Jobmonitor. Search results for MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN

9 Jobs found

Used filters:
 • MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATENx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Alle
  24.06.2019 Updated on: 27.06.2019

  Je wordt vanaf september de titularis van een klas in de eerste graad. We zijn een school in de groene Brusselse rand met voornamelijk Franstalige leerlingen. We zetten in op kwaliteitsonderwijs door een gedifferentieerd aanbod talen (Ned, Frans en Engels). We geloven in de effectiviteit van brede basiszorg binnen alle vakken en zetten in op een brede ontwikkeling van kinderen. Het evaluatiesysteem bestaat uit een groeimap en verschillende reflectiecycli op diverse niveaus. Diverse coaches, waaronder een mentor aanvangsbegeleiding, zijn aanwezig en kunnen je onderwijspraktijk mee op maat ondersteunen. We maken momenteel werk van het aanpassen van onze schoolstructuur om zo efficiënt in te zetten op co-teaching. Dit doen we vanuit zelfsturende mini-teams die autonoom hun werking mee aanstur...

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Werken
  22.06.2019 Updated on: 23.06.2019

  Voltijds een heel schooljaar lang titualris zijn van een klas in de lagere school.,vereist diploma flexibel zijn goed voorkomen vertrouwd zijn met het nieuwe leerplan ZILLeen heel schooljaar werken in een dynamisch team....

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Alle
  14.06.2019 Updated on: 18.06.2019

  Je wordt vanaf september de titularis van een klas in de eerste graad. We zijn een school in de groene Brusselse rand met voornamelijk Franstalige leerlingen. We zetten in op kwaliteitsonderwijs door een gedifferentieerd aanbod talen (Ned, Frans en Engels). We geloven in de effectiviteit van brede basiszorg binnen alle vakken en zetten in op een brede ontwikkeling van kinderen. Het evaluatiesysteem bestaat uit een groeimap en verschillende reflectiecycli op diverse niveaus. Diverse coaches, waaronder een mentor aanvangsbegeleiding, zijn aanwezig en kunnen je onderwijspraktijk mee op maat ondersteunen. We maken momenteel werk van het aanpassen van onze schoolstructuur om zo efficiënt in te zetten op co-teaching. Dit doen we vanuit zelfsturende mini-teams die autonoom hun werking mee aanstur...

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Other
  08.06.2019 Updated on: 09.06.2019

  Je wordt de ICT-coördinator van de lagere school. Aanvullend worden secretariaatstaken voorzien.,Je bent in het bezit van een informatica diploma. Indien je in het bezit bent van een pedagogisch diploma is dat een pluspunt.Je werkt fultime als ICT-coördinator met aanvullend secretariaatsopdrachten. Je opdracht bestaat uit technische ondersteuning op vlak van ICT en media maar daarnaast ook pedagogische ondersteuning in de klassen. (vb. onderhoud laptopklas, hulp bij gebruik SMART-borden, hulp bij gebruik andere multimedia, hulp in de klas waarbij ICT-middelen worden gebruikt, ...) Er is nog een andere ICT-coördinator aanwezig op de campus. Aanvullende secretariaatsopdrachten houden geen kennis in van personeels- of leerlingadministratie. Hiervoor is een andere medewerker bevoegd....

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Brussel
  07.06.2019 Updated on: 10.06.2019

  In onze basisschool zal u voornamelijk worden ingezet als ondersteuner/co-teacher in het 4e en het 5e leerjaar. Na overleg met de betrokken leerkrachten zullen we trachten een vlotte samenwerking op poten te zetten. Bedoeling is om mekaars sterktes te gaan benutten met als doel een zo sterk mogelijke begeleiding van onze kinderen te garanderen. Op woensdag bent u verantwoordelijk voor het 4e leerjaar. De klastitularis neemt op die dag haar 1/5e verlofstelsel op.,Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde leerkracht om ons team te komen versterken.Door onze centrale ligging in Brussel zijn wij zeer makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. U komt terecht in een jong en dynamisch team. Wij zijn een school in volle uitbereiding, dus bestaat er een reële kans op openstaande vacatures in de to...

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Werken
  07.06.2019 Updated on: 08.06.2019

  een voltijdse ambt in het kleuteronderwijs,flexibel zijnwerken in een Brusselse context...

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Alle
  07.06.2019 Updated on: 08.06.2019

  voltijds tot einde schooljaar klasondersteuner zijn in de lagere school; met uizicht op een job volgend schooljaar omdat wij in een verdubbelingsfase zitten.,flexibel zijnervaring opdoen in alle klassen van de lagere school....

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Werken
  07.06.2019 Updated on: 08.06.2019

  Voltijds een heel schooljaar lang titualris zijn van een klas in de lagere school.,vereist diploma flexibel zijn goed voorkomeneen heel schooljaar werken in een dynamisch team....

 • Company MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN in Other
  06.06.2019 Updated on: 07.06.2019

  Je bent voltijds de klasjuf van het 2e leerjaar tot aan de kerstvakantie. Tot het einde van het schooljaar werk je halftijds.,Je hebt een hart voor Brusselse kinderen.Onze school ligt op wandelafstand tot het metrostation West en dus heel gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Je komt in een warm en fijn team terecht. Neem gerust een kijkje op onze website ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
MARIA BOODSCHAP BRUSSEL ANNUNTIATEN Edit filters