Jobmonitor. Search results for Regiotalent

5 Jobs found

Used filters:
 • Regiotalentx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Regiotalent in Alle
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  De dienst maatschappelijke dienstverlening staat in voor de behandeling van alle vragen rond welzijn gesteeld door de inwoners van de gemeente. De dienst informeert de hulpvrager, neemt indien nodig deze vragen verder op of verwijst deze mensen door naar andere diensten die beter geplaatst zijn om op de desbetreffende vraag een antwoord te formuleren. De maatschappelijk assistent is vanuit de eigen deskundigheid verantwoordelijk voor het afleveren van gespecialiseerde diensten die bijdragen tot een goede werking van de dienst en/of optimale dienstverlening aan de bevolking. Hij/zij werkt individueel of in groep. Je hebt een diploma maatschappelijk werk of sociaal verpleegkundige en een rijbewijs B. Slagen in een aanwervingsexamen...

 • Company Regiotalent in Other
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Je bent verantwoordelijk voor het leveren van gespecialiseerde diensten die bijdragen aan een goede werking van de dienst en/of optimale dienstverlening aan de bevolking. Je werkt individueel of in groep. Je staat o.a. in voor huishoudelijke taken, persoonsverzorging en begeleidende en sociale taken. Je beschikt over ofwel een diploma, getuigschrift, attest of brevet uit een pedagogische richting of een richting in de zorgsector, dat aantoont dat je minstens geslaagd bent in het hoger beroeps- of technisch secundair onderwijs ofwel een bekwaamheidsattest van verzorgende, uitgereikt door een erkend opleidingscentrum ofwel een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een andere dan de Vlaamse Gemeenschap ofwel een buitenlands diploma ...

 • Company Regiotalent in Stabroek
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Als coördinator buitenschoolse kinderopvang ben jij de persoon die, samen met je team, de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs voor het lokaal bestuur Stabroek organiseert. Je staat in voor de dagelijkse leiding en coördinatie en je bent het aanspreekpunt voor ouders, collega's en andere belanghebbenden. Als coördinator buitenschoolse kinderopvang ben jij de persoon waar het bestuur op vertrouwt om de kwaliteit van de opvang te bewaken en bij te sturen waar nodig. Je coacht en motiveert de begeleid(st)ers en zorgt voor een vlotte samenwerking met interne diensten en externe partners. Je hebt een duidelijke visie op de kwaliteit van de opvang en de toegepaste pedagogiek. Ben...

 • Company Regiotalent in Hoevenen
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Het Lokaal Bestuur Stabroek richt, zowel in Stabroek als Hoevenen, een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang in . Als begeleidster/begeleider BKO ben jij de persoon die zorgt voor een waardevolle opvang, begeleiding en vrijetijdsinvulling van kleuters en schoolkinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Hierbij is de begeleidster/begeleider BKO degene op wie het bestuur rekent om dit op een veilige, speelse en pedagogische manier, met respect voor de eigenheid en sociale ontwikkeling van elk kind, te doen. Het team rekent op jou als teamplayer, met focus op ouders, kind én collega's. Je bent het gezicht van het bestuur naar de burger toe: jij bent het aanspreekpunt voor de ouders wat betreft de opvang en het welzijn daarbij van hun kind. ...

 • Company Regiotalent in Werken
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Als jeugdambtenaar ben jij de persoon waar het bestuur op vertrouwt om gevoed te worden met jouw kennis en advies over de leefwereld van kinderen en jongeren; je zorgt voor expertise over goed jeugdbeleid. Je bent een duizendpoot, een administratief talent en van veel markten thuis. Je zorgt vooral voor de formele en logistieke kant van het beleid. Je bent diegene die het gemeentelijk jeugdaanbod organiseert, aanstuurt en uitvoert. Je hebt een duidelijke visie op de werking en kwaliteit van een goede jeugdwerking en wil er actief aan werken. Ben jij onze nieuwe collega die bruggen kan bouwen tussen mensen en die het beleid voor kinderen en jongeren actueel wil houden ? Je bent houder van een bache...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Regiotalent Edit filters