Jobmonitor. Search results for SERTEC nv

18 Jobs found

Used filters:
  • SERTEC nvx
Displaying 1-18 of 18 results.
  • Company SERTEC nv in Voeren
    21.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Uitwerking van een educatief pakket in functie van een later te voeren sensibiliseringscampagne. Voornaamste taken: Uitwerking van het educatief pakket Copywriting – Social media copy, website copy, redactie nieuwsbrieven met project-updates voor betrokken partners, verhalen met matches,… Coördinatie Social Media – uitwerken social mediaplan & alle betrokkenen briefen over te posten teksten/beelden Coördinatie allerhande communicatie Webcopy – Helder herschrijven basisteksten - aanbod van partners helder formuleren Bijkomende informatie In de mate van het mogelijke werk je vanop een eigen laptop met virtuele toegangen tot de omgevingen van interne Informatie. Minimum 8 jaar ervaring met grafische tools om een boodschap kernachtig over te brengen op het doelpubliek en met het opstel...

  • Company SERTEC nv in Merelbeke
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Je staat in om de coördinatie / opvolging / planning / rapportering op zich te nemen van de projecten die binnen het Datacom & Security-team lopen. Voornaamste taken: Je zal de implementatie van verschillende projecten opvolgen en waar nodig interactie tussen klant en leverancier faciliteren & organiseren. Je zal worden bijgestaan door de interne experten en de serviceleverancier(s). Tevens zal je instaan voor de coördinatie tussen de experten uit het Datacom / security team en het design-team (dat in opstart is). Eventuele blokkerende issues worden in team besproken en mogelijke oplossingen worden door een projectteam gevalideerd. De werking met verschillende IT-dienstverleners en ITIL-processen zijn je niet onbekend. Je bent mobiel en bereid je te verplaatsen volgens noodzaak/afspraak...

  • Company SERTEC nv in Melle
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    In het kader van deze harmonisatie van de huidige methoden en materialen binnen 2 nutsbedrijven zoeken we een technical writer, die de dienst Technologie Gas ondersteunt bij het schrijven van technische documenten, in hoofdzaak werkinstructies voor het uitvoeren van gaswerkzaamheden. Specifiek voor deze functie, kom je terecht in de dienst Technologie voor aardgasdistributie, in de directie Supply chain. Deze centrale dienst ondersteunt de operationele teams in heel Vlaanderen bij aanleg en exploitatie van de aardgasnetten. Hiervoor ontwikkelt de dienst veilige en performante methoden en bepaalt de nodige assets. Standplaats voor uitvoering van deze opdracht is Melle. Verplaatsing naar andere vestigingen of werven in Vlaanderen is mogelijk. Dit aan een pro rata van 2x per maand Minimum...

  • Company SERTEC nv in Alle
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Als projectleider interieur word je ingeschakeld in de programma’s “Verbeteren van de werkomgeving” en “Het Nieuwe Werken wordt hybride”. Je wordt ingeschakeld in de programmamanagement- en projectteams en werkt diverse interieurprojecten uit. De actiepunten van de programma’s zijn gedefinieerd. Je zal instaan voor de uitvoering van onder andere volgende opdrachten, in samenwerking en met coaching van ervaren collega's en teamleden: het definiëren van het concept “restaurant als coworking ruimte” voor alle kantoorgebouwen, en dat ook realiseren in een pilootproject het definiëren van het concept “brainstormruimte” voor alle kantoorgebouwen, en dat ook realiseren in een bestaande ruimte in meerdere gebouwen het uitwerken van een betaalbaar concept rond groenvoorziening / vergroenen van d...

  • Company SERTEC nv in Voeren
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Als projectleider sta je in voor de volledige realisatie van 1 of meerdere werven en coördineert de uit te voeren werken tussen onderaannemers en eigen teamleden met het oog op correct technisch uitgevoerde werken en gerespecteerd budget. Voornaamste taken: Je onderhoudt contacten met de klanten, architecten, studiebureau en onderaannemers Je managet werfleiders, werkvoorbereiders en assistenten Je bent verantwoordelijk voor de planning (materiaal en teamleden), de volledige administratie alsook financiële afhandeling van de werfdossiers. Je maakt vorderingsstaten op Je bewaakt de timing en het budget van de werf Je volgt de kwaliteit van uitgevoerde werken conform de eisen van het lastenboek Je woont werkvergaderingen bij, volgt de uitvoering en algemene organisatie van het project o...

  • Company SERTEC nv in Voeren
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Als projectleider sta je in voor de volledige realisatie van 1 of meerdere werven (voornamelijk totaalrenovaties en interieurinrichting) en coördineert de uit te voeren werken tussen onderaannemers en eigen teamleden met het oog op correct technisch uitgevoerde werken en gerespecteerd budget. Voornaamste taken: Je onderhoudt contacten met de klanten, architecten en onderaannemers Je stuurt werfleiders, meestergasten en/of ploegbazen aan Je bent verantwoordelijk voor de planning (materiaal en teamleden) en controleert de sociale documenten van onderaannemers Je maakt vorderingsstaten op Je bewaakt de timing en het budget van de werf Je volgt de kwaliteit van uitgevoerde werken conform de eisen van het lastenboek Je woont werkvergaderingen bij, volgt de uitvoering en algemene organisati...

  • Company SERTEC nv in Voeren
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Functieomschrijving Als projectleider sta je in voor de volledige realisatie van 1 of meerdere projecten (voornamelijk projecten in de utiliteitsbouw > 10 mio €), ruwbouw en afwerking en coördineert de uit te voeren werken tussen onderaannemers en eigen teamleden met het oog op correct technisch uitgevoerde werken en gerespecteerd budget. Voornaamste taken: Je onderhoudt contacten met de klanten, architecten en onderaannemers Je stuurt werfleiders, meestergasten en/of ploegbazen aan Je doet de onderhandelingen met leveranciers en onderaannemers Je bent verantwoordelijk voor de planning (materiaal en teamleden) Je geeft technische ondersteuning aan de projectteam Je bewaakt de timing en het budget van de werf Je volgt de kwaliteit van uitgevoerde werken conform de eisen van het las...

  • Company SERTEC nv in Alle
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Coördineren en bieden van technische ondersteuning bij de opmaak van het ontwerp, valideren en nemen van de technische verantwoordelijkheid van het ontwerp met als doel een kwalitatieve, kostenefficiënte en technisch realiseerbare oplossing te bieden die voldoet aan alle interne en externe regels en voorschriften Coördineren en bieden van (technische) ondersteuning bij de uitvoering van de projecten en nemen van de technische en financiële beslissingen voor afwijkingen t.o.v. het ontworpen en geraamde projectdossier met als doel de projecten veilig, volgens de vooropgestelde kwaliteit en binnen de vooropgestelde projectkost en termijn te laten verlopen. Opvolgen van de kosten van alle projecten met als doel gemaakte afspraken met de bouwheer na te komen en/of tijdig problemen te kunnen sig...

  • Company SERTEC nv in Voeren
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Als projectleider sta je in voor de volledige realisatie van 1 of meerdere werven en coördineert de uit te voeren werken tussen onderaannemers en eigen teamleden met het oog op correct technisch uitgevoerde werken en gerespecteerd budget. Voornaamste taken: Je onderhoudt contacten met de klanten, architecten, studiebureau en onderaannemers Je managet werfleiders, werkvoorbereiders en assistenten Je bent verantwoordelijk voor de planning (materiaal en teamleden), de volledige administratie alsook financiële afhandeling van de werfdossiers. Je bewaakt de timing en het budget van de werf Je volgt de kwaliteit van uitgevoerde werken conform de eisen van het lastenboek Je woont werkvergaderingen bij, volgt de uitvoering en algemene organisatie van het project op Je ziet toe op de veilighei...

  • Company SERTEC nv in Alle
    20.01.2021 Updated on: 23.01.2021

    Je brengt alle technische details goed in kaart vooraleer de uitvoering kan aanvatten. Je onderhoudt nauwe contacten met partners en opdrachtgevers Je assisteert het werfteam inzake alle BIM-gerelateerde items (opvolgen van gerealiseerde hoeveelheden en het uitwerken van vorderingsstaten, data-verzameling inzake verrekeningen, opmaak BIM as-built, …) Je ondersteunt de afdelingen van de aankoop, planning, kostencalculatie, uitvoering en de nazorg. Je genereert data uit modellen voor calculatie, meetstaten,… en maakt een koppeling tussen de planning en het BIM-model. Je werkt het ontwerp van het bouwwerk uit en voegt data aan het gebouwmodel, genereert van output, zowel grafisch als numeriek Je maakt 3D-visualisaties, afgeleid 2D-tekenwerk en views voor aanzichten Je voert kwaliteitscontro...

  • Company SERTEC nv in Antwerpen
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    In het kader van een datamigratie vanuit verschillende legacy-systemen (access-databanken, PNI, excel, ...) willen we het telecommunicatienetwerk laten intekenen in een nieuwe beheersoftware (Cablescout). Dit gebeurt in 2 fasen: · Intekenen van sleuven, putten, buizen, gebouwen, · Het vullen van de buizen en gebouwen met kabels (glasvezel, seinkabel) en eindpunten (patchpanelen, etc.). Voor de 2 fase wordt intern technisch personeel voorzien. Deze opdracht focust zich vooral op de eerste fase waarbij de data voorbereid wordt (geo) zodat de technische mensen verder kunnen aanvullen. In hoofdzaak worden dus sleuven, buizen, putten, gebouwen ingetekend en dit volgens interen opgestelde standaarden. Er wordt planmatig gewerkt en gemeente per gemeente afgewerkt. Het is belangrijk dat je dit zel...

  • Company SERTEC nv in Werken
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Als projectleider Speciale Technieken sta je in voor de volledige realisatie van 1 of meerdere werven. Je coördineert de samenwerking tussen de disciplines onderling en tussen bouwkunde en technieken met het oog op correct technisch uitgevoerde werken en gerespecteerd budget. Je bent verantwoordelijk voor jouw project van voorbereiding tot oplevering. Voornaamste taken: Je onderhoudt contacten met de klanten, architecten en onderaannemers Je voert technische onderhandelingen met de opdrachtgever, de architect en het studiebureau Je coördineert de samenwerking tussen de verschillende disciplines en techniekers Je onderzoek de technische haalbaarheid van projecten (sanitair, HVAC,…) Je managed een team van bouwkundige, werkvoorbereiders en tekenaars Je bent verantwoordelijk voor de plan...

  • Company SERTEC nv in Kortrijk
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Als verantwoordelijke Facility en nazorg ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en eventueel externe sites. Na oplevering sta je in voor de technische ondersteuning. Voornaamste taken: Je bent het centraal aanspreekpunt voor wat betreft het onderhoud van de gebouwen en eventueel externe sites Je zorgt ervoor dat de voorschriften betreffende de veiligheid en milieu worden gerespecteerd Je volgt de onderhoudscontracten op Je zorgt voor de planning van de techniekers en onderaannemers en coördineert de verschillende werkzaamheden Je bewaakt de timing en het budget van de technische ondersteuning Je volgt de kwaliteit van uitgevoerde werken Je zorgt voor voldoende technische ondersteuning en concrete oplossingen bij technische problemen Je voert technische onderhande...

  • Company SERTEC nv in Bever
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Voor een goede opvolging van onze rioleringswerven, zijn we op zoek naar een "Toezichter Exploitatie riolering" die zal instaan voor onderstaande taken: Interventies bij storingen op bvb aansluitingen, losliggende putdeksels. Inschatten van situatie en zodoende een interventie voorzien door aannemer. Feedback aan klant en gemeentelijke technische dienst. Bestellen en opvolgen van camera inspectie in rioolstelsels uitgevoerd door derden. Opmaak verslag en op te volgen actielijst. Zelf uitvoeren en interpreteren van een kleinere camera inspectie met ter beschikking gestelde rioolcamera. Opvolgen van kleine netuitbreidingen voor verkavelingen. Werfvergadering te volgen, werfverslag nalezen, opmerkingen overmaken, opvolgen van rondgang… Algemene taken: Administratieve opvolging van bove...

  • Company SERTEC nv in Bever
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Als werfcoördinator maak je deel uit van de afdeling Studies & Aanleg regio Zenne - Dender. Je staat in voor het voorbereiden, plannen, coördineren, opvolgen en administratief en financieel afhandelen van de uit te voeren rioleringswerken met als doel de werken uit te voeren conform de interne voorschriften en gemaakte afspraken binnen het vooropgestelde budget. Eveneens inhoudelijk opvolgen van Lokaal Pact dossiers van Aquafin. Als werfcoördinator sta je in voor: Voorbereidingen: inwerken in het dossier, actief deelnemen aan coördinatievergaderingen, detecteren afwijkingen op standaardregels Coördinatie en opvolging: deelnemen aan werfvergaderingen, detecteren van onregelmatigheden, nemen van acties ter bijsturing Technisch toezicht: controleren van de uitvoering der werken volgens h...

  • Company SERTEC nv in Alle
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Als werfleider spoorwegen ben je verantwoordelijk voor een efficiënte uitvoering van 1 of meerdere werven, (afhankelijk van de grootte van het project) van voorbereiding tot oplevering. Je staat in voor het aansturen, coördineren, opvolgen en bijsturen van alle werkzaamheden voor het realiseren van je project(en). Opstellen en bewaken van de uitvoeringsplanning in overleg met de projectleiding Dagelijks planning der werken opmaken Bepalen van de noden van de werf wat betreft personeel en leiding geven over het uitvoerend personeel Waken over de kwaliteit en de veiligheid op de werf, uitvoeren van werfinspecties Dagelijkse beheer van de aanwezigheidslijsten en dagrapporten Opstellen van productiestaten met de projectleider Instaan voor het beheer van de leveringen, het bouwmateriaal en -...

  • Company SERTEC nv in Antwerpen
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Als Project controller sta je in samen met de projectteam in voor budgetopvolging en kostenbewaking van 1 of meerdere bouwprojecten. Je voornaamste taken zijn: Je helpt om de doelstelling van het project te definiëren Je stelt een projectbudget en -schema samen en volgt deze op Je maakt budgettaire rapporten en prognoses op maand- en kwartaalbasis Je vormt de schakel tussen de financiële -en technische dienst Je analyseert de gerapporteerde voortgang ten opzichte van de werkschema’s Je formuleert acties om de voortgang te verbeteren Bijkomende jobinformatie Kantoor is gelegen omgeving Brussel, werven zijn gelegen in zowel Vlaanderen (Oost & West-Vlaanderen) alsook Brussel en Antwerpen· Je hebt een Master-opleiding in de bouwkunde of in een financiële richting met sterke affinit...

  • Company SERTEC nv in Antwerpen
    14.01.2021 Updated on: 16.01.2021

    Als projectingenieur infrastructuur, zal je technisch ondersteuning bieden aan de werfteams en calculatiedienst. Voornaamste taken: · Technische ondersteuning van infraprojecten · Analyse van bestekdocumenten · Opmaak van technische, financiële en organisatorische studies · Je initieert en/of neem deel aan werfvergaderingen · Je bent tussenpersoon tussen onderaannemers, leveranciers en studiebureaus · Je geeft ondersteuning aan de calculatiedienst voor opmaak van projecten Plaats van tewerkstelling: kantoor te Antwerpen of Limburg· Je hebt een Masterdiploma industrieel of burgerlijk ingenieur · Je hebt minimum 5 jaar ervaring binnen infrastructuur of in wegenbouw · Je hebt een degelijke technische kennis in infrastructuurswerken · Je hebt ervaring met het standaardbestek 250 · Je hebt ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
SERTEC nv Edit filters