëngageerd en sociaal vaardig persoon die mee de schouders wil zetten onder een bloeiende groepspraktijk · B ere id heidtota von d- en/of weekendwerk · Master in de psychologie · Erkende, langdurige therapieopleiding gericht naar volwassenen...

 • Company RIVAGE - DEN ZAET in Ligne
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Tâches: ·       Rôle de case-management auprès de la personne âgée ; ·       Travail de 2ème ligne ; ·       Collaboration avec les structures gériatriques ambulatoires et résidentielles ; ·       Organisation et animation de réunions de concertation pluridisciplinaires et rédaction du PV ;  ,Le service de santé mentale Rivage-den zaet asbl AGRANDIT son équipe dans le cadre de son dispositif Dionysoset engage des : Psychologues / Ergothérapeutes / infirmier.es / assistant.es social.esPlusieurs CDI de 0,50 ou 0,75 ETP sont proposés avec un engagement au 1/09/2020Profil recherché :·       intérêt pour la santé mentale des personnes âgées ;·       bonne connaissance du réseau gériatrique résidentiel et ambulatoire ;·       Néerlandais indispensable et français usuel ;·       en possess...

 • Company ELEMENT in Brugge
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Element, sterk in verbinding Is een secundaire school voor leerlingen type 3 OV4, die in schooljaar 2020-2021, haar 3de schooljaar ingaat. We breiden uit met een 3de middelbaar en zijn op zoek naar een klinisch psycholoog met kennis en ervaring met enerzijds jongeren met gedrags-en emotionele kwetsbaarheden met een normaal tot hoge begaafdheid en anderzijds kennis en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van volwassenen. Je bent een ervaren klinisch psycholoog met een sterke interesse in onderwijs. Methodieken en strategieën om aan emotieregulatie te werken zijn jou eigen. Je bent bereid om lessen LIFE+ te organiseren/geven in het kader van ontwikkelen van executieve functies. Hierin sta je open voor een werking binnen het systeem van de nieuwe autoriteit. Je wordt aangesteld als psy...

 • Company LOGOKIDS in Antwerpen
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Logokids is een groepspraktijk die gelooft in een multidisciplinaire benadering van onze doelgroep. Daarom willen wij een ruimer aanbod in onze praktijk en zijn wij op zoek naar een zelfstandig psycholoog/psychotherapeut die kwalitatieve zorg kan bieden in de vorm van diagnostiek, individuele begeleiding, ouderbegeleiding, e.d. van kinderen, jongeren en hun ouders. Momenteel bestaat onze praktijk uit drie logopedisten die voornamelijk werken met kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leermoeilijkheden. We zoeken een enthousiaste collega die een aanvulling kan zijn voor deze doelgroep. We vinden het belangrijk dat o.a. ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problemen vroegtijdig kunnen worden herkend en aangepakt en dat de cliënt en zijn omgeving hierbij centraal gezet wordt. Durf...

 • Company VRIJ CLB WESTHOEK. in Ieper
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  In vrij CLB Westhoek-vestiging Ieper komt een vacature vrij voor 17/36 Psychologische discipline (in vervanging). Het betreft een combinatie van 4u in ambt van Master en 13u in ambt van Bachelor. We stellen dit ambt open voor mensen met een diploma Master Psychologie of Pedagogie/Orthopedagogie. Ook Bachelors Toegepaste Psychologie kunnen kandideren. Taakomschrijving : 17 u als lid van een Team Basisonderwijs, met als hoofdtaak het opnemen van HGD-trajecten rond Leren en Studeren, dit in nauwe samenwerking met het CLB-team en de school. Ervaring met diagnostiek en vooral handelingsgerichte diagnostiek is een pluspunt. Bezit van een wagen is een vereiste. Jaarlijks kan het opdrachtenpakket worden verlengd.Teamwork, communicatief, zelfstandig, veerkrachtig....

 • Company HUISARTSEN RUISBROEK in Mechelen
  28.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Huisartsen Ruisbroek is op zoek naar een psycholoog/psychotherapeut. Je bent een teamspeler, die snel kan inpikken op de vraag van patiënt en begeleidende huisarts. Je begeleidt & helpt onze patiënten naar jouw kunde. Je kan aangeven wanneer een doorverwijzing naar een (andere) tweede lijn of derde lijn noodzakelijk is. Je kan je inleven in de patiënt, je kan handelen naar de vraag van de patiënt, je kan contact leggen met de patiënt.Je hebt een therapie-opleiding, je gaat er een starten of hebt voldoende opleidingen gevolgd. Je bent in bezit van een erkenningsnummer & een visum....

 • Company DE PIRAMIDE in Mechelen
  28.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Groepspraktijk De Piramide is op zoek naar een klinisch psychologe om het volwassenteam binnen de praktijk te versterken. Je hebt voldoende ervaring in het zelfstandig werken met volwassenen. Als psychologe zal je zowel diagnostisch als therapeutisch werk uitvoeren. De klemtoon ligt weliswaar op het therapeutisch werk. Je hebt ervaring in het begeliden van mensen met angstproblematieken en trauma.Zelfstandig kunnen werken maar tevens open staan voor feedback en samenwerking....

 • Company DE PIRAMIDE in Mechelen
  28.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Groepspraktijk De Piramide is op zoek naar een klinisch psychologe om het kinderteam binnen de praktijk te versterken. Je hebt voldoende ervaring in het zelfstandig werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Als psychologe zal je zowel diagnostisch als therapeutisch werk uitvoeren. De klemtoon ligt weliswaar op het therapeutisch werk. Je kan kinderen begeleiden, ondersteunen rond emotionele problematieken (depressie, angst, echstscheiding, rouw, ...) Zelfstandig kunnen werken maar tevens open staan voor feedback en samenwerking....

 • Company Stedelijk Onderwijs Antwerpen in Antwerpen
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  We hebben een voltijdse vacature voor orthopedagoog vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 met kans op verlengingJe realiseert doelstellingen (op korte en/of op lange termijn) met betrekking tot de algemene ontwikkeling van elke jongere zoals geformuleerd in de handelingsplanning en het Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen.Je ondersteunt de school zowel op beleidsniveau als op leerkracht- en leerlingniveau en je bent een belangrijke schakel in het zorgbeleid van de school;Je coördineert actief het hele proces van handelingsplanning;Je stelt je flexibel opJe hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep en de grootstedelijke problematiekJe werkt graag met jongeren / kinderen en gaat met hen op een rustige, duidelijke en consequente manier om;Je bent gemotiveerd en je kan ...

 • Company PRAKTIJK LABYRINTH in Aalst
  28.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Wij zijn op zoek naar psychologen – psychotherapeuten die gepassioneerd en gemotiveerd zijn om op langere termijn een engagement aan te gaan. Je biedt psychotherapie sessies aan en zorgt voor een warme aanpak. Je engageert je voor minstens 8u per week, liefst in blokken van 4u.Master in de klinische psychologie. Vierjarige erkende therapieopleiding (bijna) afgerond. EMDR basisopleiding 1 is een vereiste, deel 2 is een pluspunt. Je hebt affiniteit met trauma en je bent leergierig. Je kan zelfstandig in team functioneren. Je bent bereid om onder zelfstandig statuut in bij- of hoofdberoep te werken....

 • Company MENSURA in Hasselt
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Als preventieadviseur psychosociale aspecten voer je preventieopdrachten op psychosociaal vlak uit zoals overeengekomen met de klant: - Bedrijven ondersteunen bij het opmaken van beleidsplannen op psychosociaal vlak of er mee samenhangende domeinen (beleid ongewenst gedrag, agressie, verzuim, ….); - Risicoanalyses op psychosociaal vlak uitvoeren; - Voeren van (in)formele gesprekken in het kader van de wetgeving; - Training en opleidingen verzorgen; - Opvang bij traumatische gebeurtenissen verzorgen; - Individuele begeleiding voorzien van werknemers op psychosociaal vlak of ermee samenhangende domeinen (o.m. alcohol en drugs, stress en agressie). - Je hebt een Master in bedrijfspsychologie of klinische psychologie, of een Master in de Gezondheidsvoorlichting en –bevordering; - Je hebt de...

 • Company ASBL Saint-Michel in Spa
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  L'ASBL Saint-Michel, située à Spa, est une institution agréée par l'AVIQ pour accueillir 90 mineurs en mixité (SRJ), 29 adultes en mixité (SRA) et 5 adultes dans des logements supervisés (SLS). L'ASBL Saint-Michel emploie 130 travailleurs. Pour son service SRJ, l'asbl Saint-Michel recherche un(e) psychologue: Votre fonction se composera des tâches suivantes : Gestion du dossier psychologiqueTests et thérapiesAnimation de l'équipe psy-paraParticipation aux réunionsContacts extérieurs Une description complète du poste est jointe à cette offre. ...

 • Company Zentrum für Förderpädagogik in Eupen
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: Das Kompetenzzentrum des Zentrums für Förderpädagogik sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in für die förderpädagogische Fachberatung im Bereich Sozial Emotionale Entwicklung im Umfang 19/38 befristet bis zum 30.06.21.Das Profil der/des Mitarbeiter/in  verlangt: 1.    Bachelor oder Master in mind. einer der folgenden Fachrichtungen: Heilpsychologie,  Psychologie oder Gesundheitspsychologie2.    therapeutische Zusatzqualifikation(en) sind von Vorteil 3.    Erfahrungen im Lehren und Vermitteln im Kontext von Kindern und Jugendlichen im Bereich der Autismusspektrumsstörung sind willkommen. Die Bewerber sollen sich insbesondere auszeichnen durch: o    Team- und Kommunikationsfähigkeit;o    konstruktive und lösungsorientierte Grundhaltung bei der Z...

 • Company Psyliège in Liège
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Le centre de consultations Psyliège s'agrandit et recherche des collaborateurs sous statut d'indépendant pour rejoindre son équipe. Le centre de consultations Psyliège a vu le jour en 2007 dans le but de rassembler dans un même lieu des psychologues cliniciens afin de proposer des prises en charge de qualité. Nous recherchons des psychologues (diplôme de Master ou Licence) avec différentes spécialisations: Approche systémiqueApproche psychodynamique/analytiqueApproche TCC (adulte et sénescence)Neuropsychologie de l'enfantNeuropsychologie de l'adulte et de la sénescence Un troisième cycle dans une de ces spécialités est un atout. Il est également préférable de déjà avoir une activité en tant qu'indépendant.  Les psychologues sélectionnées bénéficieront d'un accès à des locaux de consultatio...

 • Company KELLY'S BEAUTIFUL TOUCH in Maaseik
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Als onafhankelijke GezondheidsCoach ondersteunen en begeleiden we onze klanten gedurende elke stap van hun persoonlijk doel. Veel hebben nood aan begeleiding in de stap naar een gezonder leven, werken aan hun figuur of zich fitter voelen. GezondheidsCoaches spelen een belangrijke rol bij het motiveren van klanten om hun persoonlijke doelen te bereiken. Dit kan kan variëren van het begeleiden van een evenwichtiger eetpatroon tot gewichtsbeheersing en/of sportbegeleiding, afhankelijk van de behoeften en noden van de klant. Wat wij verwachten is dat je leergierig, enthousiast en GEMOTIVEERD bent! Maar ook dat je graag promoot waarmee je bezig bent! Onze interne opleidingen zorgen ervoor dat ook jij de beste begeleiding kan geven en mensen kan helpen hun doel te bereiken. Bovendien kom je in e...

 • Company KELLY'S BEAUTIFUL TOUCH in Maaseik
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Als onafhankelijke GezondheidsCoach ondersteunen en begeleiden we onze klanten gedurende elke stap van hun persoonlijk doel. Veel hebben nood aan begeleiding in de stap naar een gezonder leven, werken aan hun figuur of zich fitter voelen. GezondheidsCoaches spelen een belangrijke rol bij het motiveren van klanten om hun persoonlijke doelen te bereiken. Dit kan kan variëren van het begeleiden van een evenwichtiger eetpatroon tot gewichtsbeheersing en/of sportbegeleiding, afhankelijk van de behoeften en noden van de klant. Wat wij verwachten is dat je leergierig, enthousiast en GEMOTIVEERD bent! Maar ook dat je graag promoot waarmee je bezig bent! Onze interne opleidingen zorgen ervoor dat ook jij de beste begeleiding kan geven en mensen kan helpen hun doel te bereiken. Bovendien kom je in e...

 • Company KELLY'S BEAUTIFUL TOUCH in Maaseik
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Als onafhankelijke GezondheidsCoach ondersteunen en begeleiden we onze klanten gedurende elke stap van hun persoonlijk doel. Veel hebben nood aan begeleiding in de stap naar een gezonder leven, werken aan hun figuur of zich fitter voelen. GezondheidsCoaches spelen een belangrijke rol bij het motiveren van klanten om hun persoonlijke doelen te bereiken. Dit kan kan variëren van het begeleiden van een evenwichtiger eetpatroon tot gewichtsbeheersing en/of sportbegeleiding, afhankelijk van de behoeften en noden van de klant. Wat wij verwachten is dat je leergierig, enthousiast en GEMOTIVEERD bent! Maar ook dat je graag promoot waarmee je bezig bent! Onze interne opleidingen zorgen ervoor dat ook jij de beste begeleiding kan geven en mensen kan helpen hun doel te bereiken. Bovendien kom je in e...

 • Company HEILIG HART DIENSTVERLENINGSCENTRUM in Gent
  27.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Als ondersteuningscoördinator staat u in voor het opmaken, evalueren en bijsturen van het ondersteuningsplan van de aan jou toegewezen zorgvragers. Je geeft inhoudelijk advies en stimuleert leefgroepteams in overleg met het teamhoofd. Als ondersteuningscoördinator ben je verantwoordelijk voor het ondersteuningsaanbod, de coördinatie ervan en het bewaken van een interdisciplinaire werking. Meer info lees je op U bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de zorg voor personen met verstandelijke beperkingen en zet die in praktijk om U bezit de competentie om bewonersgericht te handelen en probleemoplossend te werken U bent communicatief en werkt teamgericht Kandidaten met de opleidig maatschappelijk werk dienen een aantal jaren ervaring te kunnen voorleggen binnen de secor gehandi...

 • Company TONGELBOS in Turnhout
  27.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  BLO Tongelsbos zoekt een halftijdse psycholoog (20/40 u) met kennis van gedrags- en ASS problematiek. Functieomschrijving ondersteunen en verder uitwerken van autismevriendelijk klimaat binnen de klassen en op school coachen van leerkrachten bij het omgaan met en de aanpak van leerlingen met ASS in de klas coachen van leerkrachten bij het omgaan met en de aanpak van leerlingen met gedragsproblematiek individuele begeleiding en ondersteuning van leerlingen met ASS/gedragsproblematiek psycho-educatie bieden aan leerlingen met ASS deelname aan of leiden van werkgroepen vlotte communicatie met ouders en opvolgen van afspraken samenwerken met andere betrokken diensten zoals thuisbegeleiding, onderzoekscentra... master in de psychologie gedegen kennis van en inzicht in ASS/ gedragsp...

 • Company Whoohoo Belgium in Alle
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Als adjunct-apotheker ben jij verantwoordelijk voor het bijstaan van de provisor op alle vlakken van het apotheekbeleid en vervang je de titularis wanneer die afwezig is. Verder ben je bereid om bij te leren over alles wat met de officina zelf te maken heeft, zoals het aankoopbeleid, het distributiecentrum, de vertegenwoordigers, ... Je werkt verder ook mee aan de verwezenlijking van de doelstellingen die de apotheek vooropstelt. Als adjunct-apotheker heb jij: een master farmaceutische zorg idealiter een eerste ervaring in de officinade nodige interesse in parafarmacie en cosmeticaVerder ben je: klantgericht, empathisch en kwaliteitsgericht ...

 • Company AMOZ in Leuven
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Amoz biedt begeleiding en coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis en/of adhd en hun omgeving (ouders, partners). Amoz staat voor Anders Mogen Zijn. Niet zo normaal mogelijk, maar jezelf op je best. Amoz wil warmte, menselijkheid en respect uitstralen. Onze begeleiding is praktisch, ondersteunend, met een luisterend oor en een structurerende inbreng. Samen doelen stellen en stap voor stap realiseren, met aandacht voor het aanleren van vaardigheden maar ook voor de sterke kanten die al in mensen aanwezig zijn. Kerntaak : Het zelfstandig bieden van individuele begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis en/of adhd en hun ouders en partners Mogelijkheid tot opstarten va...

 • Company AMOZ in Leuven
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Amoz biedt begeleiding en coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis en/of adhd en hun omgeving (ouders, partners). Amoz staat voor Anders Mogen Zijn. Niet zo normaal mogelijk, maar jezelf op je best. Amoz wil warmte, menselijkheid en respect uitstralen. Onze begeleiding is praktisch, ondersteunend, met een luisterend oor en een structurerende inbreng. Samen doelen stellen en stap voor stap realiseren, met aandacht voor het aanleren van vaardigheden maar ook voor de sterke kanten die al in mensen aanwezig zijn. Kerntaak : Het zelfstandig bieden van individuele begeleiding en coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autismespectrumstoornis en/of adhd en hun ouders en partners Mogelijkheid tot opstarten ...

 • Company DEN AANZET in Kortrijk
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Psychologenpraktijk den Aanzet is op zoek naar een klinisch psycholoog - psychotherapeut om de praktijk voor psychologische hulpverlening en psychotherapie aan volwassenen te versterken.- Instaan voor de psychotherapeutische begeleiding van volwassenen. - Opvolgen van je dossiers van bij start (intake, therapie en afronding/doorverwijzing). - Deelname aan teamvergaderingen/overlegmomenten, actieve medewerking in intervisie. - Een engagement om de naam van de praktijk mee uit te dragen en de groei van de praktijk mee te ondersteunen. - Bereidheid tot avondwerk (minimaal 1 avond/week). - Je beschikt over het diploma klinische psychologie en hebt een erkenning als psycholoog. - Je hebt een psychotherapeutische opleiding afgerond of bent bereid deze te volgen. - Je bent zelfstandige in hoofd- ...

 • Company GROEPSPRAKTIJK HELENA VAN HOOF in Ortho
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  De multidisciplinaire groepspraktijk "Onbeperkt" is nog op zoek naar (ortho)pedagogen om de opstartende praktijk mee op de kaart te zetten. We verhuren bureauruimtes aan paramedici. Iedereen werkt voor eigen rekening en betaalt een bepaald bedrag per dagdeel dat hij/zij huurt. Het is echter ook de bedoeling om een hecht team te vormen. Daarom worden er op regelmatige momenten intervisie en teamvergaderingen georganiseerd.We zoeken een enthousiaste persoon die een uitdaging niet uit de weg gaat en een meerwaarde kan betekenen voor een paramedische groepspraktijk....

 • Company KINDERPSYCHOLOOG HERENT in Herent
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog gezocht om de praktijk in Herent te versterken op donderdag- en vrijdagavond (zie andere vacature voor maandag- en dinsdagavond). In de praktijk komen kleuters, kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. We werken eerstelijnspsychologisch. Wegens het stijgend aantal aanmeldingen zijn we op zoek naar een extra psycholoog. Takenpakket Voeren van intakegesprekken Uitwerken van begeleiding op maat van de cliënt en zijn context of correct doorverwijzing Adviesgesprekken Overleg met doorverwijzers of het hulpverlenersnetwerk rond de cliënt Master in de klinische psychologie Erkend door psychologencommissie (of bereid je erkenning in orde te brengen) Klinische ervaring is een pluspunt Enthousiast en leergierig Bereid tot overleg en delen ...

 • Company KINDERPSYCHOLOOG HERENT in Herent
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog gezocht om de praktijk in Herent te versterken op maandag- en dinsdagavond (zie andere vacature voor donderdag- en vrijdagavond). In de praktijk komen kleuters, kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. We werken eerstelijnspsychologisch. Wegens het stijgend aantal aanmeldingen zijn we op zoek naar een extra psycholoog. Takenpakket Voeren van intakegesprekken Uitwerken van begeleiding op maat van de cliënt en zijn context of correct doorverwijzing Adviesgesprekken Overleg met doorverwijzers of het hulpverlenersnetwerk rond de cliënt Master in de klinische psychologie Erkend door psychologencommissie (of bereid je erkenning in orde te brengen) Klinische ervaring is een pluspunt Enthousiast en leergierig Bereid tot overleg en delen ...

 • Company Huisartsengroep Meerlaar in Turnhout
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Wij zijn op zoek naar meerdere deeltijds klinisch psychologen, met bijzondere interesse en/of bekwaamheid in o.a.: systeemtherapie rouwtherapie traumatherapie / EMDR cognitieve gedragstherapie relatietherapie / seksuologie om samen te werken in een multidisciplinair eerstelijnsgezondheidscentrum. Je beschikt over een diploma van klinisch psycholoog. ...

 • Company ASSPECT in Mechelen
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Asspect is een praktijk gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme Voor de begeleiding van kinderen en jongeren zijn we op zoek naar een master in de psychologie met bijzondere interesse in autisme of een autismecoach (ervaring met begeleiding van kinderen met autisme is vereist) De begeleiding wordt steeds op maat van het kind of de jongere afgestemd en de ouders en partners (bv. ondersteuningsteam, psychiater,…) worden zoveel mogelijk betrokken. Mogelijke taken: Het inzicht in autisme vergroten bij (gezins)systeem en het kind Verbeteren van zelfbeeld Hulp bij het uitwerken van verduidelijking bv. stappenplannen, dagschema’s,… Probleemgedrag begrijpen en aanpakken Werken aan communicatie en sociale vaardigheden Verminderen van angsten Zoeken naar ...

 • Company Domaine de Clerfayt in Thuin
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  DEFINITION DE FONCTION PSYCHOLOGUE H/F Votre travail sera centré sur 4 axes : les résidents, l'institution, la formation et les familles (tuteurs) Mission : Vous proposerez des prises en charge individuelles et collectives aux personnes accueillies pour favoriser leur épanouissement et leur expression. Vous serez à l'écoute des différents membres de l'institution et assurerez un rôle de soutien auprès des intervenants.   Activités principales : Par des entretiens individuels à la demande du résident ou d'un membre de l'équipe, vous offrirez un soutien psychologue au résident. Vous serez la personne de confiance vers laquelle le résident se dirigera pour confier ses angoisses et pulsions et vous lui apporterez les astuces nécessaires afin qu'il puisse essayer de les contrôler. Vous devrez c...

 • Company Service de santé mentale de Flémalle in Flémalle
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Finalité de la fonction : Exercer la fonction de psychologue au sein de l'équipe pluridisciplinaire du SSM (Service de Santé Mentale) de Flémalle, telle qu'elle s'inscrit dans le Projet du service de santé mentale, dans le respect du Décret du 3 avril 2009 relatif à l'agrément des services de santé mentale. Domaines de responsabilités et d'activités : 1) Assurer la prise en charge psychologique: Prendre en charge les demandes adressées au service en lien avec la crise sanitaire COVID-19.Dans ce contexte, réaliser des psychothérapies d'adultes dans une perspective cognitivo-comportementale. - Créer, mettre sur pied et prendre en charge un projet de groupe en lien avec les demandes qui font suite à la crise sanitaire.Réaliser en co-thérapie avec l'infirmière sociale des prises en charges thé...

 • Company ASSOCIATION DE RECHERCHE ET D'ACTION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES in Bruxelles
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Nous cherchons un chargé de projet pour le Département Handicap et Santé de l'asbl ARAPH (Association de recherche-action en faveur des personnes handicapées), dans le domaine de la promotion de santé dans le champ du handicap, dont la thématique de l'accessibilité à la promotion de la santé et aux soins de santé. Description de la fonction Concevoir, coordonner et mettre en oeuvre les actions de l'axe  Accessibilité à la santé et aux soins de santé pour les personnes déficientes intellectuelles. Bureaux situés à Namur (asbl ARAPH) et Bruxelles (asbl  Inclusion) ...

 • Company ACTION ON ADDICTION in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Onze organistaie is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verslaving, wij zoeken een klinisch psycholoog/psychologe om ons team te versterken, ervaring met traumaverwerking en verslavingszorg zijn een pluspunt.specialisatie traumaverwerking en ervaring in verslavingsproblematiek zijn een pluspunt...

 • Company Multidisciplinaire Groepspraktijk De Parachute in Landen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  De Parachute is een multidisciplinaire groepspraktijk. De naam ‘De Parachute’ is bewust gekozen vanuit de wens een kind een goede houvast te bieden om veilig te kunnen ‘vliegen, zweven en landen’ in zijn/ haar school- en leefomgeving. Omdat we als mens zowel denken, voelen als handelen, biedt De Parachute een platform waar we werken op deze 3 invalshoeken. Onderling versterken wij elkaar door de evolutie en de noden van de kinderen en ouders te bespreken tijdens casusbesprekingen en teamvergaderingen. De Parachute ziet elk kind in zijn / haar totaliteit en ondersteunt de noden en de groei. Je werkt met kinderen tussen 3 en 18 jaar met psycho-sociale klachten, al dan niet samengaand met een leer- en ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, psychomotorische moeilijkheden, kinderen met sp...

 • Company PYZO PSYCHO-MEDISCHE KLINIEK in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Voor onze Psychomedische kliniek zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste zelfstandige psycholoog/psychotherapeut om het team te versterken in Merksem. Je komt terecht in een multidisciplinair team met verschillende psychologen en therapeuten die elk een expertise bezitten. We zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft met de afhankelijkheidsprobematiek om onze patienten die willen stoppen te begeleiden. Enige ervaring of affinniteit met verslaafden is gewenst. Kennis van het minnesota 12 stappen model of andere technieken is altijd een pluspuntprofessionele houding geheimhoudingsplicht kunnen functioneren in een team open en clientgerichte stijl kennis van verslaggeving kennis van meerdere talen is een pluspunt...

 • Company HOOFDKWARTIER in Werken
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Het takenpakket bestaat in de eerste plaats in de therapeutische begeleiding binnen de doelgroep (jong)volwassenen 16+. Interesse in gezinssystemen en individuele begeleiding van kinderen vormt eveneens een meerwaarde. Daarnaast vormt een opleiding als therapeut een uitgesproken meerwaarde ter ondersteuning van ons psychologenteam, maar is zeker geen noodzaak voor de start binnen onze praktijk. Je kiest bewust om te werken als zelfstandig psycholoog/psychotherapeut binnen een team. Er wordt verwacht dat je binnen een half jaar minstens 10 tot 15uren/week kan opnemen. Uitbreiding is altijd mogelijk. De praktijk is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9u00 tot 20u00.Je bent in het bezit van een diploma Master in de Klinische Psychologie Lid van de beroepsvereniging (psychologencommiss...

 • Company DE KANTELING in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  De Kanteling vzw is een multidisciplinaire groepspraktijk te Wijnegem voor kinderen jongeren en volwassenen met en zonder beperking. We zijn op zoek naar een nieuwe gemotiveerde collega om ons multidisciplinair en diagnostisch team verder uit te bouwen. We zoeken een kinder- en jongerenpsycholoog/therapeut(e) gespecialiseerd in het werken/begeleiden van kinderen en jongeren met een beperking (individueel of in gezinsgesprekken). 4 jarige therapie opleiding volgen of gevolgd hebben bereidheid om min 1 avond/week te werken voldoende ervaring ...

 • Company FORENSISCH PSYCHIATRISCH CENTRUM in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we forensisch psychiatrische patiënten, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ze stellen elke dag opnieuw alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden.WAT HOUDT DE JOB IN?De ondersteuning van de individuele patiënt staat centraal. De focus ligt op het oefenen van vaardigheden met het oog op het zo zelfstandig mogelijk leren leven e...

 • Company FORENSISCH PSYCHIATRISCH CENTRUM in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we forensisch psychiatrische patiënten, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ze stellen elke dag opnieuw alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden. WAT HOUDT DE JOB IN? De ondersteuning van de individuele patiënt staat centraal. De focus ligt op het oefenen van vaardigheden met het oog op het zo zelfstandig mogelijk leren leve...

 • Company VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE in Brussel
  26.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Als psychopedagogisch consulent zorg je voor het onthaal en vraagverheldering van de zorgvragen van ouders, school en leerlingen binnen de vier CLB-begeleidingsdomeinen. Je doet aan diagnostisch onderzoek. Je neemt deel aan MDO en zorgoverleg op school, volgt de leerplichtcontrole op en je bent de CLB-contactpersoon op de school binnen de vier CLBbegeleidingsdomeinen. Verder doe je mee aan het teamoverleg. Je verwijst door en werkt samen met externe diensten, je ondersteunt de school binnen de vier CLB-begeleidingsdomeinen en verstrekt informatie over het onderwijslandschap. Administratie maakt ook deel uit van je takenpakket. Aangezien ons centrum erg schoolnabij werkt en de betrokken scholen in regio Brussel zijn gevestigd, zoeken wij een medewerker met een grote zelfstandigheid bij voor...

 • Company Psychologisch Bureau in Roeselare
  26.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Psychologische begeleiding en psychotherapie (gedragstherapeutisch kader) in praktijk met meerdere collega's.Bij voorkeur met gespecialiseerde vervolgpleiding in gedragstherapie...

 • Company PSYCHEPOLIS in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  - Deeltijds contract als zelfstandig psycholoog, onmiddellijk beschikbaar. - Snelle opstart nodig wegens grote aanmeldvraag van nieuwe patiënten. - De mogelijkheid tot individuele begeleiding met de optie om in de nabije toekomst ook groepstherapieën en workshops te realiseren - Systeemtherapeut - Relatietherapeut...

 • Company PSYCHEPOLIS in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  - Deeltijds contract als zelfstandig psycholoog, onmiddellijk beschikbaar - De mogelijkheid tot individuele begeleiding met de optie om in de nabije toekomst ook groepstherapieën en workshops te realiseren - Masterdiploma Klinische psychologie, bijzondere affiniteit met persoonlijkheidsstoornissen/psychose/bipolaire stoornis/trauma - Aanvullende psychotherapie-opleiding of bereid deze te volgen - De gedrevenheid en passie om in deze domeinen op te treden als referentiepersoon...

 • Company Centrum Oost in Antwerpen
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Centrum Oost is een groepspraktijk voor psychotherapie, coaching en gezondheidsbegeleiding in hartje Antwerpen. Momenteel zijn wij op zoek naar een individueel-en/of relatietherapeut om ons team te versterken. je hebt een diploma master in de psychologie/orthopedagogie of een bachelor in een menswetenschappelijke richting je hebt een langdurige therapie-opleiding gevolgd of bent die aan het volgen je bent bereid om deel te nemen aan de teamwerking je bent bereid om je minimum 12u per week in cliëntenuren te engageren je werkt als zelfstandige in hoofd- of bijberoep je spreekt vlot Nederlands, andere talen zijn een pluspunt ...

 • Company EQUILIBRAINE in Braine-l'Alleud
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Le centre paramédical pluridisciplinaire EquiliBraine est situé en plein coeur de Braine-l'Alleud. Un ensemble de pratiques paramédicales y ont été regroupées de manière adaptée et accueillante. Elles sont prodiguées par des intervenants diplômés et spécialisés qui assurent un suivi personnalisé et pluridisciplinaire. Le centre s'adresse tant aux enfants qu'aux adultes. Le Cabinet est équipé et s'organise suivant un système de location par modules. Vous complétez son équipe. Vous apportez une aide à des personnes et à des couples confrontés à des difficultés relationnelles ou affectives dans le but de les amener à comprendre et à dépasser leurs difficultés. La patientèle est à développer. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters