Jobmonitor. Search results for ZiekenhuisNetwerkAntwerpen

97 Jobs found

Used filters:
 • ZiekenhuisNetwerkAntwerpenx
Displaying 1-50 of 97 results.
 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega's garant staan voor kwaliteitsvolle administratie?Het Klinisch Laboratorium ZNA zorgt voor de analyse en het onderzoek van klinische stalen (bloed, urine, ...) voor de ziekenhuizen van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, evenals voor stalen van buitenaf voor derden (externe laboratoria, huisartsen, ...). Op het centrale labo van ZNA Middelheim worden alle routine-stalen verwerkt. Daarnaast is in ZNA Stuivenberg en ZNA Jan Palfijn een urgentielabo actief, waar alle lokale, hoog urgente labo-onderzoeken worden geanalyseerd.Met een 250-tal medewerkers (Klinisch Biologen, Hoofdlaboranten, Laboranten, Wetenschappelijk, Administratieve en Ondersteunende medewerkers) werken we dagelijks enthousiast samen aan het verwerken en analyseren van alle monsters.Wat is jouw uitda...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?De afdeling eetstoornissen in UKJA is de enige gespecialiseerde afdeling voor eetproblematiek binnen een K dienst in Vlaanderen. Het enthousiaste, multidisciplinaire, ervaren team biedt een behandelaanbod voor jongeren tussen 12- 18 jaar met een ernstige eetstoornis.Wat is jouw uitdaging?Je hebt een diagnostische en adviserende functie.Met je collega’s creëer je een voorspelbaar leefgroepklimaat, waarbinnen de jongere zich optimaal kan ontwikkelen.Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.Samen met het multidisciplinair team maak je een individueel behandelingsplan op rekening houdend met de specifieke eisen v...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Wat is jouw uitdaging?Je bent in staat om Neuropsychologische testen gestandaardiseerd af te nemen, te scoren en te interpreteren.De doelgroep zijn volwassenen en ouderen.Je hebt aandacht voor klinische observaties van de patiënt en maakt hier ook melding van.Je bent in staat om een professioneel verslag op te stellen met de correcte neuropsychologische terminologie.Je bent in staat om een adequaat werktempo aan de dag te leggen.Je begeleidt patiënten en hun familie op de opname-afdelingen Neurologie en Geriatrie. Je doet klinische interventies bij depressie, existentiële problemen, crisisinterventie, opvang kinderen en familie, slecht nieuwsgesprek, …Je ondersteunt en neemt deel aan teamvergaderingen en multidisciplinair...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?De spoedgevallendienst van ZNA Jan Palfijn zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang van vooral dringende en levensbedreigende situaties; in tweede instantie van niet levensbedreigende situaties waarvoor verzorging noodzakelijk is.Wat is jouw uitdaging?Je werkt in een shiftsysteem (vroeg – laat – nacht – weekends).Je hebt als opdracht de patiënten te begeleiden naar de afdeling, onderzoeken, …Je verleent zorg op het gebied van ADL-behoeften (Activiteiten Dagelijks Leven) van een patiënt van het dag/nacht ziekenhuis onder toezicht van een verpleegkundigeBij nood kan je op een afdeling ingezet worden om de patiënten te verzorgen.Je bent mede verantwoordelijk voor de hotelfunctie op de afdeling en het comfort van de patiënt naar...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Als diëtist ga je aan de slag binnen de dieet afdeling van ZNA Jan Palfijn. Je komt terecht in een enthousiast team waar een nauwe en professionele multidisciplinaire samenwerking centraal staat. Binnen een gemotiveerd team krijg je de kans om heel wat uitdagingen aan te gaan en jezelf verder te ontplooien.Wat is jouw uitdaging?Je staat in voor de behandeling en begeleiding van voornamelijk gehospitaliseerde patiënten, en je zorgt samen met collega diëtisten van ZNA voor een professionele voedings- en dieetbegeleiding van zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten.Je analyseert medische- en patiëntengegevens op een correcte manier om zo een juist voedingsadvies te formuleren.Je geeft voedingseducatie aangepast aan de...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Heb jij een warm hart om te werken met ouderen?Waarom werken met ouderen?Geen dag is hetzelfde. Geen mens is gelijk. Soms komt de zelfstandigheid van een oudere door een ziekenhuisopname in het geding. Ernstig verzwakte of dementerende mensen kunnen niet altijd duidelijk aangeven wat ze willen, dus het is van belang dat je goed observeert om hen de benodigde zorg en aandacht te kunnen geven. Op een geriatrische afdeling krijg je te maken met zeer brede pathologieën. Dit vraagt veel van jou flexibiliteit en een brede kijk, en maakt dat je volop uitdagingen in je werk zult vinden. Dankbaar werk. Je kunt daadwerkelijk iets voor een ander betekenen. Een glimlach of een handdruk, een bedankje van een familielid. Het zijn de kleine dingen die voldoening geven. Goede werksfeer. Werken met ouderen...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Zoersel
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil jij je samen met je collega’s inzetten voor oudere mensen met dementie?Zet je graag een ethische bril op om te kijken wat goed zorg en ga je hier graag over in dialoog?Jouw uitdaging:Je hebt goede zin om het dagelijkse werk op de afdeling samen met de zorgkundigen te coördineren.Je werkt autonoom. Voor de complexe zorgtaken neem je de verantwoordelijkheid op.Je observeert grondig, want in feite ben jij de monitor van de zorgvrager.Je pikt snel dingen op en hebt hierdoor een brede kijk op de ziekte van de patiënt. Zo kijk je naar de mogelijkheden van de patiënt en start niet vanuit zijn beperkingen. Je toont interesse voor een breed spectrum van pathologieën.Je weet als geen ander dat werken met ouderen teamwerk betekent. Je werkt dan ook heel graag samen met patiënten, familieleden en ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Zoersel
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA Joostens richt zich op kwaliteitsvolle zorg voor ouderen met dementie, we hebben eveneens een erkenning voor 12 patiënten met jongdementie. De rode draad is steeds het streven naar de allerbeste zorg, dit rekening houdend met de driehoek; patiënt/bewoner, familie en personeel.ZNA Joostens bestaat uit een verpleegafdeling psychogeriatrie, alsook een woonzorgcentrum voor een 200-tal senioren met verschillende graden van dementie. Wij leggen de nadruk op het bieden van comfort en gemoedelijkheid eerder dan op medicatie. Dit alles doen we bij ZNA Joostens in een prachtig kader op een mooi domein, omgeven met een prachtige tuin met gezellige dreven, een grote vijver en prachtige beplanting.We zijn heel erg trots op het ‘on...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Zoersel
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Locatie: ZNA Joostens in ZoerselAfdeling/ Bedrijfseenheid: SP afdeling Fontein of Rietzang of Mobiele equipeJobtime: 80% (30.4 uur/week) of 75% en 60% regime bespreekbaarUurrooster: wisselende diensten (vroege, late, weekends en feestdagen)Contract: bepaalde duur van 1 jaar met optie op onbepaalde duurVacaturenummer: 6854Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?Jouw uitdaging:Je verleent zorg op het gebied van ADL-behoeften (Activiteiten Dagelijks Leven) van een patiënt onder toezicht van een verpleegkundige;je zorgt voor het vervoer en het begeleiden van patiënten die geen specifieke observatie vereisen;je bent verantwoordelijk voor de hotelfunctie op de afdeling en het comfort van de patiënt naar gelang zijn noden;je geeft observaties met betrekking tot de...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Werk jij graag met ouderen?Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Jouw uitdaging:Je verleent individuele, planmatige en deskundige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt en zijn directe omgeving.Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.Je verzekert de continuïteit van de zorgverlening via mondelinge besprekingen, schriftelijke registraties in het verpleegdossier en verpleegkundige transfertnota’s.Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.De actieve promotie van gezondheidspreventie, -voorlichting en -opvoeding is vanzelfsprekend in jouw functie.Je staat onder l...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Voeren
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Heb je een passie voor data (verwerking, visualisatie en analyse)?Is rapportering helemaal jouw ding? Hou je ervan om data te laten spreken en visueel inzichtelijk te maken? Wil je graag met business intelligence tools (leren) werken? Dan is dit jouw kans! Je wordt immers een belangrijke schakel binnen het team Beleidsinformatie. Dit team focust zich op 3 pijlers:Data verzamelen en verwerken (binnen een datawarehouse)Data visualiseren en gestructureerd verspreiden (rapportering)Data analyseren en groeperenHet doel is om rapporten, dashboards, indicatoren en analyses te maken vanuit de beschikbare en gevalideerde (datawarehouse)gegevens. Op die manier krijgt de organisatie de juiste inzichten om een beleid te kunnen voeren en om beslissingen te kunnen nemen gebaseerd op feiten en cijfers.Wa...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Ben jij iemand die écht het verschil maakt om de patiënt en diens naasten warme zorg te bieden in de laatste fase van het leven?Jouw uitdaging:Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te bieden, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.Je zorgt voor de eerstelijns opvang en begeleiding van de palliatieve en/of oncologische patiënt en/of zijn familie.Je geeft patiënten en hun omgeving informatie en advies met betrekking tot hun ziekte en behandeling.Je biedt psychosociale begeleiding aan patiënten / familie.Je ziet mee toe op een goede pijn- en symptoomcontrole.Je geeft gespreksondersteuning tijdens de verschillende fasen van het ziekteproces.Je biedt begeleiding gedurende de behandeling (chemo/radiotherapie).Je biedt ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?Jouw uitdaging:Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening.Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verple...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Komen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je team garant staan voor kwaliteitsvolle en warme zorg? Jouw uitdaging:Als verpleegkundig afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling D3 Heelkunde, de vlotte coördinatie en dagelijkse aansturing van je teamleden. Op deze afdeling wordt binnen een acute setting zorg verleent aan patiënten van de disciplines pneumologie, thoracale heelkunde en endocrinologie. Richting Cadix (nieuwbouwziekenhuis) bouw je verder aan een tandemwerking met de zusterafdeling D0 waar cardiologie en neurologie de speerpunten vormen.Je werkt mee aan een vlotte samenwerking binnen de bedrijfseenheid. Je streeft naar een goede samenwerking van je medewerkers met andere ziekenhuismedewerkers.Je evalueert je medewerkers en bewaakt de groei en ontwikkeling van je te...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Meer
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Vacaturenummer: 7372Locatie: ZNA Stuivenberg/Erasmus/ElisabethAfdeling/ Bedrijfseenheid: MD N.K.O.Jobtime: voltijdsContract: zelfstandige overeenkomstZNA Stuivenberg/Erasmus/Elisabeth zoekt een voltijds arts-specialist in de algemene N.K.O. met bijzondere interesse in de Rhinologie en Benigne Hoofdhals pathologie.Jouw uitdaging:Je participeert in poliklinische, klinische en chirurgische zorg.Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht.Je bewaakt en bouwt mee aan de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook ZNA voor staat.Je neemt actief deel aan de wachtregeling.Jouw troeven:Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de N.K.O. of je bent ar...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Meer
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Vacaturenummer: 7373Locatie: ZNA UKJAAfdeling/ Bedrijfseenheid: MD Kinder- en JeugdpsychiatrieJobtime: voltijdsContract: zelfstandige overeenkomstZNA UKJA zoekt een voltijds arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.Jouw uitdaging:Je participeert in poliklinische en klinische zorg.Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht.Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook ZNA voor staat.Je neemt actief deel aan de wachtregeling.Jouw troeven:Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie of je bent arts-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de kinder- en jeugdpsychiatrie.Je bent in ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?De ZNA preventiedienst is een beleidsondersteunende dienst, gevestigd in ZNA Sint Erasmus. Van daaruit worden de diverse sites bediend. Het team heeft een brede waaier aan taken in het kader van arbeidsveiligheid, welzijn, veiligheid en fysische controle.Wat is jouw uitdaging?Het zwaartepunt als preventie-adviseur is de adviesverlening aan de ZNA afdelingen in lijn met het preventiebeleid op ZNA-niveau en de wetgeving Welzijn op het werk. Dit omvat:het maken van risicoanalyses;het geven van opleidingen met betrekking tot arbeidsveiligheid, welzijn, …;deelname aan het overlegorgaan CPBW, werkgroepen en vergaderingen;administratieve verwerking, het maken van rapportering en statistieken;het geven van onderbouwde advieze...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Naast
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA Nierkliniek Middelheim staat in voor de zorg van ongeveer 120 klanten. Als team (medisch, paramedisch en verpleegkundig) werken wij intensief samen rond de klant in onze pas vernieuwde afdeling. Onze zorg is een mooie afwisseling tussen technisch en sociaal, dit in combinatie met verdere specialisatiemogelijkheden. Tevens hechten wij veel belang aan persoonlijke ontwikkeling en verwachten wij naast de interne opleiding ook het volgen van de basiscursus en het postgraduaat. Wil je werken in een tof team en je verder ontplooien is dit jouw kans!Wat is Jouw uitdaging?Je bent bereid te werken in een wachtsysteem.Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoe...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Heb jij een passie voor techniek en word jij onze nieuwe collega? De Biotechnische dienst ZNA, die momenteel bestaat uit 12 personen, is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de medische toestellen binnen de ZNA-ziekenhuizen. De focus ligt hierbij op de eerstelijns oplossing van problemen (eerste diagnose en depanneren) en de opvolging van reparaties en onderhoud door externe partijen. Wat is jouw uitdaging? Je staat in voor de goede werking en technisch beheer van de medische apparatuur: Je doet een eerste diagnosestelling bij defecten aan de medische apparatuur. Je volgt het uitgevoerde onderhoud en reparaties door externe partners op. Je werkt mee aan het opstellen van onderhoudsprogramma’s. Je zorgt mee voor de implementatie van nieuwe medische apparatuur. Je zorgt voor de on...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Heb je een passie voor ICT en technologie?Jouw uitdaging:Binnen het domein ICT integratie werk je nauw samen met de projectmanager ICT medische toestelkoppelingen. Na een inlooptraject, sta je in voor de procesmatige implementatie en integreren van medische toestellen in het ZNA netwerk, het opvolgen van nieuwe versies en het beheer van de implementaties.Je werkt actief samen met andere diensten binnen ICT zoals het netwerk-, server- en clientteam; alsook met aankoop, biotechnische dienst en de medische diensten binnen alle ZNA ziekenhuizen.Samen met de projectmanager volg je de probleemmeldingen van medische toestelkoppelingen op, langs de kant van de eindgebruikers, intern ICT en extern met de leveranciers.Je staat in voor ICT gerelateerde aansluitingen van medische toestellen binnen de ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Jouw uitdaging:Je werkt in een shiftpatroon van nachtdienst.Tijdens de nacht ben je als loopwaakverpleegkundige, in samenspraak met de directie, verantwoordelijk voor de gebeurtenissen op de site. Indien nodig breng je de directie op de hoogte van de feiten.De Loopwachten bewaren de continuïteit en kwaliteit van zorgen op de afdelingen die tijdelijk een personeelstekort en/of extra werkbelasting ervaren.Je biedt ondersteuning aan de verschillende afdelingen binnen je wettelijk kader.Je verleent individuele, planmatige en deskundige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt en zijn directe omgeving. Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening noo...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je werken in een dynamische omgeving en deel uitmaken van een gemotiveerd team?ZNA Volwassenpsychiatrie maakt actief deel uit van het netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen). SaRA bouwt aan een geïntegreerd zorgaanbod waarin preventie, detectie, behandeling en herstel een duidelijke plaats krijgen (meer info: ).Het Mobiel psychiatrisch team is actief in de kernstad Antwerpen en biedt behandeling en begeleiding in de thuissituatie en probeert hierdoor opname vermijdend, verkortend of soms toeleidend te werken. Het zorgaanbod is gericht op volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische problematiek.Wat is jouw uitdaging?Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team en je gaat (op indicatie) mee op huisbezoek. ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?De dienst technische projecten ZNA is een team van ingenieurs/architecten met verschillende expertises die renovatie- en nieuwbouwprojecten als ook vernieuwingen van technische gebouweninstallaties verzorgen vanaf analyse tot en met oplevering. Dit vaak in samenwerking met externe architecten, studiebureaus en aannemers.Wat is jouw uitdaging?Je staat in voor de administratieve en technische opvolging van de aan jou toegewezen projecten. Dit kunnen allerlei soorten projecten zijn (groot, klein, algemene verbouwingen, vervangen van hoogspanningscabines,…).Je staat in voor de timing/scope/budget van de jou toegewezen projecten.Je treedt coördinerend op bij de verschillende fases van een project.Je verstrekt (technisch) advie...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Je ondersteunt het afdelingshoofd om te zorgen voor het goed functioneren van de afdeling. Je verzekert bij afwezigheid van het afdelingshoofd het goed functioneren van de afdeling alsook het uitvoeren van de door het afdelingshoofd gedelegeerde taken. Je behoudt een overzicht over de werkverdeling en personeelsplanning en past de opgestelde planningen aan. Naast je rol als adjunct oefen je je taken uit zoals beschreven in de functiebeschrijving van verpleegkundige Intensieve Zorgen.De eenheid heeft 22 bedden verdeeld over 2 diensten: ITE (Intensieve Therapie Eenheid) en MITE (Medisch Intensieve Therapie Eenheid).Wat is jouw uitdaging?Je motiveert, ondersteunt en stuurt de medewerkers bij hun opdrachten, geeft feedback ov...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Komen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?Jouw uitdaging:Met je collega’s creëer je een voorspelbaar leefgroepklimaat, waarbinnen het kind of de jongere zich optimaal kan ontwikkelen. Je hebt een diagnostische en adviserende functie.Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.Je maakt een individueel behandelingsplan op gebaseerd op het S.T.H. (Systematisch Therapeutisch Handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).Je vo...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Je ondersteunt het afdelingshoofd om te zorgen voor het goed functioneren van de afdeling. Je verzekert bij afwezigheid van het afdelingshoofd het goed functioneren van de afdeling alsook het uitvoeren van de door het afdelingshoofd gedelegeerde taken. Je behoudt een overzicht over de werkverdeling en personeelsplanning en past de opgestelde planningen aan. Naast je rol als adjunct oefen je je taken uit zoals beschreven in de functiebeschrijving van verpleegkundige Intensieve Zorgen.De eenheid heeft 22 bedden verdeeld over 2 diensten: ITE (Intensieve Therapie Eenheid) en MITE (Medisch Intensieve Therapie Eenheid).Wat is jouw uitdaging?Je motiveert, ondersteunt en stuurt de medewerkers bij hun opdrachten, geeft feedback ov...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Doel
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je als kinesist samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Je komt terecht in een multidisciplinair team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten en je werkt nauw samen met de revalidatieartsen en het secretariaat van de dienst fysische geneeskunde. Op de geriatrie en revalidatieafdelingen werk je samen met de verpleegkundigen en zorgkundigen en neem je deel aan het multidisciplinair overleg. Er is ook een ruim aanbod voor ambulante patiënten. Je wordt ingeschakeld op de verschillende diensten om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij krijg je ondersteuning van de collega’s van het revalidatieteam.Wat is jouw uitdaging?Als kinesist heb je als opdracht om aan elke patiënt een individuele en planmatige zorg te bieden door toepassing van kinesi...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Komen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Voor de consultatie Cardiologie zijn we op zoek naar een gedreven verpleegkundige met een passie voor cardiologie om ons team te versterken. Ben je op zoek naar een uitdagende job met veel afwisseling? Dan is deze job misschien wel iets voor jou. Je komt terecht in een dynamisch team dat kwaliteit van zorg, betrokkenheid en aandacht voor de patiënt hoog in het vaandel draagt. Vind jij jouw waarden hierin terug? Solliciteer dan snel!Wat is jouw uitdaging?Je verleent assistentie bij cardiale raadplegingen en technische onderzoeken.Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.Je voert de handelingen die je door de g...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Komen
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Werken in het team van 6B Geriatrie is werken in een warm en gemotiveerd team met een hart voor onze geriatrische zorgvragers. Er is in het team een gezonde mix tussen jongere en meer ervaren collega’s. We staan dagdagelijks klaar om onze geriatrische zorgvragers met acute pathologie te verzorgen. We vinden het boeiend omdat we te maken krijgen met heel diverse ziektebeelden. Het prikken van infusen, plaatsen van sondes, bloedafnames,… is dagelijkse kost. Je krijgt de kans om je verpleegtechnische vaardigheden te verbeteren en/of te behouden in combinatie met de nodige aandacht voor de oudere zorgvrager.Wat is jouw uitdaging?Je verleent individuele, planmatige en deskundige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosocia...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Voor het cathlab of hartkatheterisatie-labo zijn we op zoek naar een gedreven verpleegkundige om ons team te versterken.Ben je op zoek naar een uitdagende job met veel variatie en heb je interesse in een technische functie dan is het cathlab misschien iets voor jou.Het cathlab is een medisch-technische dienst die beschikt over vijf modern uitgeruste katheterisatiezalen waar innovatieve cardiologische interventies zoals coronarografieën, stentplaatsingen (PCI), pacemakerimplantaties, percutane hartklepimplantaties, elektrofysiologische onderzoek en behandelingen van het hartritme gebeuren.Wat is jouw uitdaging?Je staat in voor de voorbereiding, begeleiding en nazorg van patiënten die een invasieve cardiologische procedure ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Voeren
  11.04.2021 Updated on: 12.04.2021

  Ben je vol passie voor jouw vak?Vind je het fijn om jouw steentje bij te dragen aan het optimaliseren van de zorg aan onze bewoners? Jouw uitdaging:Je hebt er dagelijks ongelooflijk veel zin in om de dagelijkse hygiënische zorg en het comfort van de bewoners met veel liefde en warmte uit te voeren.Je werkt liefst autonoom, maar je voert je opdrachten uit in afstemming met de andere zorgaanbieders.Je pikt snel dingen op en hebt hierdoor een brede kijk op hoe je omgaat met de beperkte mogelijkheden van onze oudere zorgvrager om deze ten volle te kunnen benutten.Je werkt heel graag samen met bewoners, familieleden en mantelzorgers en vrijwilligers.We verwachten een betrokken en ontwikkelingsgerichte houding, waarbij je de zorg en zijn context zo professioneel mogelijk benadert. Jouw existenti...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  09.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  Wil jij mensen bijstaan op een kwetsbaar moment in hun leven?Jouw uitdaging:Als omloopverpleegkundige werk je in de operatiezaal (dit omvat een aantal niet-steriele handelingen) en je werkt mee als instrumenterende verpleegkundige tijdens verschillende soorten heelkundige ingrepen. Na je inlooptijd wordt je ingeschakeld in de verpleegkundige wachtconsignatie. Als Recovery verpleegkundige plan je zelfstandig en in teamverband de zorg, stelt prioriteiten betreffende verpleegkundige interventies, beargumenteert de keuze van interventie en prioriteitstelling en geeft proactieve ondersteuning ten behoeve van het medische beleid aan de hand van acute en/of levensbedreigende gezondheidsproblemen.Je voert op verantwoorde en doeltreffende wijze continue bewaking uit van de vitale functies en verlee...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA Sint-Elisabeth Revalidatie geriatrie zorgt voor gezondheidszorg aan de oudere patiënt met bijzondere aandacht voor multipathologie (zoals beroerten, valrisico, cardio-pulmonaire problematiek, ..) en ondersteuning, herstel of versterking van de functionele capaciteiten (geriatrische revalidatie). De diagnosestelling, therapeutische interventie en evaluatie is een multidisciplinair gebeuren met oog voor de sociaal-maatschappelijke en familiale factoren. We zorgen voor een aangepaste omgeving met een hartelijke ontvangst.Wat is jouw uitdaging?Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige op...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Op het chirurgisch dagziekenhuis CDZH gebeuren ingrepen waarbij de patiënt dezelfde dag nog naar huis mag.Het team van het CDZH tracht in een zo kort mogelijke periode een optimale verzorging te bieden waarbij de patiënt centraal staat en waar kwaliteit en service hoog vaandel zwieren.Er zijn 10 ziekenhuisbedden op de 5de verdieping beschikbaar in 5 tweepersoonskamers. Verder zijn er 2 zalen voorzien waar er zich tevens 6 brancards en 6 relaxzetels bevinden.De operatiekamer beschikt over 2 operatiezalen en 1 behandelruimte. Bij de operatiekamer is een ontwaakruimte (recovery) voorzien.Patiënten worden maximaal voor een dag opgenomen. Overnachten op deze is niet mogelijk.Wat is jouw uitdaging?Als verpleegkundige in de oper...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Komen
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Als nieuwe collega kom je terecht op een afdeling waartoe operatiekamer, dagziekenhuis en polikliniek behoren. Je werkt in een multidisciplinair team en werkt nauw samen met chirurgen en anesthesisten. Je wordt opgeleid als omloopverpleegkundige op het operatiekwartier, paza verpleegkundige, maar ook polikliniek en dagziekenhuis komen aan bod.Wat is jouw uitdaging?Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te bieden, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.Je voert opdrachten uit die aan jou zijn toevertrouwd door de behandelende artsen en wordt hierin bijgestaan door ziekenhuisassistenten en zorgkundigen.Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatig...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?De dienst kinder-intensieve zorgen, ook wel Paediatric Intensive Care Unit (PICU) genoemd, staat in voor gespecialiseerde zorg van kritisch zieke kinderen of kinderen met nood aan specifieke zorgen. Kinderen worden 24 uur op 24 uur opgevolgd door een multidisciplinair team. Om het verblijf op onze afdeling voor je kind zo draaglijk mogelijk te houden, besteedt de dienst kinder-intensieve zorgen extra aandacht aan de begeleiding van ouders.Jouw uitdaging:Als pediatrisch verpleegkundige PICU verleen je individuele, planmatige en deskundige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt en zijn directe omgeving.Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorgContract: zelfstandige overeenkomstJobtime: voltijdsLocatie: ZNA Stuivenberg in AntwerpenAfdeling/ Bedrijfseenheid: MD SpoedVacaturenummer: 6805De MD spoed van ZNA Stuivenberg stelt een vacature open voor de positie van fellow urgentiegeneeskunde voor de periode van 12 maanden.Jouw uitdaging:Je participeert in poliklinische en klinische zorg.Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht.Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook ZNA voor staat.Je neemt actief deel aan de wachtregeling. Jouw troeven: Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de urgentiegeneeskunde of je bent arts-specialist houder van de bijzondere beroepstite...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?Je komt in een dynamisch, jong en divers team terecht. Het is een uitdagende veelzijdige job waar je je talenten kan ontplooien.Ons team zorgt voor de nodige ondersteuning van diensten daarom is een groot hart voor de zorg een must.Wat is jouw uitdaging?Je bent verantwoordelijk voor het correct en tijdig leveren van goederen op de afgesproken plaats.Je staat in voor het nauwkeurig inscannen van de goederen.Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de goederenstroom binnen bevoorrading.Je doet de stockopvolging en controleert de vervaldata van de verzorgingsproducten.Je controleert of de leveringen exact overeenkomen met de distributielijsten en neemt de correcte acties bij afwijkingen.Je wordt ing...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?Je komt in een dynamisch, jong en divers team terecht. Het is een uitdagende veelzijdige job waar je je talenten kan ontplooien. Ons team zorgt voor de nodige ondersteuning van diensten daarom is een groot hart voor de zorg een must.Wat is jouw uitdaging?Je bent verantwoordelijk voor het correct en tijdig leveren van goederen op de afgesproken plaats.Je staat in voor het nauwkeurig inscannen van de goederen.Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de goederenstroom binnen bevoorrading.Je doet de stockopvolging en controleert de vervaldata van de verzorgingsproducten.Je controleert of de leveringen exact overeenkomen met de distributielijsten en neemt de correcte acties bij afwijkingen.Je wordt in...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Voeren
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg zoekt een voltijds Psychiatrisch verpleegkundige voor de afdeling Psychosezorg B. Dit is een open opnameafdeling voor patiënten met een acute psychotische problematiek die deel uitmaakt van het psychosetraject.Wat is jouw uitdaging?Als teamlid participeer je in de continuïteit van de verpleegafdeling. Je zorgt tevens mee voor een veilig afdelingsklimaat.Je begeleidt jouw toegewezen patiënten. Als casemanager behartig je zowel de belangen van de patiënt als het behandelingsproces.Je participeert aan teamoverleg waar jouw observaties en bevindingen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt.Je implementeert de ‘Herstelvisie’ binnen je eigen werking alsook binnen de samenwerking me...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie telt meer dan 200 medewerkers en is een 3de lijns expertisecentrum voor onder meer infants, eetstoornissen, autisme en trauma.Als onthaalmedewerker kom je dagelijks in contact met vele medewerkers, artsen en patiënten.Het tijdelijke contract zal mogelijk overgaan in een vaste aanstelling.Wat is jouw uitdaging?Je zit aan de onthaalbalie en verstrekt allerhande administratieve en praktische informatie omtrent de financiële implicaties van een opname of raadpleging in het ziekenhuis.Je verzamelt gegevens voor het opstellen van de patiënten- en/of opnamedossiers.Je registreert de administratieve ambulante patiënten- en opnamegegevens in het ziekenhuisinformatiesysteem.Je verwittig...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  ZNA Stuivenberg zoekt een voltijdse ICT applicatie beheerder EPD en Klinische Applicaties.Heb jij een passie voor ICT Applicaties?Jouw uitdaging:Als applicatiebeheerder ondersteun je de implementatie van applicaties in het medisch, paramedisch en zorgdomein. Hieronder wordt verstaan configuratie en parametrisatie van de applicatie, opleiding en begeleiding van het personeel, het maken van handleidingen, samenwerking met de Servicedesk van ZNA, etc.…Je ondersteunt de gebruikers:Je bent het aanspreekpunt voor de gebruikers uit de corebusiness van ZNA.Je werkt samen met en begeleidt de sleutelgebruikers.Je bent de contactpersoon voor de gebruikers van klinische applicaties binnen het domein patiëntenzorg en ondersteunende administratieve diensten.Je organiseert opleiding en bijscholing betref...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Locatie: ZNA Stuivenberg in AntwerpenAfdeling/ Bedrijfseenheid: ITE Intensieve zorg / hyperbare zuurstoftherapieJobtime: 100% (38 uur/week)Uurrooster: wisselende diensten: vroege, late, weekend, nachtContract: onbepaalde duurVacaturenummer: 6436De eenheid heeft 22 bedden verdeeld over 2 diensten: ITE (Intensieve Therapie Eenheid) en MITE (Medisch Intensieve Therapie Eenheid).Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Jouw uitdaging:Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.Je staat in voor de totaalzorg van een patiënt met een intensief profiel, hierbij voer je de taken uit die jou worden toevertrouwt conform de geldende procedures op de afdeling.Daarbij verlies je de kwaliteit en ve...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Ans
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Vacaturenummer: 5482Locatie: ZNA Hoge Beuken in AntwerpenAfdeling/ Bedrijfseenheid: SP NeurologieJobtime: 100% (38 uur/week), 90%, 80%, 75%, 70%, 60% of 50%Contract: onbepaalde duurWil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?Jouw uitdaging:Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het S.V.H. (systematisch verpleegkundig handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).Je voert de ...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg? 6C is een leuk team om in te werken. We hebben een mix van jong en oud. En we vinden het vooral belangrijk dat iedereen zich aanvaard voelt in de groep. We staan dagelijks in voor 24 geriatrische patiënten. We zijn bovendien een ‘acute’ geriatrie waar er zeer veel technische handelingen zoals wondzorgen, infusen, sonderen, maagsondes, spuitpompen, bloednames, etc. kunnen uitgevoerd worden. M.a.w. je blijft ‘up to date’ en dit in een team waar samenwerken in team en warme zorg bieden aan patiënt en familie echt belangrijk zijn. Wat is jouw uitdaging? Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt. Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegk...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Alle
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Wat als je als medewerker van de mobiele equipe meteen ruime ervaring kan opdoen die de rest van je veelbelovende carrière zal vormen? Dan zit je hier aan het goede adres!Wat is jouw uitdaging?Je komt binnen, eerst even koffie drinken en bijpraten met de collega’s.Je wordt verdeeld over de verschillende afdelingen en vliegt erin.Elke dag is anders en dit maakt het zo uitdagend. Met je persoonlijke ervaring en brede kennis kan je uitzonderlijke zorg bieden. Je hebt geen angst om collega’s en patiënten te woord te staan en moeiteloos je punten helder te krijgen.Was het eens even een moeilijke dag? Geen probleem, omdat elke dag anders is kan je dit beter relativeren. Daarnaast kan je steeds even bij je team passeren voor een...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Naast
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?Waarom werken met ouderen?Geen dag is hetzelfde. Geen mens is gelijk. Soms komt de zelfstandigheid van een oudere door een ziekenhuisopname in het geding. Ernstig verzwakte of dementerende mensen kunnen niet altijd duidelijk aangeven wat ze willen, dus het is van belang dat je goed observeert om hen de benodigde zorg en aandacht te kunnen geven. Op een geriatrische afdeling krijg je te maken met zeer brede pathologieën. Dit vraagt veel van jou flexibiliteit en een brede kijk, en maakt dat je volop uitdagingen in je werk zult vinden.Dankbaar werk. Je kunt daadwerkelijk iets voor een ander betekenen. Een glimlach of een handdruk, een bedankje van een familielid. Het zijn de kleine dingen die voldoening geven.Goede werksfeer...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Vacaturenummer: 6471Locatie: ZNA Stuivenbergin AntwerpenAfdeling/ Bedrijfseenheid: BrandwondencentrumJobtime: 100% (38 uur/week)Contract: onbepaalde duur ingaande 01/01/2021ZNABrandwondencentrum heeft dankzij haar expertise en onvermoeibare toewijding van het medische en verpleegkundige team jaarlijks zo’n 400 patiënten in behandeling en verzorging en is het enige brandwondencentrum in Antwerpen. Je wordt er uitgebreid geconfronteerd met wondzorg en kan genieten van een nauwe samenwerking met collega’s van de afdeling intensieve zorgen.Er wordt gespecialiseerde zorg geleverd aan volwassenen en kinderen met brandwonden.Kinderen worden 24 uur op 24 uur opgevolgd door een multidisciplinair team. Om het verblijf op onze afdeling voor het kind zo draaglijk mogelijk te houden, is hierbij extra a...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Antwerpen
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA Jan Palfijn te Antwerpen zoekt een verpleegkundige voor de afdeling 3C Interne geneeskunde: Gastro-enterologie, Reumatologie en Endocrinologie en het Gemengd dagziekenhuis voor chirurgie en interne. Je komt terecht in een geroutineerd, leuk en gevarieerd team waar collega’s bij elkaar terecht kunnen, regelmatig vrijblijvende activiteiten buiten het werk organiseren, ruimte maken om te lachen en ventileren, ….Wat is jouw uitdaging?Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.Je voert verpleegkundige opdrachten correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit die door de behandelende arts worden toevertrouwt.Je verzekert de continuït...

 • Company ZiekenhuisNetwerkAntwerpen in Werken
  08.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?ZNA Sint-Elisabeth Revalidatie zorgt voor gezondheidszorg aan de (oudere) patiënt met bijzondere aandacht voor multipathologie (zoals beroerten, valrisico, cardio-pulmonaire problematiek, ..) en ondersteuning, herstel of versterking van de functionele capaciteiten (revalidatie). De diagnosestelling, therapeutische interventie en evaluatie is een multidisciplinair gebeuren met oog voor de sociaal-maatschappelijke en familiale factoren. We zorgen voor een aangepaste omgeving met een hartelijke ontvangst.Wat is jouw uitdaging?Je verleent individuele, planmatige en deskundige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt en zijn directe omgeving.Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegku...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ZiekenhuisNetwerkAntwerpen Edit filters