Jobmonitor. Search results for SERTEC nv

24 Jobs found

Used filters:
 • SERTEC nvx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company SERTEC nv in Antwerpen
  31.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Je speelt een sleutelrol in de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de bouwplaatsen in provincie Antwerpen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Je draagt bij tot de bescherming en de veiligheid van de werknemers in het kader van het sleutelproject voor de berging van radioactief afval. Je verantwoordelijkheden: · Je evalueert de beroepsrisico’s op de bouwplaatsen (co-activiteit, verkeer, hefwerktuigen, bouwplaatsmachines, opslag, toegang enz.). · Je vervult de functie van veiligheidscoördinator, zoals beschreven in artikel 11 en artikel 22 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001, die er met name in bestaat: o het veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen en te bij te werken (ontwerp en verwezenlijking) o het coördinatiedagboek op te stellen en a...

 • Company SERTEC nv in Anderlecht
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Als projectleider Studie & Coördinatie begeleid je verscheidene bouwprojecten aan de gebouwen van de Vlaamse overheid. De bouwprojecten zijn van diverse kalibers, verspreid over Vlaanderen en vertonen een grote verscheidenheid (kantoorgebouwen, infrastructuur jeugdinstellingen, culturele infrastructuur, infrastructuur natuurcentra …)... Het kan zowel gaan om nieuwbouwactiviteiten, renovatie en vernieuwing als inrichtingswerken. Als projectleider leid je projecten en/of deelprojecten teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. De focus in deze opdracht ligt op het voortraject en het opmaken van een projectdossier: aanbestedingsdossier opmaken; opvolgen van offertes In nauw overleg met de klant en veelal met ook vakexperten (binnen de afdeling en van exter...

 • Company SERTEC nv in Werken
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Technisch ondersteunend expert voor de disciplineonderhoud en beheer technische installaties en gebouwen. Verplaatsingen naar verschillende gebouwen maken deel uit van de opdracht. De meeste van deze gebouwen zijn gelegen in de buurt van een station. De opdracht: De opmaak van een projectplan. Inhouse wordt gewerkt met de Prince2-projectmethodologie De opmaak van het technisch bestek en de meetstaatdocumenten in samenwerking met het studiebureau, met inbegrip van gunningscriteria (prijs/kwaliteit), selectiecriteria (voorwaarden voor deelneming) en garanties tijdens en na de oplevering, gekoppeld aan SLA’s De beoordeling van offertes, afgestemd op de specifieke noden van het bestek Opmaak van een evaluatie van de inschrijvingen, met duiding van elementen ter verduidelijking. In functie v...

 • Company SERTEC nv in Brussel
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Binnen de diensten Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Bescherming (VGMB) en Financieel Beheer speel je een belangrijke rol in de dagelijkse ondersteuning en uitvoering van de talrijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de diensten. Je ondersteunt ze proactief en staat in voor de administratie, planning, organisatie en schriftelijke en mondelinge communicatie van beide diensten. Je verantwoordelijkheden: • Je draagt bij aan de dagelijkse organisatie van de dienst. • Je bent verantwoordelijk voor de algemene administratie. • Behandel je correct en snel de briefwisseling en de administratie van de diensten, je plaatst bestellingen en volgt deze op. • Je bent verantwoordelijk voor het meedenken, voorbereiden en opstellen van dossiers en het opvolgen van de acties die hieruit kunnen vo...

 • Company SERTEC nv in Werken
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Voor de dienst Lange Termijn Beheer speel je een belangrijke rol in de dagelijkse ondersteuning van de directeur en staat in voor de administratie, planning, organisatie en schriftelijke en mondelinge communicatie van de directeur. Daarnaast supporteer je ook de office manager van de dienst in haar dagelijkse taken. Je belangrijkste taken zijn: • Jij bent het eerste aanspreekpunt van de directeur voor ondersteuning van zijn dagdagelijkse administratie en organisatie. • Je bent de centrale spilfiguur voor de directeur voor wat betreft de interne communicatie en de coördinatie van informatie met andere diensten en medewerkers. • Je staat in voor het voorbereidende werk van meetings en bijeenkomsten, je bereidt documenten en powerpoint-presentaties voor. • Je behandelt correct en snel de br...

 • Company SERTEC nv in Anderlecht
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Je leidt meerdere bouw- of sloopprojecten. Hierbij staat je in voor het verdedigen van de belangen van de onderneming als bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing. Je stelt hiervoor de nodige externe partners (studieteam, aannemer, bouwteam,… ) aan en controleert de uitvoering. Hierbij opereert je binnen de wetgeving op overheidsopdrachten. De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fasen van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,...tot aan de definitieve oplevering. De opmaak van een realistische planning, een goede opvolging van timing en budget en voldoende rapportering ...

 • Company SERTEC nv in Werken
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Als Architect BIM/GIS systemen ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van de technische BIM architectuur in voor GIS-systemen. Je begeleid bij het uitwerken van de jaardoelstelling "uitbouwen van een As-Built Data model en BIM". Deze doelstelling impliceert de bevraging van de noden en behoeften in het kader van As-Built om een Master datamodel op te stellen voor o.a. BIM en vele andere toepassingsgebieden. Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering of bedrijfseconomische achtergrond met minimum 10 jaar ervaring met het ontwerpen van multidisciplinaire infra projecten met 3D CAD software. Enterprise-architect ofwel specialist-architect in een specifiek domein (netwerking, veiligheid, server-infrastructuur, applicatie-architectuur, ERP, ECM platformen,...

 • Company SERTEC nv in Antwerpen
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Binnen de Corporate Service ICT bestaat je belangrijkste rol erin het ICT Service Delivery-team te leiden en als schakel te fungeren tussen de medewerkers van de onderneming en haar dochteronderneming actief in de nucleaire sector. Je draagt zo bij tot de ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening, om de tevredenheid van de interne klanten te verhogen. Je optimaliseert de werking van de dienst in overeenstemming met de meerjarenstrategie, conform de interne veiligheids- en kwaliteitsnormen en de contractuele bepalingen waarover onderhandeld is met de leveranciers. Je verantwoordelijkheden: Je werkt nauw samen met de interne informatica-afdelingen en onderhoudt de banden met de medewerkers van beide entiteiten om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Je communic...

 • Company SERTEC nv in Voeren
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Voor de verschillende programma's en projecten dienen een roadmap en projectdoelstellingen uitgewerkt en opgevolgd te worden in kader van het bijstellen en opvolgen van de budget- en projectplanning van 2019. Hiervoor dien je de nodige analysetaken uit te voeren voor verschillende projecten binnen het portfolio. Je geeft administratieve ondersteuning bij het gebruik van project management procedures, standaarden en sjablonen (voortgangsrapportering, beheer van change requests, risicomanagement, afwijkingsrapportering, projectdocumentatie structuren, … ) Je stelt op, onderhoudt en bewaakt de geïntegreerde projectplanning in nauwe samenwerking met de projectleiders Je rapporteert over de actuele afwijkingen van de planning en budget richting projectleiders en management Deze opdracht is in...

 • Company SERTEC nv in Meer
  30.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Als assistent van de projectleider word je ingeschakeld in projectmanagementteams voor onze bouwprojecten. Als assistent-projectleider ondersteun je zowel in studie- als uitvoeringsfase de projectmanager bij bouwprojecten binnen de Vlaamse overheid, maar je kan ook verantwoordelijk zijn voor eigen deelprojecten die je zelfstandig uitwerkt. - Je draagt duurzaamheid hoog in het vaandel - Je hebt een groot oog voor detail - Men zegt dat je een olifantengeheugen hebt, maar stiekem kan je vooral goed overweg met checklists in Excel - Je speelt met blocks en layers in Autocad, tekent vlot iets uit of past gemakkelijk iets aan - Je kijkt er naar uit om het puntje op de “i” te zetten - Je bent klantvriendelijk, maar kan ook op je strepen staan Binnen het projectteam zal je instaan voor de uitv...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  29.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  De dienst Marktcoördinatie begeleidt de verschillende projecten, neemt een centrale expertiserol op voor raakvlakken met nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen van het wettelijk kader, de businesstransformatie en vormt de brug tussen externe en interne implementaties. Voor de versterking van het team zijn we op zoek naar een business analist voor het domein Structure. Rol: • Je krijgt een rol als Business Analist binnen één of meerdere projecten binnen het programma Slimme Gebruikers. Je werkt hierbij nauw samen met de andere Business Analisten en projecten binnen het programma • Je werkt mee aan de projecten in het programma Slimme Gebruikers door het uitbouwen en ter beschikking stellen van expertise, inhoudelijke ondersteuning van de projectleiders, peer review van deliverables… • Je stel...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  29.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Bieden van ondersteuning bij het maken van zowel ontwerp- als asbuilt-tekeningen binnen de afdeling Studies & Aanleg van Netuitbating. Je kan zowel worden ingezet op de site te Torhout als te Brugge.· Minimum 3 jaar aantoonbare ervaring als technisch tekenaar binnen een gelijkaardige omgeving · Aantoonbare ervaring met de GIS-omgeving SmallWorld (must) · Aantoonbare basiskennis van nutsleidingen ELE - GAS - KTV (must) · Aantoonbare ervaring in het werken met tekenpakketten (Autocad, microstation, Power On, …) · Aantoonbare ervaring binnen de technische sector (energie, pertrolium, bouw, automatisatie, …) · Basiskennis SAP-PS (must)...

 • Company SERTEC nv in Anderlecht
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  With the liberalisation of the Belgian railway market, the Belgian railway network will move towards an open market with additional players. Looking to the future, Identity will become a cornerstone and enabler in the daily NMBS business activities, enabling employees, business partners and clients will be fundamental in creating a future-proof IAM Strategy, which will help creating a secure organisation as well as offering ease-of-use client experience and personalised service value to travellers. IAM Vision & Strategy The Identity & Access Management Strategist will join the IAM team within the NMBS CISO organization (Cyber and Information Security Office). The Identity & Access Management Strategist is responsible to define the IAM Vision & Strategy for the NMBS organisation in relati...

 • Company SERTEC nv in Brussel
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  De corporate service ICT staat in voor het ICT-beleid en de ICT-ondersteuning van 2 zusterondernemingen actief in de nucleaire sector. Deze rol zal verantwoordelijkheid dragen op het overkoepelende groepsniveau. Om de bedrijfsbehoeften adequaat te vertalen in performante en coherente ICT-oplossingen, willen we de ICT-architectuur en ICT-Security evalueren en verder ontwikkelen, alsook een plan van aanpak uitwerken dat rekening houdt met de impact op de huidige ICT-omgeving. In onze visie kiezen we expliciet voor een pragmatische aanpak om via quick wins en iteratieve ontwikkeling concrete resultaten te kunnen boeken. De visie op het vlak van ICT-architectuur/security dient onder meer een antwoord te bieden op de volgende vragen: • Op welke manier zal de ICT-architectuur/security tegemoet...

 • Company SERTEC nv in Doel
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Het belangrijkste doel van het acceptatiesysteem is om zich ervan te verzekeren dat het door de instelling geaccepteerde afval voldoet aan de specifieke eisen die gedefinieerd zijn in de algemene regels en acceptatiecriteria voor de verschillende types radioactief afval. Voornaamste taken : • het controleren van dossiers van (niet-) geconditioneerd radioactief afval; • het evalueren en interpreteren van de radiologische kenmerken van radioactief afval; • het bespreken van de dossierevaluaties met de producenten van radioactief afval; • het uitvoeren van inspectieprogramma’s, in overeenstemming met de bestaande of op te stellen QA-procedures; • het in stand houden van de ISO-certificering norm ISO 9001:2000 in het betrokken activiteitgebied Veiligheidsmachtiging alsook medisch onderzo...

 • Company SERTEC nv in Meer
  22.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Deze opdracht volgt uit het advies van Audit Vlaanderen en de ambitie van de Vlaamse overheid om een meer regie gedreven organisatiestructuur op te zetten binnen de Vlaamse overheid die op basis van de Vo informatieclassificatie oefening uit 2017 het effectieve generieke beleid zal uittekenen en uitvoeren. In het kader van bovenvermelde studie dient de nodige bron informatie in verband met zijn ICT veiligheidsbeleid voor te bereiden in samenwerking met de werkgroep informatieveiligheid en ICT beleidsmedewerkers. Het is noodzakelijk om deze besprekingen te begeleiden en de bekomen resultaten van deze studie op een structurele manier te documenteren. De focus ligt hierbij op informatiebeveiliging en beleidsuitvoering. Vergaderingen en gesprekken o Voorbereiding van de gespreksonderwerpen...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Om interne boekhouders meer vrij te maken om mee te werken aan een nieuw project, zijn wij op zoek naar ondersteuning om een deel van de operationele taken van interne boekhouders over te nemen. Voornaamste taken: * Inventariseren en nazicht boekhoudkundige rekeningen * Autonoom journaalposten maken * Verzorgen van fiscale en niet fiscale aangiften * Opmaken van financiële rapporteringen en statistieken Plaatst van tewerkstelling: 4 dagen werken te Hasselt en 1 dag te Mechelen. Hogere opleiding (Master of Bachelor) in een financiële richting of gelijkwaardig door ervaring Minimum 3 jaar ervaring binnen financieel beheer Minimum 3 jaar ervaring met SAP Fico Aantoonbare ervaring met de werking van de energiemarkt i.v.m. gridfee, allocatie en reconciliatie Aantoonbare ervaring met de werk...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Voor de dienst Centrale infrastructuur wordt een ervaren projectleider gevraagd om het serverbeheer transitieproject in goede banen te leiden. Als resultaat van de server en cloudbeheer aanbesteding is er een transitie vereist van de huidige service leverancier naar de toekomstige service leverancier. Deze services omvatten alle taken in verband met IaaS / PaaS / cloud. Daar deze services gebruikt worden in een brede waaier van teams zoeken we een communicatief sterke projectleider. Idealiter heeft de projectleider al kennis / ervaring bij een distributienetbeheerder ICT organisatie. Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring. Minimum 5 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten Ervaring in samenwerking met 3e pa...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Je wordt ingezet binnen het Change & Knowledge Management-team en je bent verantwoordelijk voor het vertalen van bedrijfscommunicatie, eindgebruikersmateriaal, procedures, juridische en HR-teksten, technische SAP- en IT-documentatie en technische lastenboeken. Je vertaalt en reviseert teksten uit het Nederlands en Frans naar het Engels en omgekeerd, en werkt in een IT-omgeving. Door de evolutie naar een steeds groter aandeel vertalingen naar het Engels binnen onze organisatie, zijn wij op zoek naar een kandidaat met kennis van het Engels op moedertaalniveau die goed complementair is met onze Nederlands- en Franstalige vertalers. • Je reviseert (nalezen & corrigeren) teksten vertaald door je collega-vertalers. • Je onderhoudt vertaalgeheugens en terminologiebestanden. • Je staat in ...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Technisch expert SAP HCM voor het onderhoud van de HR applicaties en de lopende HR projecten . Taken : • Development en customising ten behoeve van de maintenance van de HR applicaties • Development en customising ten behoeve van de lopende HR-projecten • Opvolging van incidenten • Operationele taken zoals opvolging van batch jobs, opladen van master data Standplaats voor deze opdracht is Merelbeke met mogelijke verplaatsingen naar andere vestigingen. Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000) Doorgedreven kennis van ABAP (ontwikkeling Z-programma's, user exits, function modules, debugging & problem solving, performantieverbeteringen, Abap-Webdynpro, Object Oriented ) Basiskennis van HRforms, HCM forms and processes Kennis van SAP HCM ECC 6.0 i...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Taken: Opmaken van een werkplanning en/of een projectplanning, deze duidelijk communiceren, en waken over de correcte en kostenefficiënte uitvoering ervan. Pro-actief opvolgen en onderhouden van de installaties Meewerken aan de uitvoering van de operationele taken binnen het HVAC domein Analyseren van problemen, alarmen of storingen, de oplossing ervan inplannen en opvolgen en vervolgacties bepalen om herhaling te voorkomen Opnemen van de projectleiding van projecten binnen het eigen werkdomein met als doel deze projecten tot een goed einde te brengen Toezien op de veiligheid en netheid van de werkplaatsen en hiervoor alle noodzakelijke maatregelen nemen met als doel bij te dragen tot een veilige werkomgeving zowel intern als extern Opnemen van administratieve taken binnen het eigen vakge...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  De twee ex-maatschappijen hadden een eigen systeem om aanmeldingen van groenstroominstallaties (windenergie, zonne-energie,…) te registreren en certificaten uit te betalen. Om deze activiteiten te uniformiseren is er project gestart die het nieuwe proces implementeert in SAP S4Hana. Om dit project te ondersteunen zoeken we een analist die snel kan inwerken in een zeer complex project. Als functioneel analist zorg je voor kwaliteitsvolle en coherente processen door het analyseren van nieuwe en gewijzigde processen, het initiëren van voorstellen tot aanpassing en door optimalisatie in het kader van een integratie van deze processen in de bestaande processtructuur o Opleveren analyses o Uitschrijven use cases en user stories o Begeleiden testen en zelf testen o Processen uitwerken en proces...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Als SAP CRM Analist sta je mee in voor het onderhoud en de ondersteuning van de SAP CRM applicatie (evolutief en correctief). Taken: Je wordt mee ingeschakeld in projectopdrachten, maintenance en ondersteuning, en respecteert hierbij de vooropgestelde planning Je bent het aanspreekpunt voor business en stelt in nauwe samenwerking met business de functionele analyses op Je bewaakt mee de prioriteiten en uitvoering van de opdrachten, en rapporteert hierover aan de ICT team lead Je schrijft de functionele analyses uit en werkt mee aan de technische analyses Met je functionele en technische kennis/ervaring denk je actief mee om wijzigingen en verbeteringen voor te stellen binnen ons domein Je configureert op basis van functionele specificaties Je doet de inrichting in het systeem Je helpt j...

 • Company SERTEC nv in Brugge
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Als tekenaar distributienetten zal je Instaan voor het inbrengen en controleren en aanpassen van data in de GIS-omgeving: Geografische en technische databanken Actualiseren van de verschillende soorten plannen, schema’s en databanken, teneinde een optimaal beheer te kunnen garanderen ten behoeve van de interne en externe gebruiker. Je zal werkzaam zijn binnen de regio Brugge-Middenkust in het team ontwerp netten. Minimum 5 jaar ervaring als technisch tekenaar binnen de technische sector (energie, petroleum, bouw, automatisatie, …) Kennis van de energiesector en in het bijzonder kennis van de werking distributienetbeheer gas en/of elektriciteit is een vereiste Ervaring met Microstation/Powerdraft Aantoonbare ervaring in het werken met tekenpakketten (Autocad, Microstation, Power On, S...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
SERTEC nv Edit filters